Interview : Tandenknarsen, een manier stress te ontladen?

Interview : Tandenknarsen, een manier stress te ontladen?Tandenknarsen of bruxisme (van het Griekse woord 'brukhein', knarsen) bestaat uit herhaaldelijk en onwillekeurig knarsen van de tanden zonder functioneel doel, met als gevolg een gevaarlijk afvijlen van de tanden. Bernard Chapotat, tandarts en specialist in tandenknarsen aan de Universiteit Claude Bernard in Lyon, bespreekt het probleem.

Wanneer spreken we van tandenknarsen?Bernard Chapotat: Iedereen klemt zijn kaken wel eens op elkaar, bijvoorbeeld als de baas een uitbrander geeft. Tandenknarsen overdag is zelden pathologisch, in tegenstelling tot tandenknarsen 's nachts. Tijdens de slaap gaan sommige mensen met hun kaken zo'n sterke kauwbewegingen maken dat hun tanden eronder te lijden hebben en erdoor barsten of afslijten. In extreme gevallen worden de tanden in enkele maanden tijd enkele millimeter kleiner! We spreken van bruxisme als iemand dergelijke symptomen vertoont of hevige kaakpijn heeft bij het ontwaken.Hoe kan dat fenomeen worden verklaard? Men heeft lange tijd gezegd dat het te wijten was aan slijtage van de kaak...Bernard Chapotat: Onderzoek heeft aangetoond dat die verklaring niet opgaat. Bruxisme is een complex fenomeen. Volgens sommigen zou bruxisme een instinctieve gewoonte zijn die is overgeërfd uit de dierenwereld: vleeseters houden op die manier hun tanden scherp. Een gewoonte die bij de mens niet verdwenen zou zijn. Nu denken we echter eerder aan psychologische oorzaken of oorzaken die te maken hebben met de persoonlijkheid. En daarbij wordt dan meestal gesproken van stress en angst. Zo blijken studenten meer te tandenknarsen vóór de examens!Zijn “bruxomanen” eerder gestresseerde mensen?Bernard Chapotat: Stress is niet de enige oorzaak van tandenknarsen. Soms is het net omgekeerd en gaan mensen tandenknarsen doordat ze geen stress hebben. Werklozen bijv. kunnen hun ongeduld soms nauwelijks bedwingen. Marie Bonaparte (Frans psychoanalyste, 1882-1962) die veel onderzoek daaromtrent heeft gedaan, verklaarde: “Men gaat tandenknarsen als men niet kan bijten wat men zou willen bijten...” Ook introverte personen kunnen bruxisme vertonen. In plaats van hun vijandigheid of frustraties op anderen te richten, keren ze die tegen zichzelf. Dat is een vorm van automutilatie.

Alcohol drinken, roken en drugs gebruiken, zijn verergerende factoren.
Zoals ik reeds zei, tandenknarsen is een moeilijk te vatten fenomeen dat zeker niet altijd wordt opgelost door naar de tandarts te gaan!

Artikel gepubliceerd door op 17/09/2002

Bronnen: Psychonet Production

Vindt u het artikel interessant?