Lepra: 2.000 nieuwe gevallen per jaar

Gepubliceerd door Isabelle Eustache : Aanpassing: Dr. Philippe Burton op 28/01/2003 - 00h00
-A +A

Vijftig jaar na de oproep van Raoul Follereau naar aanleiding van de eerste Wereldlepradag, is lepra nog steeds actueel.

PUB

"Zolang er op aarde één mens te genezen is, zolang er nog één leprapatiënt moet worden geholpen, hebben u en ik niet het recht te zwijgen."

  • Wereldwijd is er elke minuut één nieuw geval van lepra, dus 700.000 nieuwe gevallen per jaar, waaronder 70.000 kinderen.
  • In 15 landen (Afrika, India, Brazilië, Madagaskar) is de prevalentie nog hoger dan één patiënt per 10.000 inwoners. Doordat de diagnose te laat wordt gesteld en de patiënt te laat wordt behandeld, lijden 2 tot 3 miljoen mensen aan invaliderende restletsels, de niet-geregistreerde gevallen niet meegerekend.
  • Nochtans bestaat er een behandeling: de behandeling stopt de besmettelijkheid meteen en geneest de ziekte na enkele maanden, maar de epidemie is nog steeds niet uitgeroeid.
Zondag 26 januari 2003, de 50ste Wereldlepradag, moet het collectieve geweten weer aanwakkeren. Het laatste weekeinde van januari zullen meer dan 40.000 vrijwilligers de baan opgaan om fondsen te verzamelen, geld dat nodig is om leprapatiënten tijdig op te sporen en te behandelen."

'Alles wat niet gegeven wordt, is verloren!'

Een Indisch spreekwoord dat de beroemde schrijver Dominique Lapierre tot het zijne heeft gemaakt. Dominique Lapierre is auteur van de bestsellers "La Cité de la joie" en van de roman "Il était minuit cinq à Bhopal…". Dankzij zijn auteursrechten heeft hij niet minder dan 30 miljoen frank besteed aan verschillende reddings-, revalidatie- en ontwikkelingsacties in Calcutta en andere godvergeten streken.De vereniging Actie voor Kinderen-leprosi van Calcutta, die in 1982 werd opgericht, moet haar inspanningen kunnen voortzetten en alle dringende acties kunnen financieren. Er zijn geen werkingskosten. De ontvangen gelden worden dan ook integraal en rechtstreeks naar de begunstigde centra gestuurd.

œuvres Hospitalières Françaises van de Orde van Malta

Eén van de belangrijkste taken van de Œuvres Hospitalières Francaises van de Orde van Malta sinds 1954 is de wereldwijde strijd tegen lepra. Die vereniging van openbaar nut helpt diegenen die er het meest behoefte aan hebben.In Frankrijk verzorgt ze gehandicapten en afhankelijke bejaarden in aangepaste structuren; strijd tegen de onzekerheid en de afzondering; verzamelen en sorteren van geneesmiddelen, opleiding van EHBO-ers en ziekenwagenchauffeurs.In vele landen voert de vereniging strijd tegen lepra, ze creëert en beheert ziekenhuizen, verzorgingscentra en kraaminrichtingen en helpt de slachtoffers van natuurrampen en gewapende conflicten.

Gepubliceerd door Dr. Philippe Burton op 28/01/2003 - 00h00 Franse Stichting Raoul Follereau Actie voor melaatse kinderen in Calcutta Oeuvres Hospitalières Françaises van de Orde van Malta
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB
Lees ook
AIDS: 38 miljoen patiënten! Geüpdatet op 27/07/2004 - 00h00

Volgens het nieuwe wereldrapport van UNAIDS waren in 2003 38 miljoen mensen besmet met het aids-virus en waren er tussen 2001 en 2003 5 miljoen nieuwe besmettingen, het hoogste cijfer sinds het begin van de epidemie. Andere verontrustende vaststellin...

Aids: de geschiedenis een andere wending geven Geüpdatet op 01/06/2004 - 00h00

De WGO heeft onlangs haar World Health Report gepubliceerd. Het is uitsluitend gewijd aan aids! Deze koerswijziging wordt gesymboliseerd door de choquerende illustratie op de voorpagina. Na preventie is het immers tijd voor behandeling. Daarnaast wij...

Offensief tegen hepatitis C Geüpdatet op 18/05/2004 - 00h00

Op 23 mei heeft de eerste Nationale Dag tegen hepatitis C plaats. Dit initiatief wil het grote publiek en de politici mobiliseren rond een ziekte die vier keer meer doden maakt dan aids.

Meer artikels