• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  8 mening
 • Tips (0)

Mediteren en mindfulness, een anti-stressoefening

Mediteren en mindfulness, een anti-stressoefening

Psychologe Stéphane Roy geeft hieronder een korte oefening om u te laten proeven van de weldoende effecten van mediteren.

Deze vorm van aanwezig-zijn bij onszelf en bij onze gedachten heeft haar doeltreffendheid bewezen in het beheersen van stress, vooral dan in een professionele context.

Ga zitten of liggen en observeer uw gedachten zonder erover te oordelen of ze te willen beïnvloeden

 • Zorg dat u comfortabel ligt of zit.
 • Probeer u op uw gemak te voelen en sluit uw ogen.
 • Adem een paar keer diep in en uit en observeer uw gedachtegang. Kijk naar uw gedachten als naar een film. Analyseer ze niet, vel er ook geen oordeel over, neem ze gewoon waar en laat ze daar zijn.
 • Observeer of er een zekere onrust is dan wel of uw geest rustig is. Observeer hoe de gedachten vanzelf komen.
  Als er een gedachte opkomt, roept die vervolgens een andere gedachte op. Er ontstaat zo een aaneenschakeling van gedachten die u vaak volledig opslorpt.

Op zo'n moment kan het gebeuren dat u volledig vergeet dat u er bent. Dat is niet erg. Neem zo gauw u dat merkt, weer de rol van observator op. Probeer niet om de gedachten weg te duwen of er greep op te krijgen. Ga er niet bewust op in en voed ze ook niet. Laat ze er gewoon zijn en observeer ze. Doe dat zolang u dat wilt. Forceer niets.

Observeer uw ademhaling

Neem nu contact met uw ademhaling.

Doe dat door uw aandacht erop te richten. Laat uw ademhaling gewoon haar gang gaan. Probeer er geen greep op te krijgen en ze ook niet te sturen. Voel hoe de lucht uw lichaam binnenkomt, volg ze op haar tocht door uw lichaam en voel hoe ze stroomt. Voel daarna hoe ze uw lichaam weer verlaat .

Als er gedachten komen, probeer ze dan niet te verjagen. Laat ze er gewoon zijn en leid uw aandacht gewoon terug naar uw ademhaling. Sta open voor alles wat er komt: kriebelingen, angst, een lach, tranen, vreugde, welbehagen, rust, onrust, ongeduld of wat dan ook. Laat het tot u komen en observeer het.

En richt daarna uw aandacht weer naar uw ademhaling. Voel wat u voelt. Adem heel bewust in. Wees er met uw aandacht bij. En adem ook weer bewust uit. Stel u er niets bij voor, visualiseer niets.

Laat u gewoon samenvallen met uw ademhaling. Laat uw ademhaling zijn wat ze is.

Bijgewerkt door Dr. Catherine Solano op 04/08/2016
Origineel artikel geschreven door op 29/09/2009

Vindt u het artikel interessant?