• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Kernongevallen: denk aan jodium!

Kernongevallen: denk aan jodium!Naar aanleiding van enkele recente (valse) alarmen in ons land, willen we er toch aan herinneren dat de schildklier moet worden beschermd bij een kernongeval. Na het kernongeval van Tsjernobyl hebben de vorsers de langetermijngevolgen nog beter kunnen meten dan na de ramp in Hiroshima en Nagasaki.

In het maandblad dat door het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie, het BCFI (http://www.bcfi.be) wordt gepubliceerd, staan een aantal aanbevelingen daaromtrent. Het Centrum baseert zich op informatie die op de website van het Federaal Agentschap voor Kerncontrole staat (http://www.fanc.fgov.be). De website bestaat in het Frans en het Nederlands.

Jodium nemen!

"Om de inwoners van zones die in de buurt van kerncentrales (ook 'rampenplanzones' genaamd) te beschermen tegen het risico op schildklierkanker bij een eventueel kernongeval, heeft de Belgische Overheid hun van eind april tot juni 2002 de mogelijkheid geboden gratis tabletten van 65 mg kaliumjodide (gelijk aan 50 mg jodium) te gaan halen in de apotheken in de betrokken zones. De jodiumtabletten zijn ook te koop in de apotheek", aldus het BCFI.Bij een kernongeval moeten de tabletten zo snel mogelijk na de officiële aankondiging door de autoriteiten worden ingenomen. Opgelet, het zou gevaarlijk zijn het geneesmiddel in te nemen als het niet nodig is! De aanbevolen dosis bedraagt:

 • bij volwassenen 130 mg kaliumjodide (dus 2 tabletten) eenmaal per dag, zolang de blootstelling aan radioactief jodium dat wettigt;
 • bij kinderen wordt de dosis berekend volgens de leeftijd;
 • pasgeborenen, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, mogen de dosis (1 tablet) slechts 1 maal nemen.

Contra-indicaties

Sommige mensen mogen geen jodiumzouten nemen. Dit geldt met name voor patiënten met een jodiumallergie, patiënten met schildklierlijden, patiënten met bepaalde huidaandoeningen, …Patiënten die in een zone verblijven waarop het rampenplan van toepassing is, krijgen dan ook de raad hun arts te raadplegen en te vragen wat ze moeten doen. De arts kan het risico op schildklierkanker afwegen tegen het gevaar van inname van jodium op grond van de ziekte van de patiënt. Hij zal bij het nemen van een beslissing rekening houden met verschillende factoren.

 • Jodiumallergie treedt meestal op na injectie van jodiumzouten en niet na inname via de mond.
 • Een andere belangrijke factor is de afstand. De radioactiviteit vermindert met de afstand. Hoe verder men woont, hoe kleiner het risico. De arts kan die patiënten ook aanraden binnen te blijven, wat het risico verkleint.
 • Ook de leeftijd speelt een rol.
  • Foetussen (10-12 weken zwangerschap) en kinderen (het risico daalt met de leeftijd) lopen een hoog risico.
  • Vanaf de leeftijd van 45-50 jaar is de behandeling niet steeds nuttig en wegen de voordelen misschien niet meer op tegen de risico's.
  • Vanaf de leeftijd van 60 jaar wordt de behandeling niet meer aanbevolen gezien het risico van niet-gediagnosticeerd schildklierlijden.
 • Jodium kan worden vervangen door andere stoffen.
Dat alles om te zeggen dat er een rampenplan bestaat en dat er informatiecampagnes worden gevoerd. Als u nog jodiumtabletten hebt van bij de vorige informatiecampagne (1999), dan mag u die houden. Ze vervallen pas in 2006. Als u dichtbij een kerncentrale of een depot woont en als u niet weet wat u moet doen, vraagt u het best raad aan uw arts of apotheker.
Schrijf u gratis in op de newsletter van e-gezondheid !Site van de Belgische Federatie tegen Kanker

Artikel gepubliceerd door op 14/03/2003

Bronnen: Jodiumprofylaxis bij nucleaire ongevallen: contra-indicaties voor jood, Folia Pharmacotherapeutica, februari 2003 (http://www.cbip.be ) Jodiumcampagne, Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (http://www.fanc.fgov.be)

Vindt u het artikel interessant?