INTERVIEW: Wat is hyperactiviteit bij kinderen?

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, bewerkt door Danielle Pickman op 10/09/2002 - 00h00
-A +A

Prikkelbaarheid, verstrooidheid of gebrek aan aandacht, leerproblemen: 5% van de kinderen is hyperactief. Maar als uw kind wat onstuimig is, moet u niet dadelijk vrezen dat het hyperactief is. Een gesprek met Dr. Bange, arts verbonden aan het Ziekenhuis Robert Debré en specialist terzake.

PUB

Wat is ADHD (Attention Deficit Hyperkinetic Disorder)?Dr. Bange: ADHD (hyperkinetische kinderen met aandachtsstoornissen) wordt gekenmerkt door:

  • prikkelbaarheid,
  • impulsiviteit,
  • aandachtsstoornissen.
Het is een chronische aandoening (de diagnose mag dan ook pas worden gesteld als de problemen sinds minstens 6 maanden bestaan) die zeer vroeg begint, rond de leeftijd van 6-7 jaar. Het probleem wordt trouwens duidelijk als het kind naar het 1e leerjaar gaat.

Hoe komt ADHD tot uiting?Dr. Bange: Hyperactieve kinderen hebben dezelfde problemen in alle domeinen van het leven: in het gezin, op school, met andere kinderen en tijdens de vrijetijdsbesteding. Ze luisteren niet naar wat hun wordt gezegd en ze storen gemakkelijk. Het zijn problemen die niet te maken hebben met één enkele situatie, een bepaald milieu.

Welke zijn de oorzaken van de ziekte?Dr. Bange: De oorzaak van ADHD is niet bekend. Volgens sommigen betreft het een psychologisch probleem, volgens anderen betreft het eerder een combinatie van factoren: genetische factoren, omgeving, opvoeding, temperament van de ouders (maar dat blijkt marginaal te zijn) en voeding. Er wordt veel onderzoek naar verricht. Er bestaan alleszins niet één enkele oorzaak, waardoor het probleem nog moeilijker wordt.

Kan ADHD worden behandeld?Dr. Bange: Het kind moet grondig worden onderzocht en daarvoor moeten ook de ouders en de leerkrachten worden ondervraagd. Hyperactieve kinderen hebben vaak ook leerproblemen, met name problemen met de geschreven taal (dyslexie, enz.). De kinderen worden ook psychologisch getest en hun psychomotorische ontwikkeling wordt gevolgd, geëvalueerd. In geval van een lichte ADHD zal men trachten het levenskader aan te passen. Een ernstige ADHD kan worden behandeld met Rilatine, een geneesmiddel dat inwerkt op het zenuwstelsel.

Duurt ADHD levenslang?Dr. Bange: Het gebeurt uitermate zelden dat dergelijke kinderen psychopaten worden. Over het algemeen neemt de hyperactiviteit af met de leeftijd. Ik hoor ouders vaak zeggen: “Als hij zo is op 7 jaar, wat gaat dat worden op 15 jaar?” Wat dat betreft, kunnen we de ouders geruststellen: de problemen van adolescenten hebben niets te maken met ADHD.

Aanbevolen lectuur:

Hyperactiviteit, gecoördineerd door Prof. Mouren-Simeoni, zal binnenkort worden uitgegeven bij uitgeverij Masson.

Om er meer over te weten:

www.hypsos.ch, een zeer volledige website van de Zwitserse overheid over dat probleem.

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, bewerkt door Danielle Pickman op 10/09/2002 - 00h00 Psychonet Production
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB
Lees ook
Hyperactiviteit: een neurologische stoornis Gepubliceerd op 22/08/2014 - 16h28

Hyperactiviteit is een neurologische stoornis Het is een gevolg van een verstoorde hersenwerking waarvoor vandaag nog geen enkele afdoende behandeling bestaat. ADHD (attention deficit hyperactivity disorder/aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit...

Meer artikels