Kan men sterven aan passief roken?

Gepubliceerd door Aanpassing: Pierre Dewaele op 15/04/2002 - 00h00
-A +A

Passief roken verhoogt het risico op aantasting van de coronaire arteriën met 1,7, het risico op cerebrovasculair accident (CVA of beroerte) met 1,8 en het risico op longkanker met 1,3. In Finland, waar hevig strijd wordt gevoerd tegen passief roken, zou passief roken verantwoordelijk zijn voor 250 doden per jaar.

PUB

Een Finse groep berekende dat in 1996 250 Finnen gestorven zijn aan de gevolgen van passief roken. Dat blijkt uit een studie van het Finse Instituut voor Arbeidsgeneeskunde die in Lääkärilhti, het Finse medische tijdschrift, werd gepubliceerd:- passieve blootstelling aan de rook van anderen verhoogt op lange termijn het risico op aantasting van de coronaire arteriën. Het risico is 17% hoger dan bij personen die niet aan tabaksrook worden blootgesteld. De cardiale mortaliteit ten gevolge van passief roken werd door de Finse auteurs geraamd op 100 gevallen per jaar, van wie 90% mannen; - passief roken verhoogt het risico op CVA met een factor 1,8 en zou jaarlijks verantwoordelijk zijn voor 80 sterfgevallen door CVA;- passief roken kan ook longkanker veroorzaken: het risico zou 1,3-maal hoger zijn dan bij niet-rokers die niet aan de rook van anderen worden blootgesteld. Zo zouden in Finland jaarlijks 50 mensen overlijden aan longkanker ten gevolge van passief roken.

Finland heeft draconische maatregelen genomen tegen passief roken op het werk. Desondanks zou toch nog 10% van de arbeiders worden blootgesteld aan de rook van hun collega's! Het groot aantal sterfgevallen ten gevolge van passief roken, nl. 250 gevallen in één jaar tijd, is weliswaar toe te schrijven aan de blootstelling aan sigarettenrook tijdens de vorige decennia. De komende jaren zullen de cijfers waarschijnlijk dalen.

Dat neemt niet weg dat de studie aantoont dat passief roken zeer schadelijke effecten heeft op de gezondheid van niet-rokers; er moeten dus maatregelen worden genomen om roken op openbare plaatsen te verbieden en, als er een dergelijke wet bestaat zoals, in Frankrijk, moet men erop toezien dat die wet ook wordt toegepast.

Gepubliceerd door Pierre Dewaele op 15/04/2002 - 00h00 Referentie: "Passive smoking at work blamed for more than 250 deaths in 1996." Dr. Markku M. Nurminen, studie aangehaald door Helsingin Sanomat International Edition (http://www.helsinki-hs.net/news.asp?id=20020114IE2) bezocht op 8 maart 2002.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB
Lees ook
Ook passief roken veroorzaakt kanker! Geüpdatet op 08/03/2005 - 00h00

Passief roken staat wel degelijk in de lijst van kankerverwekkende factoren. Het is ondertussen onomstotelijk bewezen dat blootstelling aan tabaksrook longkanker kan veroorzaken.

Meer artikels