• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Lager alcoholgebruik verlaagt de bloeddruk

Lager alcoholgebruik verlaagt de bloeddrukTe veel alcohol drinken verhoogt de bloeddruk en hypertensie leidt zowel tot cerebrovasculaire accidenten als tot hartaanvallen.

Andere factoren zijn er eveneens bij betrokken, zoals uiteraard de leeftijd, maar ook overgewicht, roken, te hoog zoutverbruik of nog een gebrek aan fysieke activiteit. Er werd eveneens duidelijk aangetoond dat een verlaging van te hoge arteriële bloeddrukwaarden de mortaliteit door zowel cardio- als cerebrovasculaire accidenten verlaagt. Ter herinnering: de normale arteriële bloeddruk bedraagt minder dan 140 mm Hg voor het hoogste cijfer (systolische bloeddruk) en minder dan 90 mm Hg voor het laagste cijfer (diastolische bloeddruk).

Er zijn dus voldoende argumenten om aandacht te schenken aan het effect van een vermindering van het alcoholgebruik op de arteriële bloeddruk. Dat is precies wat een team van de University of Medicine in New Orleans in de Verenigde Staten uitvoerde. Het team onderzocht de resultaten van 15 klinische studies, waarin een vermindering van het alcoholgebruik geprogrammeerd was om de impact ervan op de bloeddrukwaarden na te gaan. Het kon aldus 2.234 goed gedocumenteerde gevallen inzamelen.

Uit dit onderzoek blijkt dat bij grote drinkers (meer dan 3 glazen per dag) de vermindering van het alcoholgebruik een significante daling van de bloeddrukwaarden (ongeveer 2 mm Hg voor de diastolische bloeddruk) teweegbrengt. Met dergelijke daling kan men een daling met 6% van het risico op een hartinfarct verwachten en van 15 % van het risico op cerebrovasculaire accidenten. Dit effect wordt snel bekomen en houdt op lange termijn aan. De studies duurden gemiddeld 8 weken. Het effect was des te groter naarmate de bloeddruk bij de aanvang hoger was en het alcoholgebruik groter was. Het lijdt dus geen twijfel dat bij risicopatiënten die veel alcohol gebruiken, een vermindering van de dagelijkse consumptie een belangrijk doel is.

Rest nog het geval van diegenen die weinig drinken. Andere studies hebben aangetoond dat een matig gebruik van alcohol positieve resultaten heeft, niet alleen op de arteriële bloeddruk, maar ook op de mortaliteit door een cardiaal of een cerebraal accident. Hoewel de onderliggende mechanismen van deze observatie nog niet helemaal opgehelderd zijn, kan men nu reeds besluiten dat 'matig alcoholgebruik' de boodschap is.

Er dient nog aan herinnerd te worden dat alcoholhoudende dranken, zelfs in kleine hoeveelheden, veel calorieën bevatten. Ze kunnen dus leiden tot overgewicht. Aangezien overgewicht een risicofactor is voor hypertensie, is dit een reden temeer om geen alcohol te drinken. Mannen met hypertensie mogen nooit meer dan 2 à 3 glazen wijn per dag drinken, vrouwen nog minder.

In deze feestperiode is het dus aangeraden na te gaan of "BOB" achter het stuur zit of niet!

Artikel gepubliceerd door op 26/12/2001

Bronnen: Xue Xin, Jiang He, Maria G. Frontini, Lorraine G. Ogden, Oaitse I. Motsamai, Paul K. Whelton, Hypertension 2001 ; 38 : 1112-1117. CFES, Alcool Actualités, december 2001.

Vindt u het artikel interessant?