• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Medische gegevens en informatica

Medische gegevens en informaticaDe medische informatica kende de laatste jaren een exponentiële groei. Gelukkig, want volgens de specialisten die verleden week hierover een congres hielden, verdubbelt onze medische kennis tegenwoordig om de 10 maanden! Men moet dus beschikken over steeds krachtigere computers om deze gegevens te verwerken.

Veiligheid eerst!

Maar wat doet men met deze immense gegevensbanken en wat is de impact op de gezondheidszorg? Dit zijn op zijn minst twee vragen waarop de experts getracht hebben een antwoord te geven. Het informaticamateriaal zou, na verloop van tijd, de patiënt, d.w.z. eenieder van ons, de gelegenheid moeten bieden te kunnen genieten van een betere integratie van de verzorging. Dit betekent dat het niet langer nodig zou zijn voor een patiënt hetzelfde onderzoek te herhalen telkens hij zich bij een andere zorgenverstrekker aanbiedt. Voor de Staat zou dit uiteraard een aanzienlijke vermindering van de gezondheidsuitgaven betekenen.Uiteraard kan dit ook gebeuren zonder bijdrage van de informatica, maar de snelle toegang tot pertinente informatie op een ogenblik dat de behandelende arts deze nodig heeft, is een belangrijke factor voor een betere opvang. Wel moeten bijv. de veiligheid en de vertrouwelijkheid gewaarborgd zijn voor alle patiënten en moet iedere zorgenverstrekker kunnen beschikken over een beveiligde toegang tot de gegevens die hij nodig heeft, en enkel tot die gegevens. Echter, en daar wringt misschien het schoentje, ook al is de technologie oppuntgesteld, de onderhandelingen op nationaal en Europees niveau blijken tergend traag te verlopen. De concrete toepassing is dus nog niet voor morgen…

Artikel gepubliceerd door op 26/12/2001

Bronnen: Informatique et Télématique des soins de Santé ", 14,15/12/2001, De Piramiden, Brussel

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten