• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Kinderen voorbereiden op een ziekenhuisopname

Kinderen voorbereiden op een ziekenhuisopnameJaarlijks worden één miljoen kinderen geopereerd. Het is niet niets in slaap te worden gedaan en te worden geopereerd. Appendicitis, poliepen of een ongeval... wat moet u aan uw kind zeggen vóór een lichte operatie ?

Kleine kinderen hebben vooral schrik voor de scheiding : ze voelen zich soms echt in de steek gelaten op het ogenblik dat ze hun ouders het meest nodig hebben. In België hebben de ouders niet het recht om bij het kind te blijven tijdens de anesthesie. Daarom moet een kind goed worden voorbereid : "vooral niet liegen", benadrukt Francoise Galland, directrice van Sparadrap. De ouders moeten het kind zeggen dat ze zullen worden gescheiden voordat het kind in slaap wordt gedaan, maar dat ze er zullen zijn zodra het kind wakker wordt of kort daarna. En u moet uw belofte houden ! Oudere kinderen hebben schrik om te sterven of om niet meer te zijn zoals voordien. Alle kinderen hebben schrik voor prikken en beleven de operatie als een straf.

Leg het kind uit dat het niets verkeerds heeft gedaan, dat de operatie nodig is en dat de ouders het eens zijn met de beslissing van de artsen.

Wat zeggen ?

U mag niet liegen of dingen vergeten te zeggen, want het kind zou dan het vertrouwen in de volwassenen verliezen, maar u moet ook niet alles in detail beschrijven. Spreek liever niet van "snijden". Hou rekening met de vrees en de vragen die de kinderen zich stellen, geef er een antwoord op en geeft uitleg over de verschillende fasen van het verblijf in het ziekenhuis. Ook als is het onaangenaam het kind te zeggen dat het misschien pijn zal hebben als het wakker wordt, toch zouden de gevolgen nefast kunnen zijn als u dat niet doet : "Meerdere studies hebben uitgewezen dat kinderen die voorbereid zijn op de pijn, minder gestresseerd zijn dan kinderen aan wie niets werd gezegd of die werden voorgelogen", onderstreept Francoise Galland. Leg hen uit dat de artsen, de verpleegkundige en de ouders er zijn om zich met hen bezig te houden en de pijn te verlichten, en het kind zal veel minder angstig zijn.

De familie kan het ziekenhuispersoneel ook vragen of ze bij het kind mogen blijven slapen.

Artikel gepubliceerd door op 10/03/2003

Vindt u het artikel interessant?