• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  7 mening
 • Getuigenissen (0)

Lawaai: welke invloed op de gezondheid?

Lawaai: welke invloed op de gezondheid?

Wist u dat het lawaai van een stofzuiger het gehoor kan aantasten?

Het lawaai dat we zelf voortbrengen kan schadelijk zijn, en dan hebben we niet over vliegtuigen, bouwwerven of hogesnelheidstreinen.

Een woordje uitleg over lawaai en zijn gevolgen ...

Ondraaglijk lawaai

Voor veel medeburgers is lawaai een ondraaglijke agressie.
De WGO schat dat 44% van de Europeanen regelmatig wordt blootgesteld aan lawaai dat hun gezondheid bedreigt.

We moeten zeggen dat het gevaarniveau vaak lager ligt dan we zelf veronderstellen.

De gevoeligheid voor lawaai kan natuurlijk bij iedereen en op elk moment variëren.
Vermoeidheid verlaagt de tolerantiedrempel: als men vermoeid is, verdraagt men lawaai minder goed. De geluidsperceptie varieert ook naargelang de tijd dat men eraan wordt blootgesteld.Blootstelling aan het geluid van een gewone stofzuiger (85 dB) 8 uur per dag veroorzaakt geen pijn, maar kan reeds een effect hebben op het gehoor. Het effect is tijdelijk, maar na 6 tot 12 maanden blootstelling wordt het gehoorverlies blijvend.

Lawaai verstoort bovendien de slaap.
Het geluidsniveau om goed te kunnen slapen, zou niet meer mogen bedragen dan 30 dB. Het niveau van een normaal gesprek bedraagt 25 dB. Een constant geluid van bijv. 50 dB bemoeilijkt het inslapen, verhoogt de frequentie van nachtelijk ontwaken... wat uiteraard een negatieve invloed heeft op de paraatheid de volgende dag.

Impact op de gezondheid

Er werd ook aangetoond dat lawaai hartziekten in de hand kan werken en een grote invloed heeft op de bloeddrukcontrole.

Lawaai heeft ook een invloed op het concentratievermogen en het geheugen en is vaak verantwoordelijk voor arbeidsongevallen.

Een Amerikaanse studie heeft aangetoond dat het scholingsniveau van kinderen die in een woonwijk wonen, afhangt van de verdieping waarop ze wonen. Hoe hoger het appartement, des te lager het geluidsniveau en des te beter de schoolresultaten.

Niemand twijfelt er ook nog aan dat meer lawaai ook de agressiviteit verhoogt.

Een wereld zonder lawaai bestaat helaas niet, maar momenten van rust 's avonds of in het weekeinde zijn zeer belangrijk voor onze gezondheid. Een goed verstaander...

70 decibel stemt bijv. overeen met het lawaai in een straat met druk verkeer. De pijndrempel ligt bij volwassenen op 140 dB en bij kinderen op 120 dB.

Maar hinder en zelfs ziekten kunnen reeds optreden bij lagere niveaus.

Bijgewerkt door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 25/08/2014
Origineel artikel geschreven door op 06/05/2002

Bronnen: Brussels Instituut voor Milieubeheer - Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement: http://www.ibgebim.be

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten