Maximum te factureren bedrag voor iedereen (deel 1)

Gepubliceerd door Pierre Dewaele, wetenschappelijk journalist op 29/10/2002 - 00h00
-A +A

De minister heeft het gezegd: 'Uw medische kosten kunnen oplopen, maar uw factuur zal dezelfde blijven.' Zullen de medische kosten dan verminderen? Neen, uiteraard niet! Maar u zal niet meer dan een bepaald bedrag per jaar moeten betalen, afhankelijk van uw inkomen.

PUB

De maximumfactuur is eigenlijk geen nieuw concept! Het systeem bestaat inderdaad reeds sinds het midden van de jaren '90, het systeem van de 'sociale franchise'. Maar dat systeem geldt niet voor iedereen en voorziet enkel in een terugbetaling van het remgeld (het gedeelte dat u zelf moet betalen) boven een zeker bedrag. De terugbetaling gebeurt langs fiscale weg met een vertraging van 2 jaar. Bovendien worden bepaalde ziekenhuiskosten en geneesmiddelen niet meegeteld bij dat systeem.

Eerst voor de minst bedeelden!

Nu heeft iedereen er recht op! Maar de minst bedeelden zullen er het meest baat bij vinden. De wet voorziet een bedrag dat per huishouden wordt bepaald. “Huishouden” is een verouderd begrip dat zowel alleenwonenden als meerdere mensen onder eenzelfde dak omvat. De samenstelling van het huishouden wordt bepaald door het nationaal register. Het bedrag hangt af van het inkomen van het huisgezin. Dat is dus het bedrag dat het gezin nog moet betalen na de tegemoetkoming van het ziekenfonds. Het bedrag betreft enkel wat door het ziekenfonds wordt terugbetaald en bijv. niet honorariumsupplementen. Een aanvullende verzekering blijft dus nuttig.De maximumfactuur betreft dus de noodzakelijke medische kosten:

  • remgeld op het honorarium van artsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, paramedici, enz.;
  • het remgeld voor technische prestaties zoals operaties, technische onderzoeken, laboratoriumonderzoeken, enz.;
  • het remgeld voor geneesmiddelen van categorie A en B*. De categorie staat vermeld op de verpakking van het geneesmiddel;
  • bepaalde ziekenhuiskosten, zoals de persoonlijke bijdrage in de ligdagprijs gedurende de eerste drie maanden in een algemeen ziekenhuis of het eerste jaar in een psychiatrisch ziekenhuis;
  • vanaf 2003 zal de maximumfactuur worden uitgebreid tot het materiaal dat voor een endoscopie wordt gebruikt en tot geneesmiddelen van categorie C*.
Volgende week hebben we het over die maximumbedragen en bespreken we wat u moet doen om de terugbetaling te bekomen.
(*) De categorie van een geneesmiddel staat vermeld op de verpakking en bepaalt het percentage terugbetaling en de wijze van aflevering.
Gepubliceerd door Pierre Dewaele, wetenschappelijk journalist op 29/10/2002 - 00h00 Ministerie van Sociale Zaken
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB
Lees ook
Meer artikels