Medische gegevens en informatica

Gepubliceerd door Pierre Dewaele op 26/12/2001 - 00h00
-A +A

De medische informatica kende de laatste jaren een exponentiële groei. Gelukkig, want volgens de specialisten die verleden week hierover een congres hielden, verdubbelt onze medische kennis tegenwoordig om de 10 maanden! Men moet dus beschikken over steeds krachtigere computers om deze gegevens te verwerken.

PUB
Overzicht

Veiligheid eerst!

Maar wat doet men met deze immense gegevensbanken en wat is de impact op de gezondheidszorg? Dit zijn op zijn minst twee vragen waarop de experts getracht hebben een antwoord te geven. Het informaticamateriaal zou, na verloop van tijd, de patiënt, d.w.z. eenieder van ons, de gelegenheid moeten bieden te kunnen genieten van een betere integratie van de verzorging. Dit betekent dat het niet langer nodig zou zijn voor een patiënt hetzelfde onderzoek te herhalen telkens hij zich bij een andere zorgenverstrekker aanbiedt. Voor de Staat zou dit uiteraard een aanzienlijke vermindering van de gezondheidsuitgaven betekenen.Uiteraard kan dit ook gebeuren zonder bijdrage van de informatica, maar de snelle toegang tot pertinente informatie op een ogenblik dat de behandelende arts deze nodig heeft, is een belangrijke factor voor een betere opvang. Wel moeten bijv. de veiligheid en de vertrouwelijkheid gewaarborgd zijn voor alle patiënten en moet iedere zorgenverstrekker kunnen beschikken over een beveiligde toegang tot de gegevens die hij nodig heeft, en enkel tot die gegevens. Echter, en daar wringt misschien het schoentje, ook al is de technologie oppuntgesteld, de onderhandelingen op nationaal en Europees niveau blijken tergend traag te verlopen. De concrete toepassing is dus nog niet voor morgen…

Gepubliceerd door Pierre Dewaele op 26/12/2001 - 00h00 Informatique et Télématique des soins de Santé ", 14,15/12/2001, De Piramiden, Brussel
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB
Lees ook
eHealth: een nieuw gezondheidsplatform Geüpdatet op 19/08/2008 - 00h00

Het project voor een nationaal elektronisch platform (eHealth) dat de medische gegevens van elke burger bevat, doet heel wat inkt vloeien… Artsenverenigingen zien het spookbeeld van "big brother" al opdoemen, met alle gevaren voor de privacy van dien...

Aids: een epidemie met een economische component? Geüpdatet op 26/12/2001 - 00h00

Terwijl de aidsepidemie ravages aanricht in de arme landen in Afrika, werd er onlangs een aanzienlijke vooruitgang aangekondigd met een daling van de mortaliteit bij kinderen en adolescenten met aids. Moet deze ziekte voortaan louter beschouwd worden...

Hoge bloeddruk: op elke leeftijd behandelen! Geüpdatet op 09/07/2002 - 00h00

Op het laatste congres van de Europese Vereniging voor Hypertensie (European Society of Hypertension) werd eens te meer beklemtoond dat hoge bloeddruk steeds moet worden behandeld, ongeacht de leeftijd, onder meer gezien het verband tussen hoge bloed...

Meer artikels