• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Getuigenissen (0)

Kinderen met een handicap: het buitengewoon onderwijs onder de loep

Kinderen met een handicap: het buitengewoon onderwijs onder de loep

De geboorte van een gehandicapt kind gooit het gezinsleven danig overhoop. Behalve de emoties zijn er ook heel wat praktische problemen.

Een ervan is de school. Sommige kinderen met een handicap kunnen naar een gewone school, maar er bestaat ook buitengewoon onderwijs voor kinderen die ‘anders’ zijn.

8 types van buitengewoon onderwijs

Het buitengewoon onderwijs zoals we dat nu kennen, dateert van 1978. Bij wet werden acht types van onderwijs ingericht die moesten tegemoetkomen aan de verschillende handicaps. Een kind dat blind is bijvoorbeeld heeft niet dezelfde moeilijkheden en dus  ook niet dezelfde omkadering nodig als een kind dat ziek is of een mentale handicap heeft. Dit zijn de acht types van buitengewoon onderwijs in België:

 • Type 1: lichte mentale handicap
 • Type 2: matige of ernstig mentale handicap
 • Type 3: gedragsstoornissen
 • Type 4: fysieke beperking
 • Type 5: zieke kinderen of kinderen die herstellen van een ziekte
 • Type 6: visuele handicap
 • Type 7: auditieve handicap
 • Type 8: leerstoornissen

Deze opdeling is bij wet bepaald. Maar kinderen kunnen niet zomaar tot een ‘type onderwijs’ worden beperkt. Op het terrein zien we dat elke directie in mindere of meerdere mate aan deze definitie sleutelt.

De types 1 en 8 worden in de kleuterschool niet aangeboden. Dat bemoeilijkt vaak het gewenningsproces van de allerkleinsten en verklaart waarom sommige scholen in de kleuterklassen een meer gediversifieerd publiek ontvangen dat niet noodzakelijk beantwoordt aan de kenmerken van het officiële schooltype.

 

Kinderen met een handicap: de rol van het CLB

Een kind belandt niet per toeval in het buitengewoon onderwijs of gewoon omdat een van de ouders of een leraar dat beslist. De oriëntatie naar een school met bijzonder onderwijs gebeurt op basis van een multidisciplinair onderzoek. Dat omhelst:

 • een medisch onderzoek
 • een psychologisch onderzoek
 • een pedagogisch onderzoek en
 • een sociale studie

Het centrum voor leerlingenbegeleiding, een kinderarts, een oogarts of een NKO-arts afhankelijk van het beoogde type onderwijs voeren samen dat multidisciplinair onderzoek.

De rol van het CLB stopt niet bij het oriënteren en inschrijven van een kind. De leden ervan – een psycholoog, een verpleegkundige en een sociaal assistent – volgen de leerling de hele duur van zijn schoolcarrière. Ze nemen deel aan de klassenraden en komen tussenbeide in geval van een heroriëntatie of bij de overstap naar het basis- en secundair onderwijs.

Bijgewerkt door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 13/10/2015
Origineel artikel geschreven door op 05/11/2012

Bronnen: www.onderwijs.be

Vindt u het artikel interessant?