• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  1 mening
 • Commentaren (0)

IVF: een begin van zwangerschap verhoogt de slaagkansen op een volgende zwangerschap

IVF: een begin van zwangerschap verhoogt de slaagkansen op een volgende zwangerschapWat moet u doen als u na meerdere pogingen tot in vitro fertilisatie nog steeds niet zwanger bent? Ermee stoppen of ermee doorgaan? Het antwoord op de vraag verschilt naargelang de vrouw al dan niet een beginnende zwangerschap heeft gekend.

Als men het moeilijk heeft een kind te verwekken, duurt het wachten soms oneindig lang en na meerdere vruchteloze pogingen van medisch geassisteerde procreatie raken de mensen vaak ontmoedigd.

Het paar moet dan weten dat de kans om een kind te krijgen na in vitro fertilisatie (IVF) sterk verschilt naargelang de vroegere proeven al dan niet aanleiding hebben gegeven tot een begin van zwangerschap. Het slaagpercentage is bijna tweemaal hoger bij vrouwen die reeds zwanger zijn geworden na een IVF.

Dit is nuttige informatie voor paren die verlangen een kind te verwekken. Het zal ze zeker helpen bij hun keuze al dan niet door te gaan met nieuwe pogingen van IVF.

Artikel gepubliceerd door op 15/04/2002

Bronnen: Ginsburg, Fertil. Stéril. 2002; 77:337-341.

Vindt u het artikel interessant?