• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Interview: Welke toekomst voor MS-patiënten?

Interview: Welke toekomst voor MS-patiënten? De laatste jaren zijn er heel wat nieuwe inzichten gegroeid over multiple sclerose. Om de dialoog tussen patiënten en verzorgingsteams te vergemakkelijken, schetst dr. Ayman Tourbah* in een boek de huidige kennis over deze ziekte, die vandaag 10.000 mensen treft in België.

e-gezondheid: Wat zijn de eerste symptomen van multiple sclerose?

Dr. A. Tourbah: De eerste symptomen en tekens van multiple sclerose zijn wisselend. Na 40 jaar komen vooral motorische stoornissen voor, onder de 40 in de eerste plaats sensitieve stoornissen. Motorische stoornissen zijn van het type spierzwakte of -stijfheid. In het begin doen ze zich soms alleen voor bij inspanning. Voorbeelden van sensitieve stoornissen zijn: gevoelloosheid, prikkelingen, tintelingen, kartonachtige huid en een branderig gevoel. De intensiteit van die symptomen contrasteert vaak met de discretie van de klinische tekens. De andere symptomen zijn visueel: verminderde gezichtsscherpte aan één oog, oogpijn die op een aangetaste oogzenuw wijst of een gestoorde oogmotoriek (dubbelzien). Andere symptomen zijn zeldzamer: coördinatie- en evenwichtsstoornissen, genitale en sfincterstoornissen, aandachts-, geheugen- en concentratieproblemen en vermoeidheid.

e-gezondheid: Wanneer en hoe moet de diagnose meegedeeld worden?

Dr. A. Tourbah: Er is geen specifieke diagnostische marker voor multiple sclerose. Wel wordt de diagnose tegenwoordig steeds vroeger meegedeeld, dankzij de vooruitgang in de aanvullende onderzoeken. Het verdict blijft echter een moeilijk moment, omdat niet te voorspellen is hoe de patiënt en zijn omgeving zullen reageren. De diagnose is gebaseerd op klinische argumenten en de resultaten van de bijkomende onderzoeken, vooral dan MRI. Bovendien moet elke andere aandoening uitgesloten worden die door haar symptomen aan MS kan doen denken. Zo kan de diagnose pas gesteld en nadien bevestigd worden na grondig onderzoek van de symptomen in tijd en ruimte. Die argumenten die dat onderzoek oplevert, zijn zowel gestoeld op de klinische gegevens als op het MRI-onderzoek of, in zeldzamer gevallen, op de analyse van het cerebrospinale vocht.

Artikel gepubliceerd door op 25/11/2003

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Multiple sclerose

 • Multiple sclerose is een veelal chronisch-progressief verlopende aandoening van het centrale zenuwstelsel waarbij zich ...
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating