• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Jonge kinderen slagen op school en in hun sociaal leven...

Jonge kinderen slagen op school en in hun sociaal leven... … op voorwaarde dat ze voldoende verantwoordelijkheid krijgen van hun ouders! Ouders die hun kind in de voorschoolse leeftijd aanmoedigen in hun eerste stappen naar zelfstandigheid, bevorderen op die manier hun sociaal aanpassingsproces en hun schoolresultaten in het lager onderwijs. Tekst en uitleg.

Uit een recente Canadese studie blijkt dat ouders die hun kind in de derde kleuterklas (vijf jaar) aanmoedigen om thuis zelfstandiger te worden door het kleine, aangepaste taken te geven en het die zelf te laten kiezen, op die manier zijn slaagkansen in het lager onderwijs aanzienlijk verhogen, zowel qua schoolresultaten als sociaal.

Een mooi rapport

Onderzoekers hebben op basis van leerkrachtenverslagen en gestandaardiseerde tests bewezen dat diezelfde kinderen drie jaar later, als ze acht jaar zijn en in het derde leerjaar zitten, wel degelijk baat hebben bij dit flexibele, open en autonomiebevorderende opvoedingsmodel, in die zin dat het hun schoolresultaten én hun sociaal leven verbetert. Een dergelijk model is gericht op de visie van het kind, licht vragen en verzoeken toe, en biedt het kind keuzes aan in plaats van zijn gedrag volledig te willen controleren.

Beter lezen en rekenen

Deze resultaten werden gevalideerd bij alle kinderen in de studie, ongeacht hun sociaal-economisch statuut, geslacht en IQ. Er bleek ook een positieve correlatie tussen autonomieondersteunend gedrag van de ouders en de verhoogde lees- en rekenvaardigheden van het kind.

Artikel gepubliceerd door op 20/09/2005

Bronnen: Joussemet, M. Journal of Personality, Octobre 2005; vol 73.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten