• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Is geluk een kwestie van toeval?

Is geluk een kwestie van toeval?Sommigen noemen zichzelf geluksvogels, anderen klagen dat ze keer op keer pech hebben. Moet je onder een gunstig gesternte geboren zijn om geluk te hebben of kunnen we geluk afdwingen? En als niet alles op voorhand vastligt, over welke psychologische vaardigheden moeten we dan beschikken om geluk te hebben in het leven?

Richard Wiseman is doctor in de psychologie en verkent graag terreinen die in zijn specialiteit meestal braak blijven liggen. Hij boog zich over die vraag en voerde tal van studies uit over geluk. Zo ontmoette hij mensen die zich "fortuinlijk" of "onfortuinlijk" noemen, om hun persoonlijkheidskenmerken en hun levenshouding te ontcijferen. Dat leverde een boek op voor het grote publiek met de veelbelovende titel "Notre capital chance" ("Ons gelukskapitaal")*. De boodschap van dit boek is veeleer hoopgevend: we bezitten niet alleen allemaal een "gelukskapitaal", maar kunnen het ook laten renderen!

De vier basisprincipes van geluk

Tijdens zijn onderzoek ging de auteur vooral na wat de belangrijkste kwaliteiten zijn van diegenen die zichzelf gelukkig noemen en ook echte geluksvogels lijken te zijn. Hij onderscheidt er vier en noemt ze "basisprincipes".

Principe nr.1: de geboden gelukskansen met beide handen aangrijpen

Geluksvogels dwingen voortdurend kansen af en maken er dankbaar gebruik van. Met andere woorden: de buitenkansen lopen als een rode draad door hun leven. Ze zijn altijd op het juiste moment op de juiste plaats en met de juiste persoon. Dat geluksvogels dit aan het toeval toeschrijven, heeft volgens dr. Wiseman veeleer te maken met hun psychologische instelling. Door hun manier van denken en doen zijn ze immers meer dan anderen "in staat om gunstige gelegenheden te scheppen en er voordeel uit te halen". Ze zijn ook extraverter dan gemiddeld en slagen erin om "een stevig geluksnetwerk op te bouwen en te onderhouden", waardoor ze hun kansen op positieve ontmoetingen verhogen. Ze gaan ook meer ontspannen door het leven, waardoor ze gemakkelijker buitenkansen opmerken en ervan profiteren, zonder die kansen noodzakelijk zelf te moeten creëren. Een belangrijk kenmerk van hun persoonlijkheid ten slotte is hun open geest, waardoor ze meer openstaan voor nieuwe ervaringen.

Artikel gepubliceerd door op 30/09/2003

Bronnen: * (nvdr): Opgelet: het geluk waarvan hier sprake is, heeft hoegenaamd niets te maken met geluks- en geldspelen. Alle specialisten zijn het erover eens dat geluk hebben bij dergelijke spelen puur toeval is!

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Wat is dwangmatig gedrag?

 • De term dwangmatig of compulsief gedrag wordt tegenwoordig heel veel gebruikt. Maar wat betekent het precies? ...
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating