• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  1 mening
 • Getuigenissen (0)

Licht als therapie tegen winterdepressie

Licht als therapie tegen winterdepressie

Luminotherapie is een techniek die een groeiend succes kent. De therapie beantwoordt aan een dubbele wens: zich opnieuw fit voelen en zich daar goed bij voelen enerzijds en voordeel halen uit een natuurlijk principe anderzijds.

Wanneer onze blootstelling aan licht te weinig is

De positieve invloed van zonnelicht op onze gezondheid is onbetwistbaar. Een bewijs? Een seizoendepressie is een erkende aandoening die neerkomt op een humeurstoornis die samenvalt met een vermindering van de blootstellingstijd aan zonnelicht.

Tijdens de wintermaanden is het nog donker wanneer wij naar het werk vertrekken en wanneer wij thuiskomen, is het opnieuw donker.
De waarneming van het licht is dan ook zeer beperkt en terwijl de ene daar amper iets van merkt, voelt de andere zich er helemaal niet goed bij.

Luminotherapie versus winterdepressie

Het oog, meer bepaald het netvlies, wordt geactiveerd door het licht en stuurt een boodschap door naar de hersenen, wellicht ter hoogte van de epifyse (pijnappelklier). Vanaf een bepaalde lichtsterkte (2500 lux) die men gedurende een zekere tijd opvangt, worden de hersenen geactiveerd en wordt het mechanisme dat de slaap regelt opnieuw in gang gezet. Dat is wat normaal elke morgen gebeurt...

Tijdens de winter is er echter minder licht en het gebeurt bovendien dikwijls dat wij weinig of niet aan het daglicht blootgesteld worden: 's morgens is het donker, 's avonds eveneens en tussendoor verblijven wij in een ruimte die kunstmatig verlicht wordt. Het gevolg is dat onze cyclus niet goed geregeld is en dat de secretie van sommige hormonen ontregeld wordt.
Melatonine wordt dan in veel te grote hoeveelheden geproduceerd. Ook de secretie van cortisol(antistresshormoon) verloopt niet meer normaal. Luminotherapie, ook fototherapie of luxtherapie genoemd, vervangt als het ware het natuurlijke licht en activeert het netvlies dat aan de basis ligt van het hersensignaal. De therapie vermindert tevens de secretie van melatonine.

Bijgewerkt door Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste op 04/02/2014
Origineel artikel geschreven door op 07/11/2007

Dit artikel maakt deel uit van het dossier Winter, halt aan de depressies!

Vindt u het artikel interessant?