ARTIKELS HYPERACTIVITIEIT BIJ VOLWASSENEN
5 online artikels over Hyperactivitieit bij volwassenen
Een instrument om hyperactiviteit bij volwassenen op te sporen Geüpdatet op 15/07/2003 - 00h00

Onlangs werd een vragenlijst opgesteld om de opsporing van hyperactiviteit bij volwassenen te vergemakkelijken. De vragenlijst werd goedgekeurd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) en bestaat in twee versies. De ene versie bevat 18 criteria, de andere bevat 6 vragen en kan gemakkelijk gebruikt...

Hyperactiviteit bij kinderen : hoe eraan verhelpen? Geüpdatet op 11/02/2003 - 00h00

ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit) is een term die in de Verenigde Staten in zwang is. Ook in België wordt er steeds meer over gesproken, maar ADHD wordt nog niet als een ziekte beschouwd. Maar de behoefte om steeds actief te zijn, kan toch een echte handicap zijn.

Volwassenen en ADHD: een miskend probleem Geüpdatet op 23/12/2003 - 00h00

2 tot 5% van de kinderen lijdt aan ADHD, een aandachtsstoornis gepaard gaande met hyperkinetisch gedrag (ADHD = attention deficit/hyperactivity disorder). Dat ADHD vele volwassenen blijft kwellen is minder bekend.

Aandachtstoornissen en hyperactiviteit: ook bij volwassenen! Geüpdatet op 25/07/2016 - 14h22

Niet alleen kinderen hebben last van ADH - Engels voor ‘attention deficit disorder’ - met of zonder hyperactiviteit . In 60% van de gevallen blijft het probleem ook op volwassen leeftijd bestaan. Maar twee nieuwe studies suggereren dat de stoornis ook pas op latere leeftijd kan optreden, bij volwass...

PUB