• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Koolstofmonoxide: een silent killer!

Koolstofmonoxide: een silent killer!'s Winters draaien waterverwarmers, hout- en steenkoolkachels op volle toeren. Wanneer ze echter slecht geregeld zijn, kunnen ze verantwoordelijk zijn voor het uitstoten van een kleurloos, reukloos en onzichtbaar gas: het koolstofmonoxide (CO).

In België zijn er jaarlijks niet minder dan een duizendtal ongevallen, waarvan 10% ongeveer dodelijk aflopen. Ze komen voornamelijk voor in afgesloten vertrekken zoals badkamers, maar eveneens in gelijk welk vertrek in de woonst waar er een individuele verwarming is die dit type van gas kan produceren.

Eerste tekens

De eerste tekens treden op na enkele minuten blootstelling. De persoon die blootgesteld werd aan dit gas krijgt hoofdpijn, ademnood, draainissen, braakneigingen en brakingen. Naargelang van de graad van intoxicatie kunnen deze verschijnselen evolueren tot bewustzijnsverlies, coma en in zeldzame gevallen zelfs tot het overlijden. Een dergelijk drama kan zich afspelen van zodra het CO-peil 0,2% bedraagt.

Snel tussenkomen!

Wanneer men dergelijke tekens waarneemt, moet men de kamer verluchten en ze onmiddellijk verlaten. Men zal de huisarts ter hulp roepen of eventueel de spoedgevallendienst. Indien men een onbewuste persoon vindt in een vertrek waarin één van de hoger vermelde verwarmingsmiddelen staat, is het aangeraden snel het vertrek te verluchten, de persoon mee naar buiten te nemen en de schadelijke omgeving te verlaten vooraleer zelf vergiftigd te raken. In ieder geval dient men dringend een arts ter hulp te roepen.

In de ziekenwagen zal het medisch personeel zuurstof toedienen. In het hospitaal zal het slachtoffer in een hyperbare koker geplaatst worden, waarin zuurstof op hoge druk toegediend wordt opdat het bloed zich zou kunnen ontdoen van het CO.

Artikel gepubliceerd door op 14/12/2001

Bronnen: Antigifcentrum

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten