• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  2 mening
 • Commentaren (0)

Iatrogene aandoeningen en nosocomiale infecties

Iatrogene aandoeningen en nosocomiale infectiesWe horen vaak spreken over de risico's die we kunnen oplopen in het ziekenhuis of over aandoeningen die mensen krijgen na een behandeling. We gaan er even dieper op in, want hoe beter we ze kennen, hoe beter we ook gewapend zijn om ze te bestrijden.

De Belgische rechtspraak onderscheidt twee soorten schadegevallen die optreden in de loop van een medische behandeling. Eerst en vooral zijn er de medische complicaties die te wijten zijn aan een fout of een vergissing van de kant van de arts. Maar bij andere gevallen van schade is er niet echt een verband met de handelingen van de arts. Het gaat hierbij om iatrogene aandoeningen die te wijten zijn aan een geneesmiddel dat correct is voorgeschreven ter behandeling van de aanvankelijke ziekte; en om zogenaamde nosocomiale aandoeningen die patiënten hebben opgelopen tijdens een verblijf in het ziekenhuis (vaak maar niet altijd door een tekort aan hygiëne van het verplegend personeel).

De iatrogene aandoeningen

Er zijn jaarlijks heel wat gevallen; vooral oudere mensen worden erdoor getroffen, omdat ze kwetsbaarder zijn, maar ook omdat ze vaak veel verschillende behandelingen tegelijk volgen.
Hoe u ertegen te beschermen?

 • geef de arts alle informatie die van belang kan zijn voor de voor te schrijven behandeling (d.w.z. de volledige geschiedenis van uw ziekte, en vooral alle andere behandelingen die u volgt, of die nu met medicatie zijn of niet)
 • houd u nauwgezet aan de voorgeschreven behandeling;
 • mijd automedicatie als u al onder behandeling bent.

De nosocomiale infecties

Nosocomiale infecties of ziekenhuisinfecties zijn infecties die worden opgelopen in een zorginstelling. 6,9% van de patiënten krijgt met dit soort infecties te maken, maar er bestaat helaas geen waterdichte bescherming. Toch zijn er enkele elementen die u moet kennen, omdat u zich zo beter kunt beschermen:
Er bestaan factoren die de nosocomiale ziekten verergeren:

 • gevorderde leeftijd of net heel jonge leeftijd;
 • immunodepressie;
 • diabetes, roken, enz.;
 • obesitas of ondervoeding.

  De meest voorkomende veroorzakers van infecties:
 • staphylococcus aureus (20% van de infecties);
 • legionella (20%);
 • pseudonomas aeruginosa (11%).

  De verschillende types van infecties:
 • infecties van de urinewegen (de meest voorkomende nosocomiale infectie (40%) maar ook de meest goedaardige);
 • infecties van de luchtwegen (20% van de infecties en doodsoorzaak nummer één);
 • postoperatieve wondinfecties (10% van nosocomiale infecties).

Artikel gepubliceerd door op 22/01/2008

Vindt u het artikel interessant?