• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Maken cholesterolverlagende middelen depressief?

Maken cholesterolverlagende middelen depressief? Inderdaad, die hypothese maakt momenteel het voorwerp uit van een debat. Hypolipemiërende geneesmiddelen, die voorgeschreven worden om het cholesterolgehalte te verlagen, zouden namelijk negatieve gevolgen hebben voor de psychische toestand van de patiënten. Wat moeten we daarvan denken?

De resultaten van een recente studie staven die hypothese echter niet, integendeel: ze wijzen er veeleer op dat cholesterolverlagende middelen zoals statines het risico op een depressiesyndroom verlagen.

In die studie werden meer dan 1.800 proefpersonen vergeleken met een groep van 458 patiënten met een recente depressie. Daarnaast werden 400 andere proefpersonen vergeleken met 105 personen met zelfmoordgedrag. De auteurs analyseerden de verschillende mogelijke verbanden, waaronder de behandeling die de proefpersonen volgden, en stelden vast dat de patiënten die een cholesterolverlagende behandeling volgden (die voorgeschreven wordt bij een verstoord vetmetabolisme), minder risico lopen op depressie dan de proefpersonen.

Enerzijds moeten de resultaten van die studie bevestigd worden, anderzijds moet het precieze werkingsmechanisme nog ontrafeld worden. In afwachting van nieuwe inzichten over dit onderwerp zou de heilzame werking van cholesterolverlagende middelen echter gewoon kunnen worden verklaard doordat de behandeling de levenskwaliteit verhoogt. Het cholesterolgehalte doen dalen, vertaalt zich immers rechtstreeks in een daling van het cardiovasculaire risico, waardoor de patiënt zich ongetwijfeld minder zorgen maakt over zijn gezondheidstoestand. Daarnaast zijn een goede follow-up en een systematische, regelmatige check-up bij alle behandelde personen ongetwijfeld een doeltreffende vorm van preventie.

Artikel gepubliceerd door op 06/04/2004

Bronnen: Arch. It. Med., 163 : 1926-1932, 2004.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Alles weten over een depressie

 • Een depressie is een psychische stoornis die gerekend wordt tot de stemmingsstoornissen. Deze stoornissen worden ...
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating