Legionellose: België exporteert!

Gepubliceerd door Pierre Dewaele op 22/10/2002 - 00h00
-A +A

Bij toeristen werden 6 gevallen van legionellose ontdekt, waarvan één met dodelijke afloop. Allen hadden verbleven in een hotel in Menen (West-Vlaanderen). Dat voorval is interessant om te begrijpen hoe de ziekte ontstaat.

PUB

Legionellose (veteranenziekte of legionairsziekte) wordt veroorzaakt door de bacterie Legionella pneumophila. Zoals de wetenschappelijke naam het zegt, valt de bacterie de longen aan. We hebben er reeds over gesproken in september (zie artikel: http://www.e-gezondheid.be/nederlands/article.asp?idarticle=3596&idrubrique=748). Deze potentieel dodelijke ziekte die de luchtwegen aanvalt, wordt door aërosols verspreid. De bacterie komt voor in warmwatercircuits en profiteert van een douche of een lang warm bad om de longen binnen te dringen. Het warme vochtige milieu van de longen leent zich uitstekend voor de ontwikkeling van de bacterie.

Een voorval...

Helaas is dat ook dicht bij ons voorgevallen en met name in Menen, West-Vlaanderen, in een hotel dat zich blijkbaar niets te verwijten had. De ziekte heeft zich niet gemanifesteerd bij landgenoten die in het hotel werkzaam waren, maar wel bij toeristen die er op het einde van de zomer enkele dagen hadden verbleven.Het verhaal is eigenlijk interessant, want het openbaart ons de natuurlijke geschiedenis van de ziekte:

  • Vooreerst is het misschien verwonderlijk dat er nu pas melding van wordt gemaakt, maar men heeft tijd nodig gehad om de stukjes van de puzzel bij elkaar te brengen. Eén van de besmette personen, een 63-jarige man, is eraan gestorven. Hij was ziek geworden na zijn verblijf in Menen.
  • Drie bejaarden die voor een reis naar Oostenrijk waren vertrokken, zijn ook na 10 dagen ziek geworden.
  • Een ander geval heeft zich op 28 september voorgedaan in een Frans ziekenhuis. Het was een Engelse patiënte die deel uitmaakte van de derde groep toeristen.
  • Al die personen hebben slechts één nacht in het hotel overnacht!
Het is dan ook niet eenvoudig geweest het verband tussen al die zieken aan te tonen.

Enkele te trekken lessen

Uit dat alles kunnen we het volgende leren:

  • De bacterie is niet in staat zich bij iedereen te ontwikkelen, anders zou men in de drie groepen een echte epidemie gezien hebben.
  • Dat bevestigt ook dat er vrij veel tijd verloopt tussen de besmetting en het verschijnen van de symptomen (de incubatietijd van de ziekte).
  • Dat toont ook aan dat er weinig besmettingsbronnen zijn, maar dat de bacterie zeer agressief kan zijn bij verzwakte personen. Alle besmette personen waren 63 jaar of ouder.

Gepubliceerd door Pierre Dewaele op 22/10/2002 - 00h00 Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid European Working Group for Legionella Infections Eurosurveillance
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB
Lees ook
Een paspoort voor diabetespatiënten... Geüpdatet op 14/03/2003 - 00h00

Sinds begin maart bestaat er een paspoort voor mensen met type 2 diabetes. Het paspoort dient niet om deze patiënten te inventariseren, maar wil hen toegang geven tot een groter aantal gezondheidszorgen, waarvoor ze minder moeten betalen.

Fibromyalgie in het kort Gepubliceerd op 31/07/2012 - 10h50

Dit pijnlijke niet-gewrichtsgebonden syndroom komt meer voor dan we denken (2 tot 4% van de bevolking zou ervan weten) en raakt ook almaar beter bekend. Maar er doen nog heel wat mythes de ronde over. Hoe zit het nu precies?

Hartfalen: kunt u de symptomen herkennen? Geüpdatet op 18/05/2015 - 17h16

Hartfalen is een ernstige, chronische en progressieve ziekte. Er bestaan geneesmiddelen die de levensverwachting en het comfort van de patiënten aanzienlijk verbeteren, maar ze hebben enkel hun nut als de ziekte tijdig wordt opgespoord. Hoe herkent u...

Meer artikels