Neuralgie: wat we erover moeten weten Geüpdatet op 10/04/2003 - 00h00

Onder een neuralgie verstaat men een prikkelingsverschijnsel gepaard gaande met pijn van een perifere sensibele zenuw. Het is meestal een heftige pijn, die dikwijls aanvalsgewijs voorkomt in het verloop van een of meer zenuwen, waarbij geen morfologische veranderingen waarneembaar zijn.

Vrouwenziekten Geüpdatet op 14/04/2003 - 00h00

Buikpijn, hoofdpijn, kramp, koude voeten of een sombere bui zijn alledaagse ongemakken waar ieder mens wel eens last van heeft.

Huid Gepubliceerd op 26/05/2003 - 00h00

Aft, spruw, herpes en andere mondaandoeningen. Geüpdatet op 11/04/2012 - 09h17

Aft , candidiasis en herpes zijn ziekten die het mondslijmvlies aantasten (tandvlees en vliezen die de mond bekleden rond de lippen, de wangen, de tong...). Ze kunnen diverse oorzaken hebben en de evolutie hangt af van lokale en algemene factoren.

Ovariumcyste Geüpdatet op 03/06/2002 - 00h00

Een ovariumcyste is een (meestal goedaardig) gezwel van de eierstok. Een ovariumcyste kan zich op elke leeftijd ontwikkelen, maar vooral tijdens de periode van genitale activiteit, van de puberteit tot de menopauze, vooral tijdens de adolescentie en vóór de menopauze.

Bloedarmoede Geüpdatet op 20/02/2003 - 00h00

Men spreekt van bloedarmoede (anemie) als het bloed te weinig bloedkleurstof (hemoglobine) bevat of wanneer het aantal rode bloedcellen verlaagd is of als er sprake is van een combinatie van beide.

Alles weten over dementie Gepubliceerd op 09/02/2011 - 13h37

In algemene termen kan dementie het beste worden omschreven als een ziekte waarin het gehele geestelijk functioneren sterk is achteruitgegaan, zodanig dat het normale, zelfstandige leven niet meer mogelijk is.

Roken Gepubliceerd op 26/05/2003 - 00h00

Traumeel Gepubliceerd op 26/05/2003 - 00h00

Urineweginfectie en pyelonefritis Geüpdatet op 21/01/2003 - 00h00

Een urineweginfectie kan een zeer banaal probleem zijn, maar kan ook ernstig zijn als de nieren besmet raken.

Menopauze Gepubliceerd op 26/05/2003 - 00h00

Botbreuken Geüpdatet op 24/02/2003 - 00h00

Het lichaam heeft circa 206 stijve, kalkhoudende structuren die het skelet of geraamte vormen: de botten of beenderen. Ze fungeren als hefbomen van de spieren en beschermen de inwendige organen en weke delen van het lichaam.

Sulfur Gepubliceerd op 26/05/2003 - 00h00

Neurose, fobie, angst Geüpdatet op 10/04/2003 - 00h00

Een neurose wordt gedefinieerd als een ontwikkelingsstoornis van hoofdzakelijk emotionele aard, zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak, die voortkomt uit de mislukte pogingen om een meestal innerlijk probleem op te lossen.

Hernia Geüpdatet op 01/04/2003 - 00h00

Baarmoederfibroom: frequent maar goedaardig Geüpdatet op 10/06/2002 - 00h00

Baarmoederfibroom is een goedaardige aandoening die zeer traag evolueert. Het betreft een frequent probleem: ongeveer de helft van de vrouwen ouder dan 40 jaar heeft één of meer baarmoederfibromen. De gevolgen kunnen op termijn echter zeer vervelend zijn. Daarom mag u er niet op rekenen dat bepaalde

Maagslijmvliesontsteking: wat u nog niet wist... Geüpdatet op 28/03/2003 - 00h00

Een snel optredende ontsteking van het slijmvlies van de maagwand (acute gastritis) is waarschijnlijk de meest voorkomende stoornis van de maag en de belangrijkste bron van maagklachten.

Vergiftigingen Geüpdatet op 14/04/2003 - 00h00

Een vergiftiging is een toestand ontstaan door het binnendringen van een giftige stof in het lichaam of door een ophoping van een door het lichaam zelf in grote hoeveelheden geproduceerde schadelijke stof.

Lumbalgie en lendenpijn Geüpdatet op 16/11/2010 - 00h00

Lumbalgie is een pijn lijke overbelasting van de lumbale wervelkolom, het onderste deel van de wervelkolom dus.

Hoofdpijn: wat u erover moet weten Geüpdatet op 27/03/2003 - 00h00

Hoofdpijn in al zijn vormen is een veelvoorkomende klacht. Het is, net als zoveel klachten die de huisarts dagelijks te horen krijgt, een onbegrepen klacht.

Gastro-enteritis, opgelet voor uitdroging bij baby's Geüpdatet op 26/11/2002 - 00h00

Een gastro-enteritis is meestal een goedaardig probleem, maar toch moet men waakzaam zijn bij pasgeborenen en bij kinderen, gezien het gevaar van uitdroging of deshydratatie. Het risico is vooral groot bij langdurige ernstige diarree en bij jonge kinderen.

Wat weet u over nervositeit ? Geüpdatet op 10/04/2003 - 00h00

Nervositeit, stress en angst zijn alledaagse verschijnselen. Te grote spanningen in iemands innerlijk kunnen op duizend en één manieren naar voren komen en de meest voorkomende zijn wel nervositeit en angst

Slaapstoornissen: een overzicht Geüpdatet op 10/04/2003 - 00h00

Een slaapstoornis in de zin van slecht slapen is een veelvoorkomend verschijnsel en komt bij 10 tot 20 procent van de volwassenen voor, bij kinderen in veel mindere mate, maar bij bejaarden in veel hogere mate.

Ooraandoeningen Geüpdatet op 10/04/2003 - 00h00

Het oor is een term die zowel wordt gebruikt voor het zintuigorgaan voor het gehoor als voor het uitwendige oor (oorschelp), het middenoor (trommelholte) en het binnenoor (met het evenwichtsorgaan).

Tropische ziekten Geüpdatet op 14/04/2003 - 00h00

Tropische ziekten zijn aandoeningen die min of meer specifiek zijn voor gebieden met een tropisch en subtropisch klimaat.

Cyste Gepubliceerd op 26/05/2003 - 00h00

Osteoporose: wat u erover moet weten Gepubliceerd op 27/03/2017 - 16h50

Osteoporose (in de volksmond ook wel botontkalking genoemd) is een chronische aandoening van het bot waardoor de sterkte van het bot vermindert.

Buikpijn bij kinderen Gepubliceerd op 02/02/2017 - 15h33

Kinderen klagen vaak over buikpijn en gewoonlijk is de buikpijn goedaardig. Buikpijn kan echter een vervelend probleem zijn, zowel voor de ouders als voor de arts. Er zijn immers vele oorzaken van buikpijn en daarbij moet steeds een onderscheid worden gemaakt tussen een heelkundige spoedgeval en een

Ziekte van Paget: wat weet u erover? Geüpdatet op 10/09/2002 - 00h00

De ziekte van Paget is een beenderziekte die wordt gekenmerkt door hypertrofie en kromming van bepaalde beenderen. De ziekte wordt meestal toevallig ontdekt en komt vooral voor bij mannen ouder dan 40 jaar.

Alles wat u over het hormoonspiraaltje moet weten Gepubliceerd op 02/02/2017 - 15h40

Het spiraaltje is een anticonceptiemethode dat aan alle vrouwen kan worden aangeraden, ook aan vrouwen die nog geen kinderen hebben. Er bestaan twee types: het koperen spiraaltje en het hormoonspiraaltje . Vandaag staan we stil bij de hormonale versie van het spiraaltje.

PUB