• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

KaPP: om de kaap te omzeilen

KaPP: om de kaap te omzeilenKinderen met neuropsychiatrische stoornissen moeten soms in het ziekenhuis worden opgenomen. De Universitaire Ziekenhuizen Saint-Luc (UCL, Brussel) hebben daarvoor een eenheid voor kinderpsychiatrie geopend als aanvulling op het dagcentrum. Samen vormen ze de KaPP.

Het menselijk brein is waarschijnlijk het laatste continent dat we zullen ontdekken. De psychiatrie heeft in enkele decennia tijd weliswaar een prachtige ontwikkeling gekend, maar blijft toch nog een vrij mysterieuze medische wetenschap. En het is nog moeilijk als we te maken hebben met kinderen: kinderpsychiatrie of pedopsychiatrie (van het Grieks “pais”, “paidos”, kind). Psychiatrische stoornissen bij de allerkleinsten zijn vaak een enigma. Denk maar aan autisme, anorexie, zelfmoordgedachten... Vaak kunnen de kinderen in het familiale milieu worden behandeld, maar sommige kinderen moeten in een ziekenhuis worden gevolgd. Welnu, er blijken weinig structuren te bestaan om dergelijke kinderen op te vangen, althans in Brussel.

Voor de allerkleinsten

Dergelijke kinderen worden dan opgenomen op een Afdeling Psychiatrie of een Afdeling Pediatrie. Ook al wordt alles in het werk gesteld om ze zo goed mogelijk op te vangen, de zorg is er toch niet volledig aangepast. Sinds 1 januari 2002 keurt een decreet de opening van enkele K-bedden (bedden voor kinderpsychiatrie) goed.De Universitaire Ziekenhuizen Saint-Luc (UCL, Brussel) hebben recent de 5 bedden (dag en nacht) waarover ze beschikken naast de geheel nieuwe dageenheid, geopend. Samen vormen die eenheden de KaPP (“K” voor “Kinderen” en “PP” voor “Pedopsychiatrie”). De maximumduur van het verblijf bedraagt één maand in het dag-nachtbed.

Zowel overdag als 's nachts

De KaPP-eenheid vangt overdag tussen 8.30 uur en 16.30 uur 15 kinderen op. De kinderen worden opgevangen door een multidisciplinair team: kinderpsychiaters, psychologen, verpleegkundigen... Op dat niveau wordt beslist of het kind in het dagziekenhuis of in het ziekenhuis zal worden behandeld. Bij gebrek aan plaatsen maar ook omdat een ziekenhuisverblijf zeer pijnlijk kan zijn, zowel voor de jeugdige patiënt zelf als voor de ouders, broers en zusjes, gaat de voorkeur steeds uit naar het dagziekenhuis.De kinderen die toch in het ziekenhuis worden opgenomen, zullen dadelijk betrokken worden bij de activiteiten van de kinderen die enkel overdag blijven. Ze worden in verschillende groepen ingedeeld: schilderen, lichaamsexpressie,... Elk kind wordt bijgestaan door een referentie-opvoeder in de hoop dat er tussen hen een vertrouwensrelatie zal ontstaan. Uiteraard wordt ook het gezin bij het genezingsproces betrokken.

De mogelijkheid van overnachting - indien dat nodig zou zijn - draagt bij tot het ontstaan van een vertrouwensrelatie tussen de patiënt en de hulpverleners. Dit kan wenselijk zijn voor zeer korte momenten, maar zo nodig ook op langere termijn.

Artikel gepubliceerd door op 10/12/2002

Bronnen: Persconferentie “Opening van een kinderpsychiatrisch ziekenhuis aan de Universitaire Ziekenhuizen Saint-Luc (UCL, Brussel): KaPP, 28 november 2002.

Vindt u het artikel interessant?