• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Legionellose: België exporteert!

Legionellose: België exporteert!Bij toeristen werden 6 gevallen van legionellose ontdekt, waarvan één met dodelijke afloop. Allen hadden verbleven in een hotel in Menen (West-Vlaanderen). Dat voorval is interessant om te begrijpen hoe de ziekte ontstaat.

Legionellose (veteranenziekte of legionairsziekte) wordt veroorzaakt door de bacterie Legionella pneumophila. Zoals de wetenschappelijke naam het zegt, valt de bacterie de longen aan. We hebben er reeds over gesproken in september (zie artikel: http://www.e-gezondheid.be/nederlands/article.asp?idarticle=3596&idrubrique=748). Deze potentieel dodelijke ziekte die de luchtwegen aanvalt, wordt door aërosols verspreid. De bacterie komt voor in warmwatercircuits en profiteert van een douche of een lang warm bad om de longen binnen te dringen. Het warme vochtige milieu van de longen leent zich uitstekend voor de ontwikkeling van de bacterie.

Een voorval...

Helaas is dat ook dicht bij ons voorgevallen en met name in Menen, West-Vlaanderen, in een hotel dat zich blijkbaar niets te verwijten had. De ziekte heeft zich niet gemanifesteerd bij landgenoten die in het hotel werkzaam waren, maar wel bij toeristen die er op het einde van de zomer enkele dagen hadden verbleven.Het verhaal is eigenlijk interessant, want het openbaart ons de natuurlijke geschiedenis van de ziekte:

 • Vooreerst is het misschien verwonderlijk dat er nu pas melding van wordt gemaakt, maar men heeft tijd nodig gehad om de stukjes van de puzzel bij elkaar te brengen. Eén van de besmette personen, een 63-jarige man, is eraan gestorven. Hij was ziek geworden na zijn verblijf in Menen.
 • Drie bejaarden die voor een reis naar Oostenrijk waren vertrokken, zijn ook na 10 dagen ziek geworden.
 • Een ander geval heeft zich op 28 september voorgedaan in een Frans ziekenhuis. Het was een Engelse patiënte die deel uitmaakte van de derde groep toeristen.
 • Al die personen hebben slechts één nacht in het hotel overnacht!
Het is dan ook niet eenvoudig geweest het verband tussen al die zieken aan te tonen.

Enkele te trekken lessen

Uit dat alles kunnen we het volgende leren:

 • De bacterie is niet in staat zich bij iedereen te ontwikkelen, anders zou men in de drie groepen een echte epidemie gezien hebben.
 • Dat bevestigt ook dat er vrij veel tijd verloopt tussen de besmetting en het verschijnen van de symptomen (de incubatietijd van de ziekte).
 • Dat toont ook aan dat er weinig besmettingsbronnen zijn, maar dat de bacterie zeer agressief kan zijn bij verzwakte personen. Alle besmette personen waren 63 jaar of ouder.

Artikel gepubliceerd door op 22/10/2002

Bronnen: Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid European Working Group for Legionella Infections Eurosurveillance

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten