• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Lip- en verhemeltespleet: één op de 650 geboorten

Lip- en verhemeltespleet: één op de 650 geboorten Een lip- en verhemeltespleet is een aangeboren gelaatsafwijking die in België jaarlijks ongeveer 200 kinderen treft.

Een aangeboren afwijking

Deze afwijking treft ongeveer één op de 650 baby's in België. Een lip- en verhemeltespleet wordt veroorzaakt door een genetische afwijking bij de ontwikkeling van de gezichtsdelen tussen de 35ste en 40ste levensdag van het embryo. Die zijn namelijk niet met elkaar verbonden. Een lipspleet is een onderbreking van de lip die soms gepaard gaat met een aanzienlijke verbreding van de neusgaten en vaak ook met een kaakspleet (kloof tussen laterale snijtand en hoektand). Een verhemeltespleet kan ofwel het zachte verhemelte treffen ofwel het volledige verhemelte (benig/hard verhemelte en membraneus/zacht verhemelte), soms ook de huig. De lip- en verhemeltespleet is een combinatie van beide vormen. Een verhemeltespleet komt vaker voor bij meisjes, een lipspleet meestal bij jongens.

Multidisciplinaire behandeling

Deze aangeboren misvorming is zeer ontsierend - laten we niet vergeten dat ze ook hazenlip genoemd wordt - en gaat in sommige gevallen gepaard met functiestoornissen (eet-, spraak- en hoorproblemen). Vandaar dat ze zo vroeg mogelijk behandeld moet worden. Ze kan opgespoord worden met een echografie meteen na de geboorte; die verschaft meteen ook duidelijkheid over de chirurgische ingreep. Een lip- en verhemeltespleet wordt behandeld door een multidisciplinair team. De plastisch chirurg herstelt de lip, de neus en het zachte verhemelte vóór de leeftijd van 6 maanden, en voert eventueel correcties uit tijdens de adolescentie. Het benige verhemelte wordt meestal iets later geopereerd door de maxillofaciaal chirurg (stomatoloog), die implantaten plaatst en/of een bottransplantatie uitvoert. De orthodontist van zijn kant herstelt het gebit, terwijl de KNO (keel-, neus- en oorspecialist) de neus, de nasofarynx en de farynx opereert en het gehoor van het kind evalueert. De logopedist ten slotte volgt de spraakontwikkeling van het kind. Het is een zware en dure behandeling die van de ouders een intensieve samenwerking en inzet vereist en ook emotioneel belastend is. Al die noodzakelijke medische ingrepen worden nog niet volledig terugbetaald door het ziekenfonds. Om de gezinnen van deze patiënten financieel te steunen, lanceerde de vzw Ronald McDonald Kinderfonds de actie 'Geef om een glimlach/Offrons un sourire', in samenwerking met respectievelijk de Nederlandstalige en Franstalige verenigingen VAGA en AFLAPA.

Artikel gepubliceerd door op 10/02/2004

Bronnen: Persbericht 'Geef om een glimlach', Ronald McDonald Kinderfonds vzw, januari 2004.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

Cerveau, Nerf, Mémoire, Psychisme, Sommeil Oeil, Bouche, Dent, Nez, Gorge, Oreille, Cheveux Coeur, Sein, Poumon, Circulation sanguine Estomac, Intestin, Foie Sexe, Rein, Système urinaire Os, Articulation, Muscle Peau, Ongle Gids Ziekten en aandoeningen Ziekten en aandoeningen
Medische encyclopedie
Vragen en antwoorden