ARTIKELS VERZORGING VAN DE BEENDEREN, BOTTEN
106 online artikels over Verzorging van de beenderen, botten
Opgelet, broze nek! Gepubliceerd op 17/09/2013 - 11h23

De nek is een van de kwetsbaarste delen van ons lichaam. Kinderen zijn zich daar niet altijd van bewust. Maar ouders ook niet.

Hoofdpijn? Misschien zijn het de tanden wel! Gepubliceerd op 10/03/2017 - 11h44

Tandpijn kan verschrikkelijk zijn, we weten het allemaal. Maar wist u ook dat onze tanden soms elders in ons lichaam pijn kunnen doen? Sommige tandproblemen kunnen pijn in het hoofd veroorzaken. Een woordje uitleg.

Botgezondheid: de inname van carotenoïden zou een beschermend effect hebben Geüpdatet op 13/01/2009 - 00h00

Calcium is niet de enige onontbeerlijke voedingsstof voor onze botgezondheid. Verschillende plantaardige voedingsstoffen lijken ook een niet te verwaarlozen rol te spelen voor de mineralisatie van ons skelet. Daar horen zeker de carotenoïden bij. Dit zijn gekleurde pigmenten die fruit en groenten ge...

De 'pil voor alle werk' Geüpdatet op 31/05/2005 - 00h00

Uit een recente Canadese studie blijkt dat de pil de ligamenten verstevigt en het risico op een zware enkel- of knieverzwikking verkleint. Toch doet deze bevinding tegelijk zware ethische problemen rijzen.

De toekomst voorspellen dankzij MRI Geüpdatet op 28/06/2010 - 00h00

Wanneer mag u ervan uitgaan dat u genezen bent van een spierblessure ? That is the question! Een recente studie geeft daar een iets nauwkeuriger antwoord op.

Osteoporose: voorspelling van het risico op tien jaar Geüpdatet op 21/03/2006 - 00h00

Gemenopauzeerde vrouwen lopen een groot risico van osteoporose, m.a.w. een botbreekbaarheid die hen kwetsbaar maakt voor breuken. Osteodensitometrie is het onderzoek van de referentiediagnose, die blijkbaar zou kunnen voorspellen hoe het risico van osteoporose er in de tien komende jaren zou uitzien...

Thee versterkt de beenderen Geüpdatet op 01/07/2002 - 00h00

Personen die veel thee drinken, moeten een skelet van beton hebben. Ze hebben inderdaad een hogere botmineraaldensiteit dan personen die geen thee drinken.

Ik heb osteoporose. Wat nu? Gepubliceerd op 12/09/2014 - 12h15

Osteoporose komt voor bij 7 op de 10 vrouwen boven de 80, bij de 50-plussers is dat al bij 4 op de 10. Mannen hebben minder last van osteoporose, al worden ook zij niet gespaard. Wat kunt u doen als de ziekte eenmaal is vastgesteld?

Pijn ter hoogte van de thorax zonder infarct: de pijn aanpakken ... Geüpdatet op 21/11/2006 - 00h00

Pijn ter hoogte van de thorax of borst, is altijd onrustwekkend omdat men vaak meteen denkt aan een myocardinfarct. Maar als de twee grote oorzaken van borstpijn uitgesloten zijn, te weten een myocardinfarct en gastro-oesofagale reflux, dan moet men op zoek gaan naar een middel om de pijn te bestrij...

Hyaluronzuur ook doeltreffend tegen verstuikingen! Geüpdatet op 26/01/2009 - 00h00

Hyaluronzuur wordt niet uitsluitend gebruikt als antirimpelbehandeling voor grote en minder grote sterren, het middel gaat er nu ook prat op doeltreffend te zijn voor de behandeling van verstuikingen. Een woordje uitleg...

Vitamine D: essentieel bij de behandeling van osteoporose Geüpdatet op 17/10/2006 - 00h00

Op 20 oktober heeft de Werelddag tegen Osteoporose plaats rond het thema "voeding". In dit verband herinneren we eraan dat vitamine D een essentieel element is bij de behandeling van osteoporose , want ze zorgt ervoor dat ons lichaam het calcium kan opnemen uit voeding of uit supplementen. Maar opge...

Osteoporose: evalueer uw risico op breuken Gepubliceerd op 08/12/2016 - 10h29

Er bestaat een instrument dat door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) is ontwikkeld en gevalideerd om te berekenen hoe groot de kans is dat iemand binnen de tien jaar een breuk oploopt als gevolg van osteoporose . Het evaluatiemodel is een waardevol hulpmiddel voor artsen. Maar ook u kunt er gebr...

Osteoporose: ook de mannen! Geüpdatet op 26/10/2004 - 00h00

Omdat 40% van de vrouwen wordt getroffen door osteoporose, wordt de 16% van de mannen die eraan lijden vaak vergeten. Dit aandeel, dat zeker niet verwaarloosbaar is, wordt gedeeltelijk verklaard door de vergrijzing van de mannelijke bevolking, maar ook door het bestaan van bevorderende risicofactore...

Halzen zijn broos Geüpdatet op 02/12/2003 - 00h00

De hals is ongetwijfeld de kwetsbaarste schakel in de keten van ons gestel. Zo lopen we makkelijk een halsverrekking op. Vooral vrij brutale sporten zijn hier de boosdoeners. Voorzichtigheid is dan ook geboden!

Voorkom osteoporose! Geüpdatet op 09/11/2009 - 00h00

De preventie van osteoporose is vooral gebaseerd op een kalkrijke voeding, want kalk is de bouwstof van onze botten.

Osteoporose: kunnen geneesmiddelen breuken voorkomen? Gepubliceerd op 17/09/2013 - 10h47

Osteoporose behandelen betekent op de eerste plaats 'strijden tegen het risico op breuken'. Daarom is het zeer belangrijk het verlies van botdensiteit te beperken door een aangepaste levensstijl aan te nemen en door eventueel een beroep te doen op medicatie. Wordt de behandeling goed gevolgd, dan ku...

Osteoporose: vechten tegen de onverschilligheid Geüpdatet op 21/10/2003 - 00h00

Elk jaar zijn in België meer dan 20.000 breuken het gevolg van osteoporose (terwijl op wereldvlak om de 20 seconden iemand een breuk krijgt). Gezien de langere levensduur zou dit cijfer tegen 2040 moeten verdubbelen. Het is vandaag dan ook essentieel dat deze breuken niet langer als een fataliteit w...

Textiel om ons op te lappen ? Gepubliceerd op 30/04/2013 - 10h29

Dacron is een materiaal dat in de textielindustrie gebruikt wordt. Hoe is het goedje dan verzeild geraakt in de knieën van sporters ? Een terugblik op een avontuur dat ijdel is gebleken.

Vitamine D: leidt een tekort tot heupfacturen? Geüpdatet op 25/12/2007 - 00h00

Volgens een Zwitsers onderzoek zou 60% van alle heupfracturen te maken hebben met een ernstig tekort aan vitamine D. Vooral mensen in rust- en verzorgingsinstellingen zijn daar het slachtoffer van. Maar een dagelijks supplement zou het risico met ongeveer 25% doen dalen.

Femurhalsfractuur? Denk aan heupbeschermers! Geüpdatet op 15/10/2002 - 00h00

Heupbeschermers zijn dikke stukken schuimrubber of kussentjes die in een speciale broek worden gestoken om het dijbeen te beschermen bij het vallen. Dergelijke heupbeschermers zijn inderdaad doeltreffend in de preventie van breuken bij risicopersonen.

Osteoporose: een ziekte die je vermijden kan! Geüpdatet op 26/06/2007 - 00h00

In de menopauze worden vrouwen blootgesteld aan een verhoogd risico op osteoporose. Maar het optreden van de ziekte is niet onvermijdelijk. Er zijn doeltreffende preventieve behandelingen, maar daar gaan we hier niet op in. Wel op een aantal eenvoudige manieren om bij te dragen tot de preventie van...

Osteoporose opsporen! Geüpdatet op 09/11/2001 - 00h00

In Rome is een vrachtwagen voor de screening van osteoporose vertrokken voor een grote toer langs de Europese hoofdsteden met als doel de vrouwen te informeren over hun risico op osteoporose en ze te screenen.

Osteoporose: het medicijn heet sport Geüpdatet op 30/03/2004 - 00h00

De cijfers van osteoporose zijn huiveringwekkend. Met de langere levensverwachting is deze ziekte een van de belangrijkste gezondheidsproblemen van onze maatschappij geworden. Er bestaan nochtans remedies.

Preventie van osteoporose Geüpdatet op 13/07/2007 - 00h00

Osteoporosepreventie begint al in de adolescentie, want in die periode moet de botmassapiek op zijn hoogst zijn. Dat is niet evident, maar we mogen er wel van uitgaan dat verantwoordelijke ouders hun dochters de basisprincipes van een gezonde voeding bijbrengen. Vanaf de risicoleeftijd moeten vrouwe...

Verstuikte vinger: de ernst niet onderschatten Gepubliceerd op 08/10/2013 - 13h58

Sporters zijn taaie rakkers. Soms hebben ze de neiging om blessures die meer aandacht verdienen af te doen als 'niemendalletjes'. Een voorbeeld daarvan is de verstuikte vinger!

Astma en botverlies: is er een verband? Geüpdatet op 16/10/2001 - 00h00

Het is algemeen bekend dat corticoïden botverlies veroorzaken; anderzijds worden corticoïden ook gebruikt bij de behandeling van astma. Wat de orale vormen betreft, is het risico bekend, maar het risico van inhalatiecorticoïden was nog niet bekend.

Osteoporose: wie moet een osteodensitometrie laten doen? Geüpdatet op 18/03/2008 - 00h00

Niet alle vrouwen in de menopauze moeten een osteodensitometrie laten doen. Sommige vrouwen lopen meer risico dan andere om last te krijgen van osteoporose. Tegenwoordig bestaan er preventieve en efficiënte geneesmiddelen. We kunnen dus beter voorkomen dan genezen...

Algodystrofie: lijdende handen en voeten Gepubliceerd op 13/03/2017 - 14h21

Algodystrofie is een pijnlijk syndroom aan hand, voet, of een heel lidmaat dat gepaard gaat met motorische en trofische (betreffende de voeding van de weefsels) stoornissen en een uitgesproken ontkalking van de botmassa. Achter de term algodystrofie schuilen ook aandoeningen als Sudeck-atrofie, voor...

Gewrichtsvliesontsteking onder de loep Gepubliceerd op 27/05/2015 - 11h25

Transiënte synovitis of gewrichtsvliesontsteking is een onschuldige ziekte, ook al zijn de symptomen indrukwekkend. Wat pijnstiller en rust volstaan meestal om uw kind weer fris en monter te krijgen. Geen reden om u ongerust te maken, maar u moet wel dezelfde dag uit voorzorgsmaatregel langs de dokt...

Nieuw botweefsel met soja? Geüpdatet op 26/06/2007 - 00h00

Wetenschappers proberen al jaren te achterhalen waarom producten op basis van soja een gunstige invloed hebben op ons beendergestel. Een team uit Japon heeft één deel van het mysterie opgelost: soja stimuleert de aanmaak van nieuw botweefsel...

Preventie van osteoporose en verzorging van het gebit Geüpdatet op 18/03/2002 - 00h00

Alle vrouwen in de menopauze vrezen de meeste veranderingen die ze zullen doormaken: verandering van het figuur, risico op osteoporose, enz. Maar ook het gebit verandert. Als u uw stralende glimlach wilt bewaren, breng dan gauw een bezoek aan de tandarts!

Draag goed zorg voor uw gewrichten! Gepubliceerd op 27/03/2017 - 10h21

Wat ook de oorzaken, gewrichtspijnen zijn altijd zeer vervelend en vaak ook invaliderend. Te veel mensen die lijden aan gewrichtspijnen, vinden ook geen oplossing voor hun probleem... Het is bijgevolg belangrijk om onze gewrichten op de juiste manier te beschermen.

Osteoporose: ik ben kleiner geworden! Geüpdatet op 14/03/2006 - 00h00

Tijdens het verouderingsproces worden (vooral) vrouwen geconfronteerd met het risico van osteoporose. De botten die brozer worden, leiden vaak tot breuken en verzakkingen van de wervels die soms dramatische gevolgen kunnen hebben. De meting van de botdensiteit of de osteodensiotmetrie is het belangr...

Pijn in de rug, heupen, knieën of voeten? Misschien moet u naar een podoloog! Geüpdatet op 15/03/2010 - 00h00

Veel houdingsproblemen worden veroorzaakt omdat we slecht op onze voeten steunen . Onze voeten liggen aan de basis van ons evenwicht . Als we ze verkeerd plaatsen, kunnen ze pijn geven in de voeten en enkels, maar ook in de knieën , de heupen en de rug . Als u twijfelt, gaat u best naar een podoloog...

Welke spieren beschermen de knie tijdens het skiën? Gepubliceerd op 03/02/2016 - 11h42

In dit wintersportseizoen kan het geen kwaad om sporters er op te wijzen dat skiën een gevaarlijke sport is en blijft, hoeveel ervaring men ook heeft. Een minimum aan voorbereiding is altijd aangewezen.

Zwemmers met schouderproblemen Gepubliceerd op 12/05/2014 - 16h51

De intensieve training die topzwemmers volgen, is extreem belastend voor hun gewrichten en vooral voor hun schouders. Een schouder is niet gemaakt om tientallen kilometers te zwemmen. Dat heeft alles te maken met onze lichaamsbouw. De kleinste biochemische onvolmaaktheid op dit niveau wordt duur bet...

Krachttraining tegen osteoporose Geüpdatet op 19/10/2009 - 00h00

Is spier- of krachttraining voorbehouden aan de playboys en andere stoere kerels die regelmatig naar een fitnesszaal gaan? Neen, uiteraard niet, krachttraining is zelfs goed tegen osteoporose , op voorwaarde dat men de oefeningen voorzichtig aanpakt.

Osteoporose: wat zijn de risicofactoren? Geüpdatet op 08/02/2010 - 00h00

De voornaamste slachtoffers van osteoporose zijn zoals bekend vrouwen in de menopauze . Nochtans spelen lang niet alleen hormonale factoren een rol in de ontwikkeling van deze botaandoening.

Uitgerekte of gescheurde ligamenten... u hebt een verzwikking Gepubliceerd op 01/10/2013 - 10h50

Een verzwikking of verstuiking stemt overeen met gescheurde of uitgerekte ligamenten. Vaak gaat het om de enkel, maar dat is niet de enige plek waar een verzwikking zich kan voordoen. Een aantal tips om een verzwikking te behandelen en te vermijden dat het probleem zich herhaalt.

Osteoporose: onderschatte gevolgen Geüpdatet op 15/03/2010 - 00h00

Osteoporose verhoogt het risico op breuken . Jammer genoeg zorgen die breuken dikwijls voor een vermindering op lange termijn van de levenskwaliteit en de zelfstandigheid van de persoon in kwestie. Deze botziekte diagnosticeren en behandelen is dus essentieel om haar gevolgen voor de gezondheid zove...

Slecht nieuws van het 'heupfront' Geüpdatet op 12/04/2005 - 00h00

De heupen zijn de grote boosdoeners van de sportgeneeskunde. Ze krijgen te weinig aandacht bij medische geschiktheidstests, maar vaak moet de patiënt een paar jaar later de tol betalen voor die onvoorzichtigheid.

Pijnlijk sleutelbeen Geüpdatet op 06/04/2009 - 00h00

Net zoals Lance Armstrong zijn er elk jaar duizenden sporters die hun sleutelbeen ontwrichten of breken. Het is zelfs een van de meest voorkomende sportletsels.

Scafoïde of bootvormig beentje: opgelet voor de handen! Gepubliceerd op 11/07/2014 - 16h41

Het scafoïde bot of het bootvormig beentje is een klein beentje aan de basis van de duim. Als men voorover valt en met de handen plat op de grond de val wil breken, is het vaak dit beentje dat het moet ontgelden: een breuk van het bootvormig beentje komt dan ook vaak voor bij sporters.

Moeten cowboys geopereerd worden? Geüpdatet op 17/05/2005 - 00h00

In de orthopedie worden O-benen (of cowboybenen) aangeduid met de term "genu varum". Deze afwijking stelt meestal geen problemen, tenzij de patiënt intensief sport.

Strontiumralenaat : een krachtig middel tegen osteoporose Geüpdatet op 15/05/2007 - 00h00

Strontiumranelaat is een recent geneesmiddel, een krachtig preventief middel tegen osteoporose . Het doet het risico op een eerste wervelfractuur met 45% dalen en het risico of een perifere fractuur (dij, pols) met 32% . Bovendien is het doeltreffend op elke leeftijd, zelfs boven de leeftijd van 80.

Strapping: de terugkeer van de mummie Geüpdatet op 22/04/2003 - 00h00

Steeds meer atleten dragen elastische steunbanden om hun gewrichten te versterken. Sommigen pakken zelfs hun spieren in. Wat winnen ze daarbij?

Niet-hormonale therapie tegen osteoporose Geüpdatet op 14/10/2003 - 00h00

De kans bestaat dat er binnenkort in België geen hormoonsubstituten meer zullen kunnen worden voorgeschreven om de symptomen van de menopauze te verlichten en/of osteoporose te voorkomen. Er bestaan andere therapieën.

PUB