• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Kwaliteitsverzorging: men maakt er werk van!

Kwaliteitsverzorging: men maakt er werk van!De verbetering van de kwaliteit van de verzorging die men in een ziekenhuis krijgt, is een permanente strijd, vooral wanneer de Belgische budgettaire enveloppes kleiner worden...

De kwaliteit van de verzorging in het ziekenhuis stond centraal in de debatten tijdens een colloquium dat verleden week gedurende drie dagen in Brussel plaatsvond. Het is uiteraard onmogelijk om alle informatie in enkele regels samen te vatten.Toch dienen we te noteren dat dit colloquium het resultaat is van een gezamenlijk initiatief van de Federale Ministers van Volksgezondheid en Sociale Zaken. We merken ook dat dit project en deze gedachtenwisseling over de kwaliteit van de verzorging niet van gisteren zijn, aangezien de BioMed-projecten die aan de oorsprong laggen van dit initiatief, een tiental jaren geleden het licht zagen.

Een voorbeeld...

Volgens de algemene coördinator van BioMed, Prof. Dr. A. Vleugels (Katholieke Universiteit Leuven), zijn al deze initiatieven uitgelopen op heel wat anders dan een velletje papier! Er werden concrete acties gevoerd. Dit was o.a. het geval voor de preventie van doorligwonden. Volgens vroegere ramingen bedroeg het percentage doorligwonden in het ziekenhuis tussen 12 en 29%! Deze vaststelling leidde tot een groots opgezet plan voor preventie van doorligwonden op nationaal vlak. Maar de instellingen bleven vrij dit plan al dan niet in de praktijk toe te passen. De resultaten mogen er zijn, aangezien het aantal doorligwonden ten opzichte van het aantal ziekenhuispatiënten op 5 jaar tijd met 5 % daalde! Men kon hierdoor trouwens vaststellen dat doorligwonden niet ontstaan op eenheden voor geriatrie - in tegenstelling tot wat men gewoonlijk denkt - maar integendeel op die eenheden waar men het meest patiënten met doorligwonden opvangt…

Artikel gepubliceerd door op 26/12/2001

Bronnen: Symposium " Qualité dans les hôpitaux " 13,14,15/12/2001, Les Pyramides, Brussel.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten