• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Lepra: 2.000 nieuwe gevallen per jaar

Lepra: 2.000 nieuwe gevallen per jaarVijftig jaar na de oproep van Raoul Follereau naar aanleiding van de eerste Wereldlepradag, is lepra nog steeds actueel.

"Zolang er op aarde één mens te genezen is, zolang er nog één leprapatiënt moet worden geholpen, hebben u en ik niet het recht te zwijgen."

 • Wereldwijd is er elke minuut één nieuw geval van lepra, dus 700.000 nieuwe gevallen per jaar, waaronder 70.000 kinderen.
 • In 15 landen (Afrika, India, Brazilië, Madagaskar) is de prevalentie nog hoger dan één patiënt per 10.000 inwoners. Doordat de diagnose te laat wordt gesteld en de patiënt te laat wordt behandeld, lijden 2 tot 3 miljoen mensen aan invaliderende restletsels, de niet-geregistreerde gevallen niet meegerekend.
 • Nochtans bestaat er een behandeling: de behandeling stopt de besmettelijkheid meteen en geneest de ziekte na enkele maanden, maar de epidemie is nog steeds niet uitgeroeid.
Zondag 26 januari 2003, de 50ste Wereldlepradag, moet het collectieve geweten weer aanwakkeren. Het laatste weekeinde van januari zullen meer dan 40.000 vrijwilligers de baan opgaan om fondsen te verzamelen, geld dat nodig is om leprapatiënten tijdig op te sporen en te behandelen."

'Alles wat niet gegeven wordt, is verloren!'

Een Indisch spreekwoord dat de beroemde schrijver Dominique Lapierre tot het zijne heeft gemaakt. Dominique Lapierre is auteur van de bestsellers "La Cité de la joie" en van de roman "Il était minuit cinq à Bhopal…". Dankzij zijn auteursrechten heeft hij niet minder dan 30 miljoen frank besteed aan verschillende reddings-, revalidatie- en ontwikkelingsacties in Calcutta en andere godvergeten streken.De vereniging Actie voor Kinderen-leprosi van Calcutta, die in 1982 werd opgericht, moet haar inspanningen kunnen voortzetten en alle dringende acties kunnen financieren. Er zijn geen werkingskosten. De ontvangen gelden worden dan ook integraal en rechtstreeks naar de begunstigde centra gestuurd.

œuvres Hospitalières Françaises van de Orde van Malta

Eén van de belangrijkste taken van de Œuvres Hospitalières Francaises van de Orde van Malta sinds 1954 is de wereldwijde strijd tegen lepra. Die vereniging van openbaar nut helpt diegenen die er het meest behoefte aan hebben.In Frankrijk verzorgt ze gehandicapten en afhankelijke bejaarden in aangepaste structuren; strijd tegen de onzekerheid en de afzondering; verzamelen en sorteren van geneesmiddelen, opleiding van EHBO-ers en ziekenwagenchauffeurs.In vele landen voert de vereniging strijd tegen lepra, ze creëert en beheert ziekenhuizen, verzorgingscentra en kraaminrichtingen en helpt de slachtoffers van natuurrampen en gewapende conflicten.

Artikel gepubliceerd door op 28/01/2003

Bronnen: Franse Stichting Raoul Follereau Actie voor melaatse kinderen in Calcutta Oeuvres Hospitalières Françaises van de Orde van Malta

Vindt u het artikel interessant?