Maximumfactuur voor iedereen (deel 2)

Gepubliceerd door Pierre Dewaele, wetenschappelijk journalist op 05/11/2002 - 00h00
-A +A

Vorige week hebben we de maximumfactuur in het kort beschreven. Deze week gaan we na wie hiervan kan genieten en onder welke voorwaarden.

PUB

Hoeveel kost dat?

De maximumfactuur (MAF) biedt als het ware de zekerheid dat de factuur voor de gezondheidszorg niet eindeloos oploopt. Met andere woorden, het remgeld, de ziekenhuiskosten, de geneesmiddelen en weldra ook de kosten die voortvloeien uit het gebruik van endoscopiemateriaal die u moet betalen, worden opgenomen in het maximumbedrag.Ter herinnering, de maximumfactuur hangt af van het inkomen van het gezin. De onderstaande tabel toont de inkomensschijven en het plafond van de overeenstemmende maximumfactuur.

Inkomensschijven (in euro) Plafond van de MAF (in euro)
Beschermd statuut 450
Tot 13.730,98 (laag inkomen) 450
Tussen 13.730,99 en 21.108,82 (bescheiden inkomen) 650
Tussen 21.108,83 en 28.486,66 1000
Tussen 28.486,67 en 35.557,09 1400
Tussen 35.557,10 en 50.825,12 1800
Vanaf 50.825,13 2500
Een specifieke MAF van 650 euro per jaar en per kind zal worden toegepast, ongeacht de inkomsten, behalve voor personen die recht hebben op een geplafonneerde MAF van 450 euro.

Bevoorrecht statuut

Het bevoorrecht statuut wordt toegekend aan verschillende categorieën:

  • weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen (WIGW);
  • mensen die recht hebben op het bestaansminimum (of een equivalent daarvan);
  • mensen met een gewaarborgd inkomen;
  • mensen van 50 jaar of jonger die reeds lang werkloos zijn;
  • mensen die arbeidsongeschikt zijn, behalve diegenen die recht hebben op een integratie-uitkering.

Gepubliceerd door Pierre Dewaele, wetenschappelijk journalist op 05/11/2002 - 00h00 Ministerie van Sociale Zaken
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB
Lees ook
Maximum te factureren bedrag voor iedereen (deel 1) Geüpdatet op 29/10/2002 - 00h00

De minister heeft het gezegd: 'Uw medische kosten kunnen oplopen, maar uw factuur zal dezelfde blijven.' Zullen de medische kosten dan verminderen? Neen, uiteraard niet! Maar u zal niet meer dan een bepaald bedrag per jaar moeten betalen, afhankelijk...

Meer artikels