• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Lightsigaretten vallen zwaar tegen!

Lightsigaretten vallen zwaar tegen!Een Amerikaanse studie bevestigt dat het risico op longkankersterfte bij alle sigaretten even hoog is, ongeacht hun teergehalte. Ook bij lightsigaretten dus!

27,4 % van de Belgen rookt elke dag, 5,8 % af en toe en 66,7 % nooit. Het verschil tussen mannen en vrouwen wordt kleiner, ook al is het aantal rokende mannen nog altijd in de meerderheid. In 1980 rookten er nog tweemaal zoveel mannen als vrouwen, maar het verschil daalde geleidelijk tot 5 % in 2004. Jongeren beginnen steeds vroeger te roken. Zo steekt één op de 10 jongeren zijn eerste sigaret op op 11-12 jaar, één op de vier jongeren op 15-16 jaar en één op de drie op 17-18 jaar.

5 miljoen doden per jaar op wereldvlak

Roken veroorzaakt allerlei aandoeningen zoals longkanker, hart- en vaatziekten, chronische bronchitis, emfyseem, mond-, keel- en blaaskanker. Tabak doodt ongeveer 5 miljoen mensen per jaar op wereldvlak. Tussen 1950 en 2000 stierven 812.000 Belgen aan de gevolgen van tabak, en van de 2.500.000 huidige rokers zal gemiddeld de helft 14 jaar vroeger overlijden dan hun niet-rokende landgenoten. Tabak is dan ook veruit de belangrijkste doodsoorzaak in ons land. Van de 104.897 overlijdens in 1995 waren er 19.400 het gevolg van tabaksgebruik. Dat is vier keer meer dan het totale aantal doden door zelfmoord (2.155), verkeersongevallen (1.592), aids (221), moorden (169), vergiftigingen (81), branden (110) en vliegtuigongevallen (16).

Teer en filter

Een team Amerikaanse wetenschappers rekruteerde 364.239 mannen en 576.535 vrouwen van 30 jaar of meer die nog nooit gerookt hadden, gestopt waren of nog rookten bij opname in de studie. Ze wilden daarbij het longkankerrisico vergelijken naargelang de proefpersonen filtersigaretten rookten met respectievelijk een "very low" (minder dan 7 mg teer/sigaret), "low" (tussen 8 en 14 mg) en "medium" (tussen 15 en 21 mg) teergehalte, en sigaretten zonder filter en met een "high" teergehalte (meer dan 22 mg, zonder filter). Ze analyseerden gedurende 6 jaar het verband tussen het teergehalte van de sigaretten en de longkankersterfte.

Artikel gepubliceerd door op 30/03/2004

Bronnen: 'Cigarette tar yields in relation to mortality from lung cancer in the cancer prevention study II prospective cohort', 1982-8, Jeffrey E. Harris, Michael J. Thun et coll., BMJ 2004; 328 (7431):72. 'Tabaksgebruik in België in 2004', jaarenquête van het OIVO/CRIOC.

Vindt u het artikel interessant?