• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

In hoever is tabaksverslaving genetisch bepaald?

In hoever is tabaksverslaving genetisch bepaald? Nu het menselijke genoom in kaart is gebracht, wat de weg opent voor voorspellende geneeskunde, is het de vraag of het binnenkort ook mogelijk zal zijn om personen op te sporen die risico lopen om verslaafd te raken aan nicotine en hun ontwenningsprogramma's aan te bieden, zodat ze niet in een vicieuze cirkel terechtkomen.

Er zijn al heel wat studies gewijd aan de genetische bepaaldheid van nicotineverslaving, en er zijn verschillende genen aangewezen die tot die verslaving leiden, ofwel omdat ze een rol spelen in het nicotinemetabolisme, ofwel omdat ze inwerken op het dopaminerge systeem.

Inzake volksgezondheid is het ondenkbaar om een boodschap uit te sturen in de zin van "roken zonder verslavingsrisico" aan personen die blijkbaar het geluk hebben niet genetisch voorbestemd te zijn. Het genetisch polymorfisme is immers zo groot dat het verslavingsrisico geen kwestie is van alles of niets; het risico is dus nooit nul. Anderzijds zijn de genen die een rol zouden spelen bij nicotineverslaving niet dezelfde als de genen die tot een groter risico leiden op een bronchopulmonale kanker. Ten slotte is het veel complexer en duurder om doelgerichte informatie te verspreiden dan om een universele boodschap uit te sturen over de risico's van roken, gezien het aantal rokers en de ernst van de risico's (één op de twee rokers sterft vroegtijdig aan zijn tabaksverslaving). Weten of nicotineverslaving al dan niet genetisch bepaald is, heeft maar één voordeel, een farmacologisch. Dit inzicht zou namelijk tot de ontwikkeling van nieuwe moleculen kunnen leiden of ervoor kunnen zorgen dat de farmacologische behandeling van tabaksontwenning beter kan worden aangepast aan het profiel van de roker.

De tabaksindustrie zou in het gat kunnen springen en campagnes kunnen lanceren over het thema "roken zonder verslavingsrisico". Plaatsen we ons echter aan de kant van de tabaksindustrie, dan valt te vrezen dat het inzicht dat nicotineverslaving genetisch bepaald is, een nieuw soort campagne in het leven zal roepen waarbij personen met een laag theoretisch risico aangemoedigd worden om "risicoloos" te roken. De auteurs van dit artikel wijzen erop dat Japan Tobacco wellicht die weg al is ingeslagen door een overeenkomst te sluiten met een Amerikaans biotechnologiebedrijf voor de ontwikkeling van en de licentie voor een vaccin dat rokers zou beschermen tegen het risico op een bronchopulmonale kanker!

Artikel gepubliceerd door op 25/11/2003

Bronnen: Hall W et coll., The genetics of tobacco use : methods, findings and policy implications. Tobacco Control 2002 ; 11 : 119-124.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten