Maakt lezen op jonge leeftijd bijziend?

Gepubliceerd op 01/07/2002 - 00h00
-A +A

De mechanismen van bijziendheid of myopie zijn nog niet volledig opgehelderd. Een Amerikaans oftalmoloog heeft de hypothese die in 1990 door de Deen Dr. Ernst Goldsmit werd geformuleerd, nl. "vroeg leren lezen maakt bijziend", opnieuw onderzocht.

PUB

De hypothese berustte aanvankelijk op waarnemingen. In Vanuatu bijv. vertonen kinderen en vissers die het grootste deel van hun tijd naar het landschap kijken, d.w.z. naar voorwerpen die op grote afstand gelegen zijn, waarvoor geen accommodatie (het vermogen van het oog om op verschillende afstanden scherp te zien door wijziging van de lenskromming) van het oog nodig is, zelden myopie. Dat was ook het geval in Lapland tot in de jaren '50. Sindsdien gaan de jonge Lappen naar school en leren ze lezen, waarvoor hun ogen dus moeten accommoderen. Het percentage bijziende personen is in Lapland gestegen van 1% tot 12% in 1982. Zo is de hypothese dat lezen myopie bevordert, ontstaan.Ter herinnering: bijziendheid of myopie wordt veroorzaakt doordat het oog te "lang" is; de lichtbundels convergeren daardoor voor het netvlies (retina) waardoor men moeilijk ver kan zien.

Deze afbeelding toont aan dat het beeld in feite vóór het netvlies (retina) wordt gevormd. Bijziende mensen zullen het voorwerp dan ook dichter naar de ogen brengen.

Dit is een afbeelding van wat bijzienden bij een oogtest zien.

De Amerikaanse oftalmoloog Dr. Douglas Fredrick gaat nog verder en stelt dat visuele ervaringen in de prille kinderjaren de groei en de refractiefunctie (lichtbreking) van de ogen kunnen beïnvloeden. Talrijke bijzienden herinneren zich dat hun ouders hen verweten dat ze in het halfduister en van te dichtbij lazen. Personen die hogere studies hebben gedaan en een beroep uitoefenen waarvoor ze zeer vaak moeten accommoderen (advocaten, jouralisten, artsen, microscopisten, enz.) lijden vaker aan myopie en hun myopie is ook ernstiger. De manier waarop we met onze ogen kijken, zou dus een weerslag kunnen hebben op de ontwikkeling van de ogen en zou refractiestoornissen in de hand kunnen werken.Maar waarom is dan niet iedereen die veel leest, naar de televisie kijkt of aan de computer zit, bijziend? Het antwoord vinden we in de genetica. Ons erfelijk patrimonium speelt immers een rol. Zo blijkt met name dat eeneiige tweelingen vaker myoop zijn dan twee-eiige tweelingen, en dat blijkt ook uit stamboomonderzoek (of genealogisch onderzoek).

De genetica verklaart niet alles

Dr. Douglas heeft verschillende dierproeven uitgevoerd die aantonen dat men de vorm van de verschillende elementen van het oog kan beïnvloeden, maar enkel tijdens de groeiperiode van het oog. Als het oog bijv. wordt verduisterd, wordt het langer en dus myoop. Deze proeven lijken aan te tonen dat er signalen zijn die een lokale transformatie van het oog kunnen teweegbrengen. Men vermoedt dat het gaat om neurotransmitters, scheikundige boodschappers in de hersenen.Als één van die neurotransmitters in staat zou blijken de vorm van de ogen op een dergelijke manier te veranderen, zouden brillen, contactlenzen en refractiechirurgie kunnen worden vervangen door een eenvoudige farmacologische ingreep.

Ringen in het hoornvlies (of de cornea): een recente techniek waarbij halfcirkelvormige elementen in het hoornvlies worden aangebracht om de periferie van het hoornvlies dikker te maken en zo de myopie te corrigeren. Een dergelijke ingreep is reversibel of omkeerbaar, aanpasbaar en kan een myopie tot 4,5 dioptries corrigeren.

Maar laten we met beide benen op de grond blijven, myopie behandelen met een tablet is nog een droom...

U vindt meer informatie op de zeer interessante website: http://www.institutdelamyopie.comDie website overloopt allerlei oogaandoeningen met talrijke illustraties. Als u die website bezocht hebt, hebben gezichtsstoornissen voor u geen geheimen meer. Ook de Nederlandse website http://www.renn.nl/index.htm bevat veel informatie en illustraties.Op de website http://www.sharper-image.be/contactlenzen.htm kan u nagaan welk type lens u zou moeten dragen.

Gepubliceerd op 01/07/2002 - 00h00 Douglas R. Fredrick, British Medical Journal, 18 mei 2002, 324: 1195-99.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB
Lees ook
Meer en meer bijzienden Geüpdatet op 18/01/2010 - 00h00

De voorbije decennia is het aantal gevallen van myopie steeds blijven stijgen. Een fenomeen dat specialisten nog niet hebben kunnen verklaren, ook al wordt de alomtegenwoordigheid van schermen in onze maatschappij vaak als oorzaak aangewezen.

9 vragen over bijziendheid Gepubliceerd op 24/03/2015 - 22h06

U ziet goed van dichtbij, maar beelden in de verte zijn onscherp. Het gaat waarschijnlijk om bijziendheid , een gezichtsstoornis die zowat één vierde van de bevolking treft. Wat moet u weten over bijziendheid ? Een overzicht in 9 vragen en antwoorden...

Meer artikels