• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  8 mening
 • Getuigenissen (0)

Levercirrose en leverkanker

Levercirrose en leverkanker

Almaar meer mensen krijgen te maken met leverkanker.
In de meeste gevallen treedt de kanker op na een levercirrose.

Levercirrose wordt in de westerse landen hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door het hepatitis C-virus.

Maar er zijn ook andere factoren die levercirrosen veroorzaken. Eén daarvan steekt de laatste tijd almaar vaker de kop op.

Steeds meer leverkanker

In België wordt het aantal nieuwe diagnoses van leverkanker op ongeveer 600 diagnoses per jaar geraamd, hoofdzakelijk bij mannen en vooral na 55 jaar.

Levercirrose is de voornaamste oorzaak van leverkanker

In het leeuwendeel van de gevallen (90%) ontwikkelt leverkanker zich vanuit een levercirrose, een leverziekte die beschouwd kan worden als een voorstadium van kanker. Alcoholisme kan zoals algemeen bekend tot levercirrose leiden, maar de belangrijkste oorzaak van levercirrose is het hepatitis C-virus. Van de 100 mensen die besmet zijn met het hepatitis C-virus ontwikkelen er 20 een levercirrose, terwijl 30% van de levercirrosen zich verder ontwikkelt tot leverkanker. Elk jaar komen er zo 3 tot 7% nieuwe kankers bij.

Andere oorzaken van levercirrose
Andere oorzaken van levercirrose zijn onder meer het hepatitis B-virus en hematochromatose (een teveel aan ijzer, erfelijke ziekte).

Maar er bestaat ook een nieuwe risicofactor die almaar vaker in het spel is bij levercirrose: de NASH (niet alcoholische steatose hepatitis). NASH is een metabolisch syndroom dat voorkomt bij obesitas, verhoogde bloeddruk en diabetes en leidt tot leververvetting en afwijkingen van de lever. Het is een typische beschavingsziekte die zich in de westerse landen - waar obesitas en slechte eetgewoonten terrein winnen - snel verspreidt.

Diagnose en behandeling van leverkanker

Diagonose
Het grote probleem met levercirrose en leverkanker is dat beide aandoeningen zich lange tijd zonder symptomen kunnen ontwikkelen. Daardoor wordt de diagnose vaak laattijdig gesteld en is een vroege, doeltreffende behandeling onmogelijk. Er is dus een grote rol weggelegd voor preventie en in tweede instantie ook voor screening. Door vroegtijdige opsporing van een levercirrose kan immers vermeden worden dat er zich een tumor ontwikkelt.

Cirrose tijdig opsporen en voorkomen
De controle houdt regelmatige opsporing van eventuele letsels in via echografieën, bloedafname van de alfa-foetoproteïne en van de Glypican-merker.

Behandeling van cirrose

Welke behandeling zal worden gevolgd, hangt af van het stadium van de tumor, de agressiviteit ervan, het aantal kankerknobbeltjes en de ligging van de knobbeltjes, de leeftijd van de patiënt, enz. De behandelingsvormen zijn: levertransplantatie, chirurgische verwijdering van de tumor, percutane destructie van de tumor (alcoholisatie of radiofrequentie).
Deze behandelingen zijn jammer genoeg bij 75% van de patiënten niet toepasbaar. In dat geval gaat men over tot chemo-embolisatie, dat is de inspuiting in de leverslagader van chemotherapeutica en minuscule radioactieve bolletjes gel die de ader verstoppen en op die manier verhinderen dat er zich bloedvaatjes vormen in de tumor. Zonder die bloedvaten (die zorgen voor de doorbloeding) kunnen de kankercellen niet overleven.
Parallel daarmee lopen er heel wat klinische tests waarbij ook patiënten worden betrokken. De bedoeling is het testen van nieuwe moleculen voor de chemotherapie, waaronder ook de angiogenetische geneesmiddelen (die de vorming van bloedvaatjes in de tumoren tegengaan).

Bijgewerkt door Dr. Philippe Presles op 10/11/2014
Origineel artikel geschreven door op 16/09/2008

Bronnen: Het Franse 'Association pour la recherche sur le cancer', Fondamental, april 2007.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Levercirrose: wat u erover moet weten

 • De lever, het grootste orgaan van de mens (1200-1500 gr), is opgebouwd uit miljoenen gelijkvormige cellen, gerangschikt ...
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating