Is geluk een kwestie van toeval?

Gepubliceerd door Dr. Catherine Feldman, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 30/09/2003 - 00h00
-A +A

Sommigen noemen zichzelf geluksvogels, anderen klagen dat ze keer op keer pech hebben. Moet je onder een gunstig gesternte geboren zijn om geluk te hebben of kunnen we geluk afdwingen? En als niet alles op voorhand vastligt, over welke psychologische vaardigheden moeten we dan beschikken om geluk te hebben in het leven?

PUB

Richard Wiseman is doctor in de psychologie en verkent graag terreinen die in zijn specialiteit meestal braak blijven liggen. Hij boog zich over die vraag en voerde tal van studies uit over geluk. Zo ontmoette hij mensen die zich "fortuinlijk" of "onfortuinlijk" noemen, om hun persoonlijkheidskenmerken en hun levenshouding te ontcijferen. Dat leverde een boek op voor het grote publiek met de veelbelovende titel "Notre capital chance" ("Ons gelukskapitaal")*. De boodschap van dit boek is veeleer hoopgevend: we bezitten niet alleen allemaal een "gelukskapitaal", maar kunnen het ook laten renderen!

De vier basisprincipes van geluk

Tijdens zijn onderzoek ging de auteur vooral na wat de belangrijkste kwaliteiten zijn van diegenen die zichzelf gelukkig noemen en ook echte geluksvogels lijken te zijn. Hij onderscheidt er vier en noemt ze "basisprincipes".

Principe nr.1: de geboden gelukskansen met beide handen aangrijpen

Geluksvogels dwingen voortdurend kansen af en maken er dankbaar gebruik van. Met andere woorden: de buitenkansen lopen als een rode draad door hun leven. Ze zijn altijd op het juiste moment op de juiste plaats en met de juiste persoon. Dat geluksvogels dit aan het toeval toeschrijven, heeft volgens dr. Wiseman veeleer te maken met hun psychologische instelling. Door hun manier van denken en doen zijn ze immers meer dan anderen "in staat om gunstige gelegenheden te scheppen en er voordeel uit te halen". Ze zijn ook extraverter dan gemiddeld en slagen erin om "een stevig geluksnetwerk op te bouwen en te onderhouden", waardoor ze hun kansen op positieve ontmoetingen verhogen. Ze gaan ook meer ontspannen door het leven, waardoor ze gemakkelijker buitenkansen opmerken en ervan profiteren, zonder die kansen noodzakelijk zelf te moeten creëren. Een belangrijk kenmerk van hun persoonlijkheid ten slotte is hun open geest, waardoor ze meer openstaan voor nieuwe ervaringen.

Gepubliceerd door Dr. Catherine Feldman, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 30/09/2003 - 00h00 * (nvdr): Opgelet: het geluk waarvan hier sprake is, heeft hoegenaamd niets te maken met geluks- en geldspelen. Alle specialisten zijn het erover eens dat geluk hebben bij dergelijke spelen puur toeval is!
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB
Lees ook
Hoe kunnen we ons 'gelukskapitaal' verhogen? Geüpdatet op 07/10/2003 - 00h00

Door het gedrag en de persoonlijkheidskenmerken van geluksvogels (in vergelijking met de zogenaamde pechvogels) te ontleden, toont dr. Wiseman, psycholoog, aan dat geluk niets te maken heeft met magie of met goddelijke gaven. Geluk hebben in het leve...

Wat doet de liefde duren? Gepubliceerd op 14/02/2014 - 10h45

Levenslange liefde , het is goed om er over te dromen, maar het kan doeltreffender. Een aantal psychologen bogen zich over de kwestie in de hoop concrete antwoorden te vinden op de vraag hoe een koppel kan blijven duren.

Afgunst: de laagste van de zeven hoofdzonden? Geüpdatet op 18/10/2005 - 00h00

De godsdienst heeft zeven hoofdzonden in het leven geroepen: gulzigheid, wellust, afgunst, hoogmoed, luiheid, woede en hebzucht. Aan elk van deze gebreken (het woord 'zonde' is niet meer van deze tijd) zit wel een sympathiek kantje, behalve aan één....

Gelukkige koppels hebben hun geheim... Gepubliceerd op 02/02/2011 - 14h22

Dat geheim is niet dat ze conflicten vermijden en zelfs niet dat ze die systematisch proberen op te lossen. Wel dat ze heel hun relatie lang - zelfs diepe - conflicten kunnen hebben zonder dat dit hun relatie in het gedrang brengt en hun geluk versto...

Meer artikels