• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Maximumfactuur voor iedereen (deel 2)

Maximumfactuur voor iedereen (deel 2)Vorige week hebben we de maximumfactuur in het kort beschreven. Deze week gaan we na wie hiervan kan genieten en onder welke voorwaarden.

Hoeveel kost dat?

De maximumfactuur (MAF) biedt als het ware de zekerheid dat de factuur voor de gezondheidszorg niet eindeloos oploopt. Met andere woorden, het remgeld, de ziekenhuiskosten, de geneesmiddelen en weldra ook de kosten die voortvloeien uit het gebruik van endoscopiemateriaal die u moet betalen, worden opgenomen in het maximumbedrag.Ter herinnering, de maximumfactuur hangt af van het inkomen van het gezin. De onderstaande tabel toont de inkomensschijven en het plafond van de overeenstemmende maximumfactuur.

Inkomensschijven (in euro) Plafond van de MAF (in euro)
Beschermd statuut 450
Tot 13.730,98 (laag inkomen) 450
Tussen 13.730,99 en 21.108,82 (bescheiden inkomen) 650
Tussen 21.108,83 en 28.486,66 1000
Tussen 28.486,67 en 35.557,09 1400
Tussen 35.557,10 en 50.825,12 1800
Vanaf 50.825,13 2500
Een specifieke MAF van 650 euro per jaar en per kind zal worden toegepast, ongeacht de inkomsten, behalve voor personen die recht hebben op een geplafonneerde MAF van 450 euro.

Bevoorrecht statuut

Het bevoorrecht statuut wordt toegekend aan verschillende categorieën:

 • weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen (WIGW);
 • mensen die recht hebben op het bestaansminimum (of een equivalent daarvan);
 • mensen met een gewaarborgd inkomen;
 • mensen van 50 jaar of jonger die reeds lang werkloos zijn;
 • mensen die arbeidsongeschikt zijn, behalve diegenen die recht hebben op een integratie-uitkering.

Artikel gepubliceerd door op 05/11/2002

Bronnen: Ministerie van Sociale Zaken

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Kinderarts of huisarts?

 • Moet de arts van uw baby een kinderarts of een huisarts zijn? Ideaal is als u op beiden een beroep kunt doen. Zo kunt u ...
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating