INTERVIEW: Kan men ongevallen door voedselallergie op school voorkomen?

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles, bewerkt door Dr. Philippe Burton op 08/10/2002 - 00h00
-A +A

Er kunnen problemen rijzen als kinderen met een voedselallergie naar school gaan. In Frankrijk definieert een omzendbrief van de Minister voor Nationale Opvoeding van 10 november 1999 de opvang van allergische kinderen op school. De omzendbrief pleit voor een geïndividualiseerd opvangproject waarin de aanpak van allergische kinderen wordt gepreciseerd (eliminatiedieet, urgentietrousse, aanpassing van de lokalen, enz.).

PUB

e-gezondheid: Wat moet een schooldirecteur doen met een kind met voedselallergie?Dr. Etienne BIDAT: Als een kind aan voedselallergie lijdt, moeten de ouders aan de directeur vragen een geïndividualiseerd opvangproject uit te werken. Aanvankelijk was dat bestemd voor kinderen die op school geneesmiddelen moeten innemen. Het project wordt nu ook toegepast voor allergische kinderen die plots acute reacties kunnen vertonen. Een dergelijk project is ook noodzakelijk in geval van intolerantie of chronische allergische verschijnselen die geen dringende maatregelen vergen, maar waarvoor wel het dieet moet worden aangepast.Bijv. als een kind allergisch is voor eieren en eczeem ontwikkelt na het eten ervan, kan het project een dieet zonder eieren voorzien.

e-gezondheid: Wat omvat het geïndividualiseerde opvangproject?Dr. Etienne BIDAT: Het project wordt gezamenlijk uitgewerkt door de schoolarts, de arts die het kind volgt, de ouders, de directie van de school, de leerkracht en soms het kantinepersoneel. Het medisch deel wordt opgesteld door de huisarts. Hij bepaalt wat moet gebeuren in geval van allergische reacties en wat de urgentietrousse moet bevatten. Hij bepaalt ook de situaties waarin dringend moet worden ingegrepen, preciseert het dieet en zegt wat er aan de lokalen moet worden veranderd.Het pedagogisch deel betreft de organisatie van het schoolleven. Het bepaalt hoe de tussendoortjes, de verjaardagsfeestjes en de kooklessen moeten worden aangepast in geval van allergie. Het bepaalt hoe het kind moet worden aangepakt als de leerkracht afwezig is en welke schikkingen moeten worden getroffen bij schooluitstapjes. Een dergelijk project moet worden uitgewerkt in een klimaat van vertrouwen tussen alle betrokkenen, zonder verdachtmakingen. De ouders moeten begrijpen dat sommige leerkrachten om medische of strafrechterlijke redenen niet graag een spoedbehandeling toedienen. Ook moet men weten dat het pedagogisch team geen medisch team is. Dialoog en vertrouwen zijn de sleutels van een geïndividualiseerd opvangproject en een rimpelloos schoolleven.

e-gezondheid: Kan men een kind van de lagere school de toegang tot de kantine ontzeggen?Dr. Etienne BIDAT: De kantine is een buitenschoolse activiteit die voor de kleuterschool en de lagere school wordt geleid door de gemeente en niet door Nationale Opvoeding. De kantine is geen verplichting, maar een dienst aan de families. De gemeente is niet verplicht alle kinderen aan te nemen. In zeer zeldzame gevallen van voedselallergie is een bezoek aan de kantine af te raden, bijv. als het kind zeer gevoelig is voor kookluchtjes. De overgrote meerderheid van de kinderen met een voedselallergie kunnen in gemeenschap eten mits het dieet wat wordt aangepast. Maar soms geeft dat problemen. De omzendbrief van november 1999 is dus niet van toepassing op de buitenschoolse activiteiten, en dat heeft ertoe geleid dat sommige gemeenten weigeren allergische kinderen op te vangen, ook als de ouders zelf een lunchpakket meegeven. Onder druk van verenigingen van ouders van allergische kinderen nodigt een nieuwe omzendbrief van 25 juni 2001 de gemeenten uit allergische kinderen wél aan te nemen, hetzij met een lunchpakket hetzij met aanpassing van het menu aan de allergie. Sommige gemeenten weigeren echter nog steeds allergische kinderen aan te nemen, en wettelijk hebben ze daartoe het recht.

e-gezondheid: Vanaf welke leeftijd kan men het kind leren zelf met zijn voedselallergie om te gaan?Dr. Etienne BIDAT: Vanaf zeer jonge leeftijd moet men een kind leren leven met zijn allergie. In geval van voedselallergie kan men het kind de samenstelling van het voedsel leren. Dan zal het kind gemakkelijk begrijpen dat de beslissing al dan niet een bepaald voedingsmiddel te geven, niet afhangt van een “gezinsarbiter”, maar van de ingrediënten die zich in het product bevinden. In de overgrote meerderheid van de gevallen weten allergische kinderen zeer vlug dat ze niet eender wat mogen eten, ze geven blijk van voorzichtigheid en gedragen zich zeer verstandig voor hun leeftijd. Voedselallergie is echter niet steeds gemakkelijk voor het kind; het kind wil vooral zijn zoals zijn vriendjes en niet anders zijn. Maar het is precies door de tekenen van allergie vroeg op te sporen en te behandelen dat ze onder controle kunnen worden gehouden en discreet blijven. Leven met allergie betekent dus vooral zeker zijn van de diagnose, op de hoogte zijn van de risico's van accidentele inname van een voedingsmiddel waarvoor het kind allergisch is (niet alle kinderen reageren op dezelfde manier op dezelfde dosis van het geneesmiddel waarvoor ze allergisch zijn) en de tekenen van de allergie goed kennen en behandelen.

Voor meer informatie

Surf naar: health.fgov.beU vindt daar een lijst met voedingsmiddelen en ingrediënten waarvan bekend is dat ze reacties kunnen teweegbrengen en die steeds als dusdanig zouden moeten worden aangeduid.(*) Dr. Etienne BIDAT, ziekenhuisarts, Hôpital Ambroise Paré, Boulogne sur Seine, kinderallergoloog en pneumoloog.

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles, bewerkt door Dr. Philippe Burton op 08/10/2002 - 00h00
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB
Lees ook
Weet u op welke leeftijd allergieën beginnen? Geüpdatet op 15/06/2015 - 12h10

Allergische rhinitis is in de volksmond nog altijd beter bekend als hooikoorts, ook al weten we intussen dat de aandoening van februari tot oktober kan optreden. Bij volwassenen komt ze heel veel voor, bij kinderen is ze vaak moeilijk op te sporen. V...

Te strenge diëten zijn slecht voor kinderen! Geüpdatet op 07/10/2008 - 00h00

Behalve bij enkele zeldzame ziektes* is er geen reden om een kind een dieet met allerlei beperkingen op te leggen. De aandacht moet eerder gaan naar het corrigeren van foute gewoontes en het weer in evenwicht krijgen van de voeding. Maar wat betekent...

Meer artikels