• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  57 mening
 • Getuigenissen (0)

Kent u gamma-GT?

Kent u gamma-GT?

Gamma-GT's zijn enzymen die van nature aanwezig zijn in de lever, de nieren en de galblaas. Een te hoog gehalte aan gamma-GT kan wijzen op een probleem met deze organen, bijvoorbeeld hepatitis of verstopping van de galwegen. Maar een verhoogde gamma-GT kan ook wijzen op chronisch alcoholisme.

Het gehalte aan gamma GT verhoogt bij aantasting van de lever

Gamma-GT's (gamma glutamyl transpeptidase) zijn enzymen die in heel wat organen te vinden zijn (lever, nieren, darmen, galblaas…). Ze spelen een rol in het metabolisme van de aminozuren, dat zijn de basiselementen van de eiwitten.
Het GGT-gehalte in het bloed ligt normaal onder de 35 UI/l, concreet tussen 7 en 40 UI/l bij mannen en tussen 7 en 28 UI/l bij vrouwen.
Maar bij sommige aandoeningen stijgt dat gehalte. Dat is het geval bij hepatitis, of die nu veroorzaakt is door een virus, een bacterie of door een geneesmiddelen- of alcoholvergiftiging. Ook bij andere aandoeningen stijgt het gehalte aan gamma GT: cholestase (verstopping van de galwegen), nierinsufficiëntie, hartinsufficiëntie, infarct van de hartspier, beroerte, alvleesklierontsteking, lever-, galblaas- en borstkanker, levercirrose, melanomen, hyperthyroïdie, obesitas, diabetes, hypertriglyceridemie, sommige geneesmiddelen (slaapmiddelen, middelen tegen diabetes, de anticonceptiepil, bloeddrukverlagende middelen, antidepressiva, middelen tegen kanker…), enz.

Ook chronisch alcoholisme veroorzaakt stijging gamma GT

Maar er bestaat nog een andere situatie die een verhoging van de gamma-GT veroorzaakt en dat is alcoholisme. Het gehalte aan gamma-GT stijgt wel niet van de ene dag op de andere. Een acute of eenmalige alcoholintoxicatie verandert het gehalte aan gamma-GT niet. Alleen een chronische intoxicatie (dagelijks) gedurende meerdere weken (3 weken tot een maand) geeft een verhoogd gehalte aan gamma-GT in het bloed.
Bij hernieuwd alcoholgebruik stijgt het gehalte aan gamma-GT nog sneller, en wel binnen 1 tot 2 weken. Het gehalte normaliseert zich wel snel als men stopt met drinken: binnen ongeveer 48 uur.

Deze waarden worden dan ook gebruikt als markeerder voor de chronische alcoholintoxicatie. Dankzij deze waarden kan men bijvoorbeeld nagaan of iemand gedurende een langere periode geen alcohol meer heeft aangeraakt. De waarden geven wel niet aan hoeveel alcohol iemand op een bepaald moment gedronken heeft.

Tot slot nog dit: in ongeveer 5% van de gevallen wordt er geen verklaring gevonden voor de gestegen gamma-GT-waarden…

Bijgewerkt door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 03/04/2012
Origineel artikel geschreven door op 28/10/2008

Bronnen: Manuel Merck, Larousse médical.

Vindt u het artikel interessant?