Migraine: meer dan gewone hoofdpijn

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 31/03/2017 - 10h00
-A +A

Tijdens een migraine-aanval is het voor de meeste mensen onmogelijk om te gaan werken of naar school te gaan. Vandaar het belang om deze aandoening, die meer is dan een gewone hoofdpijn, te behandelen.

PUB

Heftige hoofdpijn

Migraine is niet hetzelfde als de simpele hoofdpijn op de ochtend na een feestje. Ze wordt gedefinieerd als heftige, bonzende hoofdpijn aan een of beide kanten van het hoofd.

In tegenstelling tot klassieke hoofdpijn gaat ze meestal gepaard met misselijkheid en/of braken en een overgevoeligheid voor licht en/of geluiden.

Een migraine-aanval kan enkele uren duren, maar bij 20% van de patiënten houdt de pijn twee tot drie dagen aan.

Bij ongeveer een vijfde van de patiënten wordt de hoofdpijn voorafgegaan door een aura. Een aura is een verzamelnaam voor neurologische verschijnselen zoals lichtflitsen en lichtpuntjes, gedeeltelijk gezichtsverlies en een vervormd zicht, maar ook tintelingen in een hand of rond de mond. Deze aura’s kunnen heftig zijn, maar duren gelukkig meestal minder dan een uur.

Vrouwen hebben vaker migraine dan mannen

In België heeft ongeveer 5 tot 10% van de bevolking last van migraine. Opvallend: vrouwen worden drie keer vaker getroffen dan mannen. Vrouw zijn is dus een risicofactor voor migraine.

Vooral in de periode rond de menstruatie komen migraine-aanvallen vaker voor.

Initialement publié par Pieter Segaert, gezondheidsjournalist le 03/09/2012 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 31/03/2017 - 10h00

http://www.bcfi.be/pdf/tft/TN_MIG_Lng.pdf, augustus 2012

Met dank aan Dr. Nina De Klippel

Bekijk dit artikel
PUB
Lees ook
Hebt u last van migraine met aura? Gepubliceerd op 15/06/2016 - 12h10

Er bestaan heel veel types van migraine . Een minder bekende soort is de migraine met aura . In deze categorie van migrainecrisissen wordt de hoofdpijn voorafgegaan door een aura , zintuiglijke stoornissen die hoofdzakelijk van visuele aard zijn.

Hoofdpijn: migraine of spanningshoofdpijn? Gepubliceerd op 22/06/2016 - 11h03

De term " migraine " wordt vaak gebruikt bij het beschrijven van hoofdpijn . Maar migraine is een ziekte die beantwoordt aan duidelijk omschreven diagnostische criteria en die verschillen van spanningshoofdpijn . Misschien hebt u af en toe hoofdpijn...

Goed nieuws voor migrainepatiënten Gepubliceerd op 25/01/2011 - 13h13

Bij mensen die last hebben van migraine en intense hoofdpijn , worden letsels waargenomen ter hoogte van de microbloedvaten die de hersenen van bloed voorzien. Een recente Franse studie heeft nu echter aangetoond dat deze letsels niet leiden tot een...

Migraine: mijn kind heeft gehoorhallucinaties Gepubliceerd op 18/10/2012 - 14h35

Ook kinderen kunnen last hebben van migraine . Helaas is die zeer moeilijk op te sporen bij de allerjongsten. Bovendien zijn de symptomen vaak moeilijk te beschrijven en kunnen ze verkeerd geïnterpreteerd worden. Zo kan een kind dat verklaart stemmen...

Meer artikels