• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Kalmeermiddelen: opgepast voor borstkanker!

Kalmeermiddelen: opgepast voor borstkanker!Vrouwen die kalmeermiddelen of neuroleptica nemen, hebben 16% meer kans om borstkanker te ontwikkelen! Aangezien ze meer risico lopen, moeten ze ook van nabij worden opgevolgd en moet de ziekte worden opgespoord.

Neuroleptica werken in op de afscheiding van prolactine, een vrouwelijk hormoon dat een rol speelt bij borstvoeding. Experimenten bij proefdieren tonen aan dat deze klasse van geneesmiddelen het risico op borsttumoren verhoogt. Het was dus een logische vraag of dat effect ook zou spelen bij vrouwen die kalmeermiddelen gebruiken.Neuroleptica, of zware kalmeermiddelen, werken in op de psyche. Ze worden gebruikt ter behandeling van psychoses (schizofrenie, manisch-depressieve psychose), depressies met motorische onrust, mentale verwarring, geestesverwarring, angsten en opwinding door psychologische problemen. Door in te werken op dopamine, een neurotransmitter die wordt geproduceerd door de hersenen, bieden ze de patiënt de mogelijkheid een normaal leven te leiden in de maatschappij. Andere indicaties zijn slapeloosheid, hoesten, braken, hardnekkige hik, intense pijn en als voorbereiding op anesthesie.Tijdens deze studie werden 50.000 vrouwen die tussen 1989 en 1995 werden behandeld met een neurolepticum, vergeleken met een controlegroep. De auteurs stellen vast dat het feit dit soort molecule te krijgen, het risico van borstkanker gemiddeld 16% laat stijgen. Dat effect hangt duidelijk samen met de dosis: het risico stijgt met de dosis en de duur van de behandeling. Overigens lijkt deze verhoging van het risico geen verband te houden met een nauwgezetter toezicht op de behandelde personen.Deze vrouwen onder neuroleptica vertegenwoordigen dus een risicogroep voor borstkanker. Zij moeten dus absoluut van heel nabij worden opgevolgd en moeten met korte intervallen worden onderzocht.Schrijf u gratis in op de newsletter van e-gezondheid !Site van de Belgische Federatie tegen Kanker

Artikel gepubliceerd door op 06/05/2003

Bronnen: Wang P.S., et coll., Arch. Gen. Psychiatr., 59 : 1147-1154, 2002.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten