• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Meer borstkanker bij nachtwerk

Meer borstkanker bij nachtwerkVolgens een groep Amerikaanse onderzoekers zou nachtarbeid de kans op borstkanker met 60% verhogen. Dat is het resultaat van één van de allereerste studies naar een eventueel verband tussen het kankerrisico en de blootstelling aan licht 's nachts.

Risico van nachtarbeid

De studie werd uitgevoerd bij meer dan 1.600 vrouwen van wie de helft aan borstkanker leed. Bij die vrouwen werd nagegaan in welke mate ze de laatste 10 jaar voordat de diagnose werd gesteld, waren blootgesteld aan licht tijdens nachtarbeid.

De resultaten tonen aan dat vrouwen die tijdens die periode van 10 jaar minstens eenmaal in nachtploegen hadden gewerkt, 60% meer kans lopen op borstkanker dan andere vrouwen.
Het risico stijgt met het aantal uren nachtarbeid per week.

Volgens welk mechanisme?

Het is uiteraard nog voorbarig om richtlijnen uit te werken voor personen die 's nachts aan licht worden blootgesteld. Het zou echter blijken dat alles wat ons biologische ritme verstoort, een invloed kan hebben op de hormonen en die hebben dan weer een invloed op het kankerrisico.

Een mogelijk mechanisme zou kunnen worden verklaard door melatonine, een hormoon dat een rol speelt in onze slaap-waakcyclus en waarvan de synthese wordt gestimuleerd door de duisternis en geremd door licht. Kunstlicht 's nachts zou dan ook de productie van melatonine kunnen afremmen, hetgeen de synthese van oestrogenen en dus het risico op borstkanker zou verhogen.
Die hypothese strookt met de resultaten van een andere studie die aantoont dat blinde vrouwen, die een constant melatoninegehalte hebben, minder kans lopen op borstkanker.Site van de Belgische Federatie tegen Kanker

Artikel gepubliceerd door op 09/11/2001

Bronnen: J.Nat. Cancer Institute, 20 : 1557-1562, 2001.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Mammografie

 • Technische fiche: klassiek radiologisch onderzoek Zie ook: echografie van de borsten - RMI van de borsten 
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating