Interview: uw hart en bloedvaten gezond houden: mythe of realiteit?

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 04/11/2003 - 00h00
-A +A

Polypill, de naam van een onlangs verkregen patent, is een cocktail die bestaat uit een statine, drie antihypertensiva, een beetje aspirine en een vleugje foliumzuur. Volgens de ontdekkers zou deze cocktail het risico op hart- en vaatziekten met 80 % verminderen. We vroegen het aan prof. Alain Hagège, cardioloog in het Europees ziekenhuis Georges Pompidou in Parijs.

PUB

e-gezondheid: Gelooft u in de doeltreffendheid van een dergelijke cocktail? Houdt hij geen risico's in?

Prof. Alain Hagège: Deze studie is het resultaat van een analyse van diverse wetenschappelijke artikelen waarin één van de bestanddelen van deze wonderpil werd getest. De artikelen hebben betrekking op uiteenlopende patiëntenpopulaties. Verschillende onderzoeksfouten maken het echter onmogelijk om de conclusies van de auteurs te onderschrijven: 1) Een analyse die bestaat in het bundelen van diverse artikelen, is statistisch niet significant; 2) Dat een geneesmiddel het aantal cardiovasculaire accidenten (infarct, …) vermindert, betekent niet automatisch dat het de totale mortaliteit doet dalen (die kan namelijk stijgen door de bijwerkingen van die geneesmiddelen, temeer als ze voorgeschreven worden aan personen met een laag cardiovasculair risico; dat is het geval als ze systematisch voorgeschreven worden aan de bevolking); 3) Als geneesmiddel A doeltreffend is in een bepaalde studie en geneesmiddel B in een andere studie, mogen we daaruit niet besluiten dat A+B ook doeltreffend is of doeltreffender is dan A of B afzonderlijk.

e-gezondheid: De auteurs stellen voor om de cocktail aan iedereen toe te dienen vanaf 55 jaar, ongeacht de individuele cardiovasculaire risico's. U bent het daarmee dus niet eens.

Prof. Alain Hagège: Nee, dat is een foute conclusie. Een veralgemeende voorschrijving mag alleen gebaseerd zijn op een studie die aantoont dat deze wonderpil doeltreffend is bij een uitgebreide populatie in goede gezondheid, en zo'n studie bestaat nog altijd niet. Het artikel besluit dat de cocktail het cardiovasculaire risico met 80 % doet dalen door de effecten van alle producten op te tellen, wat een beoordelingsfout is. Het is veel zinvoller om de nadruk te leggen op een gezonde levensstijl (lichaamsbeweging, evenwichtige voeding) voor zoveel mogelijk mensen, dankzij adequate nationale preventieprogramma's.

e-gezondheid: Momenteel moet een patiënt die een hartinfarct heeft gehad, heel wat behandelingen volgen. Zijn die allemaal noodzakelijk en doeltreffend?

Prof. Alain Hagège: We weten dat deze patiënten een bijzonder hoog risico lopen om een nieuw cardiovasculair accident te krijgen. Het is dan ook gewettigd om te proberen dit risico in deze specifieke doelgroep te doen dalen. In dit verband zijn er honderden wetenschappelijke studies gepubliceerd waaraan duizenden patiënten deelnamen. Daarbij werd eerst een bepaald geneesmiddel getest en vervolgens, als het doeltreffend bleek te zijn, een tweede geneesmiddel in combinatie met het eerste enz. De conclusie van die studies luidde dat, als er geen contra-indicaties zijn, deze patiënten in de meeste gevallen aspirine (of een ander antiklontermiddel) moeten krijgen in combinatie met een bètablokker, een statine en vaak ook een ACE-remmer. Bij deze zeer specifieke populatie zijn geneesmiddelencombinaties in één enkele pil (aspirine + statine bijvoorbeeld) perfect mogelijk.

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 04/11/2003 - 00h00
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB
Lees ook
Aspirine kan hartinfarct voorkomen Geüpdatet op 20/06/2011 - 17h00

Elke dag een aspirientje helpt hartaanvallen te voorkomen. Dat is zo bij gekende hartpatiënten , maar misschien ook bij mensen die nog nooit iets aan hun hart hebben gehad.

Statines: steeds meer effecten Geüpdatet op 23/07/2002 - 00h00

Statines worden hoofdzakelijk voorgeschreven aan patiënten met een te hoog cholesterolgehalte. De Heart Protection Studie (HPS) heeft nu echter aangetoond dat statines het risico op myocardinfarct en beroerte verlagen bij patiënten met coronair lijde...

Meer artikels