• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  5 mening
 • Getuigenissen (0)

Mantelzorgers: gedaan met de foute opvattingen

Artikel gepubliceerd door op 28/11/2011


Mantelzorgers: gedaan met de foute opvattingen

Mantelzorgers zijn niet-professionele verleners van bijstand aan iemand die wegens zijn leeftijd of een chronische ziekte zijn dagelijkse activiteiten niet meer alleen kan verrichten. 

Waarom zijn mantelzorgers belangrijk?

Er is tegenwoordig veel te doen om de mantelzorgers en hun rol zal in de toekomst allicht nog belangrijker worden. Nu al zijn er in het Westen meer bejaarden dan jongeren en hun aantal neemt nog toe. Daarbij komt nog dat de gezondheidszorg almaar duurder wordt en onder druk staat door de slechte financiële toestand van de overheid. De mantelzorgers worden dus almaar belangrijker. Dankzij hun hulp kunnen zieken langer thuis blijven. Ook tegenover de professionele zorgverleners vervullen ze een belangrijke rol, doordat ze informatie doorspelen en de zieke van nabij opvolgen. De mantelzorgers zien er bijvoorbeeld op toe dat de zieke zijn geneesmiddelen neemt zoals voorgeschreven, ze motiveren hem om geestelijk en lichamelijk actief te blijven, enz.

 

Mantelzorgers moeten soms wat afstand nemen

De band tussen een mantelzorger en zijn patiënt is natuurlijk belangrijk, want het is wat hem voor dit werk motiveert. Maar het kan ook een bedreiging vormen voor beide partijen. Afstand is belangrijk en nodig in een zorgverstrekkende relatie. Het helpt de hulpverlener om op tijd te stoppen en niet door te gaan tot hij is uitgeput. De patiënt van zijn kant kan erdoor zijn identiteit bewaren, ondanks zijn afhankelijkheid.

 

Mantelzorgers: ook minder voor de hand liggende mensen

Mantelzorgers zijn in de eerste plaats de kinderen of de partner van de zieke, maar niet alleen. Boezemvrienden,  zussen of broers, buren waarmee in de loop der jaren een hechte band is ontstaan… ze kunnen allemaal mantelzorgers zijn, vaak zonder het te weten. Zo gauw er een hechte affectieve band bestaat en er op regelmatige basis hulp wordt verleend, heeft men te maken met een relatie van mantelzorger, zegt Martine Golay Ramel, auteur van het boek "Les proches aidants" dat is verschenen bij uitgeverij Jouvence. Meer informatie over mantelzorg vindt u op de website www.mantelzorglijn.be.  Deze informatie is erg waardevol, want een beter inzicht in de rol van de mantelzorger is de beste manier om deze relatie in onze samenleving de plaats te geven die ze toekomt.

Artikel gepubliceerd door op 28/11/2011

Deze post maakt deel uit van de blog van Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste , Blog van de redactie

Vindt u het artikel interessant?