• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Laat uw stem horen!

Laat uw stem horen!16 april is de Wereldstemdag. Iedereen zal dan de gelegenheid krijgen een bezoek te brengen aan de verschillende gespecialiseerde centra die ons land rijk is en te discussiëren met vakmensen.

Op een persconferentie die werd gehouden door verschillende medische centra die gespecialiseerd zijn in stemstoornissen, werden de activiteiten voor 16 april 2003, Wereldstemdag, voorgesteld.Die dag zullen het Centrum voor Audiofonologie van de Universitaire Ziekenhuizen Saint-Luc (UCL), de dienst NKO van de Universitaire Ziekenhuizen van Mont-Godinne (UCL) en andere instellingen in Wallonië en Vlaanderen, zoals het CHU van Luik, het Erasmusziekenhuis (ULB), het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, het Sint-Rafaëlziekenhuis KU Leuven… hun deuren openen. De specialisten zullen de bezoekers uitleggen wat een stemonderzoek is.Ook zou dan het accent worden gelegd op preventie (opsporen van stembandknobbeltjes) en informatie. De informatie mikt vooral op de personen die het hoogste risico lopen, zoals leerkrachten, acteurs, zangers, enz.De "tien geboden" voor stempreventie:1. Je stem goed gebruiken2. Je stem niet forceren3. Je stem niet overbelasten4. Als je hees bent, moet je een arts raadplegen5. Niet roken6. Bescherm je stem tegen stoffen die de luchtwegen irriteren7. 's Avonds geen zware maaltijd gebruiken8. Minstens 1 liter water per dag drinken9. Als je je stem moet laten rusten, moet je dat ook in acht nemen10. Vraag advies aan logopedistenStemstoornissen worden door de patiënt helaas niet snel herkend. Nochtans weerspiegelt de stem ons innerlijk leven. "De stem maakt deel uit van en kenmerkt de persoon. De stem varieert en past zich aan aan de situatie en de rollen die we moeten spelen. Op anatomisch vlak veronderstelt de stem een efficiënte luchtstroom uit de longen, twee stembanden en resonantieruimten die goed worden gebruikt", verklaart Dr. Véronique Crestani, NKO-arts aan de Clinique André Renard (Herstal).Drie parameters bepalen een stem:

 • De fundamentele frequentie of hoogte hangt af van het impulsritme volgens de snelheid waarmee de stembanden trillen (aantal cycli van openen/sluiten per seconde). De fundamentele frequentie wordt uitgedrukt in Herz.
 • De intensiteit hangt af van de amplitude van de impuls, uitgedrukt in decibel. De intensiteit hangt af van de uitademingskracht bij een gegeven frequentie.
 • Het timbre hangt af van de vorm van de impuls en wordt gekenmerkt door het aantal en de kwaliteit van de harmonische tonen (eenvoudige tonen, veelvouden van de fundamentele frequentie, wat de melodie/het timbre van de stem bepaalt). Het timbre hangt af van het tegen elkaar staan van de stembanden, maar vooral van de vorm en de toestand van de holten boven de larynx (achterkant van de keel). Het timbre bepaalt voor een groot gedeelte de esthetische kwaliteiten van de stem.
Al die parameters kunnen worden gemeten en onderzocht. Stemafwijkingen zijn vaak multifactorieel. Om het type dysfonie (stemstoornis) te bepalen, moet men een volledig onderzoek uitvoeren bestaande uit een klinisch onderzoek en een onderzoek van de stem en van het fonatiegedrag.Stemstoornissen kunnen worden veroorzaakt door een obstakel op de stembanden (stembandknobbeltjes, enz.) of door een slecht gebruik van de stembanden of andere afwijkingen.Op grond van het klinisch onderzoek wordt de beste behandeling bepaald: heelkundig, medisch of een andere behandeling. Steeds is een logopedische evaluatie aangewezen. Als na een heelkundige ingreep geen logopedische revalidatie wordt toegepast, stijgt de kans op recidieven of onvoldoende herstel van de stem.

Artikel gepubliceerd door op 28/01/2003

Bronnen: Persconferentie 'De stem, een weerspiegeling van uw gezondheidstoestand - Wereldstemdag - 16 april 2003' Universitaire Ziekenhuizen Saint-Luc (Brussel), 15 januari 2003

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten