Régionale iléitis Geüpdatet op 02/04/2004 - 00h00

Chronisch verlopende, af en toe met acute verergering gepaard gaande granulomateuze ontsteking van de dunne darm en eventueel ook van andere darmgedeelten.

Colitis Geüpdatet op 24/02/2003 - 00h00

Persoonlijkheidsstoornissen: de theatrale (of hysterische) persoonlijkheidsstoornis Geüpdatet op 29/08/2011 - 14h49

De theatrale persoonlijkheidsstoornis werd vroeger ‘ hysterische persoonlijkheidsstoornis’ genoemd. Dat veranderde wanneer de nieuwe indeling van mentale ziektes uitkwam. Ook deze persoonlijkheidsstoornis staat in het handboek DSM-IV omschreven. Dit handboek rangschikt tien psychische aandoeningen (

Longziekten Geüpdatet op 28/03/2003 - 00h00

Aandoeningen van het ademhalingsstelsel zoals astma en bronchitis zijn geen opvallende ziekten zoals kanker en hartinfarct en daarom dreigen ze nog weleens in de vergetelheid te geraken. Men denkt er veelal niet bij na dat één op de negen inwoners in ons land lijdt aan astma en bronchitis, waardoor

Barré, syndroom van Gepubliceerd op 09/02/2011 - 13h44

Evenwichtsstoornissen die optreden bij het draaien of buigen van de halswervelkolom.

Bloed Geüpdatet op 19/02/2003 - 00h00

Bloed is een vloeibaar weefsel dat zich in een min of meer afgesloten buizenstelsel, het bloedvatenstelsel, bevindt. Het heeft een volume van 5-6 liter en neemt als zodanig circa 6-8 procent van het lichaamsgewicht in beslag.

Hartonderzoek Geüpdatet op 27/03/2003 - 00h00

Het stellen van een diagnose is voor de arts vaak als het oplossen van een raadsel. Voor beide problemen zijn bepaalde vingerwijzingen noodzakelijk. De arts onderzoekt zijn patiënt om deze noodzakelijke gegevens te vinden

Wat is epilepsie? Geüpdatet op 11/03/2003 - 00h00

Epilepsie (vallende ziekte) is een reeks stoornissen van uiteenlopende aard, die gemeen hebben dat zij in aanvallen verlopen bij verlaging van het bewustzijn.

Dysfagie, een symptoom, een klacht Geüpdatet op 06/08/2002 - 00h00

Dysfagie (moeilijk kunnen slikken) is een banaal maar verontrustend symptoom, vooral als het gepaard gaat met gewichtsverlies. Men denkt dan dadelijk aan slokdarmkanker, maar ook een gewone langdurige zure reflux (terugvloeien van zuur) kan dysfagie veroorzaken. Bij de minste twijfel, vooral als u r

Multiple sclerose Gepubliceerd op 09/02/2011 - 13h27

Multiple sclerose is een veelal chronisch-progressief verlopende aandoening van het centrale zenuwstelsel waarbij zich multiple haardjes (zogenaamde sclerotische plaques) op diverse niveaus van hersenen en ruggenmerg vormen.

Parkinson-ziekte Gepubliceerd op 10/02/2011 - 15h12

De ziekte of het syndroom van Parkinson is een degeneratieve aandoening van het centrale zenuwstelsel, waarbij dopamine-producerende zenuwcellen afgebroken worden.

Hersenbeschadiging Geüpdatet op 27/03/2003 - 00h00

Onder de titel hersenbeschadiging wordt hier uitsluitend infantiele encefalopathie verstaan.

Wat is een narcistische persoonlijkheid? Geüpdatet op 19/07/2011 - 10h09

Van de tien persoonlijkheidsstoornissen die beschreven worden in het DSM 4, het internationaal erkende Amerikaanse classificatiesysteem voor psychiatrische stoornissen, is de narcistische persoonlijkheid zeker een van de bekendste. De beroemde mythe van Narcissus die verliefd wordt op zichzelf als h

Schildkliernoduli Geüpdatet op 29/10/2002 - 00h00

Geen paniek! Slechts 5% van de schildkliernoduli zijn kwaadaardig en dan nog kunnen de meeste genezen. Er bestaan onderzoeken waarmee met een hoge graad van waarschijnlijkheid kan worden nagegaan of een nodulus goedaardig of kwaadaardig is vooraleer over te gaan tot een heelkundige ingreep.

Bijnieren Geüpdatet op 19/02/2003 - 00h00

De bijnieren zijn niet, zoals de naam zou doen vermoeden, organen die assisteren bij de werking van de nieren.

Hersenaanhangsel Geüpdatet op 27/03/2003 - 00h00

Het hersenaanhangsel of de hypofyse is gelegen in een uitholling van de schedelbasis en met een steel verbonden met de tussenhersenen.

Dikke-darm kanker Geüpdatet op 10/03/2003 - 00h00

Dikke-darmkanker of colonkanker is een kwaadaardige aandoening van de wand van de dikke darm (colon).

Longinfecties Geüpdatet op 28/03/2003 - 00h00

Door de open verbinding tussen de ademhalingswegen en de buitenlucht kunnen ziektekiemen gemakkelijk via mond, neus, keel en luchtpijp in de longen terechtkomen.

Ziekte van Addison Geüpdatet op 14/01/2003 - 00h00

De ziekte van Addison is een zeldzame aandoening, waarover eigenlijk niet zoveel bekend is. Maar toch is er in de media jarenlang veel over te doen geweest: John Fitzgerald Kennedy, oud-president van de Verenigde Staten, leed immers aan deze ziekte.

De schizotypische persoonlijkheid is een pathologische persoonlijkheid… Geüpdatet op 06/06/2011 - 18h52

De schizotypische persoonlijkheid is een pathologische persoonlijkheid die deel uitmaakt van de 'psychotische' persoonlijkheden. In deze groep zitten ook de paranoïde persoonlijkheid en de schizoïde persoonlijkheid. De schizotypische persoonlijkheid komt voor bij ongeveer 3% van de totale bevolking.

Borderline-persoonlijkheid Gepubliceerd op 15/10/2012 - 11h58

De borderline-persoonlijkheid , kortweg borderline, is een van de tien persoonlijkheidsstoornissen die worden beschreven in de DSM-IV (Diagnostic Statistic Manual) van geestesziekten . Het ziektebeeld komt voor bij 1 tot 3% van de bevolking, en dan vooral bij vrouwen (75% van de gevallen). De term b

Spondylartritis ankylosans Geüpdatet op 20/08/2002 - 00h00

Deze moeilijke term dekt een miskende aandoening die, net zoals reumatoïde artritis, deel uitmaakt van de auto-immuunziekten. Maar in tegenstelling tot reumatoïde artritis tast spondylartritis ankylosans (SA) de grote centrale gewrichten aan, zoals het bekken en de wervelkolom. Deze aandoening evolu

Alles weten over een maagzweer Geüpdatet op 09/04/2003 - 00h00

De bekendste afwijking van de maag is de maagzweer (met de officiële medische naam ulcus ventriculi, ulcus pepticum), een scherp begrensde afwijking (defect) van de maagwand tot aan de spierlaag.

Galblaasaandoeningen Geüpdatet op 11/03/2003 - 00h00

Lever, galblaas en alvleesklier (pancreas) spelen een belangrijke rol in de spijsvertering.

Hartinsufficiëntie Geüpdatet op 08/10/2002 - 00h00

Veel mensen hebben last met lichamelijke activiteiten ten gevolge van hartinsufficiëntie. Het hart is de meest belaste spier van het lichaam. Maar als het hart zijn contractiekracht verliest, kan het bloed zich ophopen in de longen, met ademhalingsproblemen als gevolg.

Hartaandoeningen: Alles er over weten Geüpdatet op 27/03/2003 - 00h00

In onze westerse samenleving sterft meer dan de helft van de mannen in de groep van 50 jaar en ouder aan ziekten van hart en bloedvaten. Dit aantal sterfgevallen is ongeveer gelijk aan dat in de middeleeuwen, maar toen werden de mannen slachtoffer van de grote pest- en tyfusepidemieën.

Wat is een schizoïde persoonlijkheidsstoornis? Geüpdatet op 22/08/2011 - 17h52

De schizoïde persoonlijkheidsstoornis is een van de tien persoonlijkheidsstoornissen die in het DSM-IV omschreven zijn. Dat Amerikaanse handboek rangschikt alle psychische aandoeningen .

Ziekte van crohn Geüpdatet op 14/04/2003 - 00h00

De plaatselijke ontsteking van het slijmvlies van de dunne darm of de ziekte van Crohn wordt ook ileitis terminalis of ileitis regionalis genoemd.

Reumatoïde Geüpdatet op 10/04/2003 - 00h00

Reumatoïde artritis is thans de meest frequente reumatische aandoening.

Darmocclusie Geüpdatet op 01/04/2002 - 00h00

Darmocclusie is een ernstige medische urgentie. Er bestaan meerdere vormen van darmocclusie afhankelijk van het aangetaste darmsegment en het occlusiemechanisme.

Hypothyroïdie Geüpdatet op 12/11/2002 - 00h00

In tegenstelling tot wat algemeen wordt gedacht, is gewichtstoename zelden te wijten aan een onvoldoende werking van de schildklier. Hypothyroïdie mag echter niet worden verwaarloosd: de gevolgen kunnen ernstig zijn, terwijl de behandeling eenvoudig is.

Schildklieraandoeningen Geüpdatet op 18/03/2002 - 00h00

Ongeveer 1 miljoen Belgen hebben last van de schildklier. Er bestaan talrijke schildklieraandoeningen, van een tekort (hypothyroïdie) tot een teveel (hyperthyroïdie) aan schildklierhormonen. In bepaalde gevallen kan de schildklier toenemen in volume en ontstaat een kropgezwel (goiter). In de schildk

Alles over myopathie Gepubliceerd op 09/02/2011 - 13h54

Spierziekten (of myopathie) en neuromusculaire aandoeningen veroorzaken functionele afwijkingen van de spieren (zwakte, verlamming, enz.). Eender welke spier kan erdoor worden getroffen en de spiercellen worden progressief vernietigd. Het eerste symptoom is zwakte: de spierkracht vermindert geleidel

Levercirrose: wat u erover moet weten Geüpdatet op 28/03/2003 - 00h00

De lever, het grootste orgaan van de mens (1200-1500 gr), is opgebouwd uit miljoenen gelijkvormige cellen, gerangschikt in celbalkjes en lobjes. Met de gewone lichtmicroscoop gezien, zijn deze cellen zeer eenvoudig en eenvormig van structuur.

Is kleptomanie te behandelen? Geüpdatet op 27/06/2011 - 15h59

Kleptomanie of steelzucht is een drang die als onweerstaanbaar wordt ervaren. Die drang is maar het symptoom van zware of minder zware psychische problemen. Om ze te genezen, moeten ze eerst worden opgespoord...

Praat met uw baby Geüpdatet op 05/12/2011 - 16h59

Het volstaat niet voor een pasgeboren kind om hem alleen maar te verzorgen en te voeden. Hij heeft een grote behoefte aan communicatie . Dat kan door hem te knuffelen, maar ook door met hem te praten . Let wel: spreken komt van twee kanten. U moet ook naar hem luisteren .

Wat is een persoonlijkheidsstoornis? Geüpdatet op 20/06/2011 - 17h30

Een persoonlijkheidsstoornis is een manier van psychisch functioneren die zeer negatieve gevolgen heeft voor het leven van de persoon in kwestie. Het gaat niet alleen om kleine psychische afwijkingen of om gewoonten die ons een beetje hinderen.

Angina pectoris hartinfarct Gepubliceerd op 09/02/2011 - 14h03

Hartaandoeningen bij ogenschijnlijk gezonde personen uiten zich door pijn in de borst, vochtophoping in het lichaam, verminderd prestatievermogen en in de plotseling optredende hartaanval (hartinfarct) waarbij het slachtoffer ineenstort.

Pancreasziekten Geüpdatet op 11/04/2003 - 00h00

De alvleesklier of pancreas is de grootste spijsverteringsklier van het lichaam, vandaar de naam buikspeekselklier. Per dag produceert zij ongeveer 600 ml sap

Wat is een antisociale persoonlijkheid? Geüpdatet op 04/07/2011 - 16h45

Een antisociale persoonlijkheid is een soort pathologische persoonlijkheid die als dusdanig opgenomen is in de DSM-IV, het internationaal erkende Amerikaanse classificatiesysteem voor psychische stoornissen. Het gaat dus duidelijk om een persoonlijkheidsstoornis en niet om alledaagse eigenschappen v

Manisch-depressieve psychose: cyclische stemmingsstoornissen Geüpdatet op 17/09/2002 - 00h00

Manisch-depressieve psychose (synoniem: bipolaire stemmingsstoornis), is een geestesziekte die wordt gekenmerkt door afwisselend manische (agitatie) en depressieve (diepe neerslachtigheid) episoden. Tussen de verschillende aanvallen in is de patiënt over het algemeen normaal. We spreken van psychose

Wat is artrose? Geüpdatet op 19/02/2003 - 00h00

Artrose of arthrosis deformans wordt gedefinieerd als een degeneratieve gewrichtsaandoening, waarbij de ontaarding of degeneratie van het gewrichtskraakbeen primair is. Waarschijnlijk zijn er vaak ontstekingsachtige veranderingen van de weke delen rond het gewricht.

Kanker van de urinewegen Geüpdatet op 28/03/2003 - 00h00

Kanker van de urinewegen komt in ons land vrij vaak voor. Blaaskanker wordt in Nederland per jaar bij ongeveer 3700 mensen vastgesteld; meer bij mannen dan bij vrouwen, in de verhouding van drie op één. Nierkanker is zeldzamer; circa 1300 mensen krijgen jaarlijks de diagnose 'nierkanker' te horen. O

Jicht: wat u nog niet wist hierover Geüpdatet op 28/03/2003 - 00h00

Jicht, een van oudsher bekende ziekte, wordt gekenmerkt door aanvallen van hevige, meestal monoarticulaire artritis in samenhang met een stoornis in de stofwisseling van urinezuur. De formele medische term luidt dan ook arthritis urica.

Leukemie: wat u erover moet weten Geüpdatet op 10/12/2002 - 00h00

Leukemie is een sterk gemediatiseerde ziekte (in de literatuur, zelfs in cinemazalen) en staat synoniem met ongeneeslijke ziekte bij kinderen. Een kort overzicht.

PUB