Lupus Geüpdatet op 01/10/2002 - 00h00

Lupus is een zeldzame en complexe ziekte waarvan de oorzaken niet bekend zijn. De diagnose kan evenwel gemakkelijk worden gesteld... als men er maar aan denkt. De behandeling verlicht enkel de symptomen, maar geneest de ziekte niet.

Nekklachten Geüpdatet op 11/04/2003 - 00h00

De nek is het achterste gebogen deel van de hals, waarbij de hals zelf omschreven kan worden als het lichaamsdeel dat het hoofd verbindt met de romp.

Angina pectoris hartinfarct Gepubliceerd op 09/02/2011 - 14h03

Hartaandoeningen bij ogenschijnlijk gezonde personen uiten zich door pijn in de borst, vochtophoping in het lichaam, verminderd prestatievermogen en in de plotseling optredende hartaanval (hartinfarct) waarbij het slachtoffer ineenstort.

Nierziekten Geüpdatet op 10/04/2003 - 00h00

Zowel de bouw als de functie van de nier kan ontregeld zijn. Bij een zo ingewikkeld en fijn geregeld orgaan kunnen zich gemakkelijk allerlei stoornissen voordoen. Er bestaat een nauw verband tussen ziekten van de nieren en die van hart en bloedvaten.

Bijnieren Geüpdatet op 19/02/2003 - 00h00

De bijnieren zijn niet, zoals de naam zou doen vermoeden, organen die assisteren bij de werking van de nieren.

Longkanker: wat u erover moet weten Geüpdatet op 28/03/2003 - 00h00

Longkanker is in het algemeen een kwaadaardig gezwel van de luchtpijpvertakkingen (bronchiën). Men spreekt meestal van longkanker, hoewel het eigenlijk een aandoening van de luchtpijpvertakkingen is en niet van de longblaasjes. De meeste gezwellen gaan uit van het slijmvlies van de luchtpijpvertakki

Reuma Geüpdatet op 10/04/2003 - 00h00

Volgens betrouwbare bronnen zijn er van oudsher gewrichtsziekten als artritis en artrose geweest.

Ruggenmergaandoeningen Geüpdatet op 11/04/2003 - 00h00

Ook in het ruggenmerg komt, net als in de hersenen en andere organen en weefsels in het lichaam, een groot scala van aandoeningen voor, variërend van ontstekingen (meninigitis~ gezwellen, misvormingen enzovoort.

Schildklieraandoeningen Geüpdatet op 18/03/2002 - 00h00

Ongeveer 1 miljoen Belgen hebben last van de schildklier. Er bestaan talrijke schildklieraandoeningen, van een tekort (hypothyroïdie) tot een teveel (hyperthyroïdie) aan schildklierhormonen. In bepaalde gevallen kan de schildklier toenemen in volume en ontstaat een kropgezwel (goiter). In de schildk

Alles weten over een maagzweer Geüpdatet op 09/04/2003 - 00h00

De bekendste afwijking van de maag is de maagzweer (met de officiële medische naam ulcus ventriculi, ulcus pepticum), een scherp begrensde afwijking (defect) van de maagwand tot aan de spierlaag.

Alles wat u moet weten over emfyseem Geüpdatet op 11/03/2003 - 00h00

De term longemfyseem suggereert, dat hierbij zou gaan om slechts één enkele longziekte. In de praktijk wordt men echter geconfronteerd met longemfyseempatiënten die niet zo gemakkelijk te rubriceren zijn.

Maagkanker: wat u erover moet weten Geüpdatet op 28/03/2003 - 00h00

Kwaadaardige processen van de maagwand kunnen zonder duidelijke oorzaak ontstaan, maar maagkanker kan, in een groot aantal gevallen, worden gezien als een zeer ernstige en vrij zeldzame complicatie van een maagzweer. Het kan ook voorkomen dat in kankergezwellen van de maagwand zweren ontstaan, die d

Galblaasaandoeningen Geüpdatet op 11/03/2003 - 00h00

Lever, galblaas en alvleesklier (pancreas) spelen een belangrijke rol in de spijsvertering.

Alles over myopathie Gepubliceerd op 09/02/2011 - 13h54

Spierziekten (of myopathie) en neuromusculaire aandoeningen veroorzaken functionele afwijkingen van de spieren (zwakte, verlamming, enz.). Eender welke spier kan erdoor worden getroffen en de spiercellen worden progressief vernietigd. Het eerste symptoom is zwakte: de spierkracht vermindert geleidel

Longziekten Geüpdatet op 28/03/2003 - 00h00

Aandoeningen van het ademhalingsstelsel zoals astma en bronchitis zijn geen opvallende ziekten zoals kanker en hartinfarct en daarom dreigen ze nog weleens in de vergetelheid te geraken. Men denkt er veelal niet bij na dat één op de negen inwoners in ons land lijdt aan astma en bronchitis, waardoor

Dikke-darm kanker Geüpdatet op 10/03/2003 - 00h00

Dikke-darmkanker of colonkanker is een kwaadaardige aandoening van de wand van de dikke darm (colon).

Bronchitis Geüpdatet op 24/02/2003 - 00h00

Onder bronchitis verstaat men een ontstekingsproces van de luchtpijpvertakkingen of bronchiën

Alles weten over dementie Gepubliceerd op 09/02/2011 - 13h37

In algemene termen kan dementie het beste worden omschreven als een ziekte waarin het gehele geestelijk functioneren sterk is achteruitgegaan, zodanig dat het normale, zelfstandige leven niet meer mogelijk is.

Manisch-depressieve psychose: cyclische stemmingsstoornissen Geüpdatet op 17/09/2002 - 00h00

Manisch-depressieve psychose (synoniem: bipolaire stemmingsstoornis), is een geestesziekte die wordt gekenmerkt door afwisselend manische (agitatie) en depressieve (diepe neerslachtigheid) episoden. Tussen de verschillende aanvallen in is de patiënt over het algemeen normaal. We spreken van psychose

Hartaandoeningen: Alles er over weten Geüpdatet op 27/03/2003 - 00h00

In onze westerse samenleving sterft meer dan de helft van de mannen in de groep van 50 jaar en ouder aan ziekten van hart en bloedvaten. Dit aantal sterfgevallen is ongeveer gelijk aan dat in de middeleeuwen, maar toen werden de mannen slachtoffer van de grote pest- en tyfusepidemieën.

Hersengezwellen Geüpdatet op 27/03/2003 - 00h00

Onder hersengezwellen of hersentumoren rekent men zowel goedaardige als kwaadaardige nieuwvormingen van weefsel binnen de hersenen.

Kanker van de urinewegen Geüpdatet op 28/03/2003 - 00h00

Kanker van de urinewegen komt in ons land vrij vaak voor. Blaaskanker wordt in Nederland per jaar bij ongeveer 3700 mensen vastgesteld; meer bij mannen dan bij vrouwen, in de verhouding van drie op één. Nierkanker is zeldzamer; circa 1300 mensen krijgen jaarlijks de diagnose 'nierkanker' te horen. O

Hartonderzoek Geüpdatet op 27/03/2003 - 00h00

Het stellen van een diagnose is voor de arts vaak als het oplossen van een raadsel. Voor beide problemen zijn bepaalde vingerwijzingen noodzakelijk. De arts onderzoekt zijn patiënt om deze noodzakelijke gegevens te vinden

Dysfagie, een symptoom, een klacht Geüpdatet op 06/08/2002 - 00h00

Dysfagie (moeilijk kunnen slikken) is een banaal maar verontrustend symptoom, vooral als het gepaard gaat met gewichtsverlies. Men denkt dan dadelijk aan slokdarmkanker, maar ook een gewone langdurige zure reflux (terugvloeien van zuur) kan dysfagie veroorzaken. Bij de minste twijfel, vooral als u r

Longinfecties Geüpdatet op 28/03/2003 - 00h00

Door de open verbinding tussen de ademhalingswegen en de buitenlucht kunnen ziektekiemen gemakkelijk via mond, neus, keel en luchtpijp in de longen terechtkomen.

Spijsvertering: het proces Geüpdatet op 10/04/2003 - 00h00

De functies van de spijsverteringsorganen omvatten alle processen die ertoe leiden dat het voedsel in een zodanige vorm wordt gebracht dat dit voedsel of zijn afbraakproducten in het bloed kunnen worden opgenomen

Colitis Geüpdatet op 24/02/2003 - 00h00

AIDS Gepubliceerd op 09/02/2011 - 13h52

AIDS en HIV

Maagslijmvliesontsteking: wat u nog niet wist... Geüpdatet op 28/03/2003 - 00h00

Een snel optredende ontsteking van het slijmvlies van de maagwand (acute gastritis) is waarschijnlijk de meest voorkomende stoornis van de maag en de belangrijkste bron van maagklachten.

Wat is artrose? Geüpdatet op 19/02/2003 - 00h00

Artrose of arthrosis deformans wordt gedefinieerd als een degeneratieve gewrichtsaandoening, waarbij de ontaarding of degeneratie van het gewrichtskraakbeen primair is. Waarschijnlijk zijn er vaak ontstekingsachtige veranderingen van de weke delen rond het gewricht.

Hersenbeschadiging Geüpdatet op 27/03/2003 - 00h00

Onder de titel hersenbeschadiging wordt hier uitsluitend infantiele encefalopathie verstaan.

Pleurakanker of mesothelioom Geüpdatet op 01/07/2002 - 00h00

Pleurakanker of mesothelioom is een zeldzame kanker die echter volop in de actualiteit staat: blootstelling aan asbest is immers de belangrijkste oorzaak van pleurakanker, een ernstige kanker van de longvliezen die pas laattijdig symptomen veroorzaakt en waartegen men weinig kan beginnen. In België

Prostaat Gepubliceerd op 26/05/2003 - 00h00

Bloeddruk Geüpdatet op 20/02/2003 - 00h00

Hoge bloeddruk is in de westerse landen een van de meest voorkomende aandoeningen. Hoge bloeddruk is eigenlijk geen ziekte, maar een verschijnsel van een ontregeling in het lichaam.

Bloed Geüpdatet op 19/02/2003 - 00h00

Bloed is een vloeibaar weefsel dat zich in een min of meer afgesloten buizenstelsel, het bloedvatenstelsel, bevindt. Het heeft een volume van 5-6 liter en neemt als zodanig circa 6-8 procent van het lichaamsgewicht in beslag.

Ziekte van Parkinson: oorzaken, behandeling... Gepubliceerd op 13/04/2017 - 17h51

De ziekte van Parkinson is een frequente ziekte, vooral op oudere leeftijd. De ziekte begint zeer insidieus en wordt gekenmerkt door enkele typische symptomen. Mannen worden tweemaal vaker aangetast dan vrouwen en in 5 tot 10% van de gevallen vindt men een familiale predispositie. In België lijden 2

Leverziekten: een rondleiding Geüpdatet op 28/03/2003 - 00h00

De lever, het grootste orgaan van de mens (1200-1500 gr), is opgebouwd uit miljoenen gelijkvormige cellen, gerangschikt in celbalkjes en lobjes. Get de gewone lichtmicroscoop gezien, zijn deze cellen zeer eenvou-dig en eenvormig van structuur.

Ziekte van Addison Geüpdatet op 14/01/2003 - 00h00

De ziekte van Addison is een zeldzame aandoening, waarover eigenlijk niet zoveel bekend is. Maar toch is er in de media jarenlang veel over te doen geweest: John Fitzgerald Kennedy, oud-president van de Verenigde Staten, leed immers aan deze ziekte.

Bijschildklieren Geüpdatet op 19/02/2003 - 00h00

De bijschildklieren zijn kleine endocriene kliertjes die achter en tegen de schildklier aan liggen.

Alles weten over een depressie Gepubliceerd op 09/02/2011 - 13h39

Een depressie is een psychische stoornis die gerekend wordt tot de stemmingsstoornissen. Deze stoornissen worden gekenmerkt door een verandering in stemming of affect, al of niet gepaard met angst.

Ziekte van crohn Geüpdatet op 14/04/2003 - 00h00

De plaatselijke ontsteking van het slijmvlies van de dunne darm of de ziekte van Crohn wordt ook ileitis terminalis of ileitis regionalis genoemd.

Schildkliernoduli Geüpdatet op 29/10/2002 - 00h00

Geen paniek! Slechts 5% van de schildkliernoduli zijn kwaadaardig en dan nog kunnen de meeste genezen. Er bestaan onderzoeken waarmee met een hoge graad van waarschijnlijkheid kan worden nagegaan of een nodulus goedaardig of kwaadaardig is vooraleer over te gaan tot een heelkundige ingreep.

PUB