Hypotensie

Mise à jour le 26/05/2003 - 00h00
-A +A

PUB

Indien iemand steeds een lage bloeddruk heeft en geen klachten ontstaan, beschouwt de arts deze niet als pathologisch of ziekelijk.
Daar de druk belangrijk is voor de voortstuwing van het bloed naar alle delen van het lichaam, kan deze niet te laag zijn, anders treden wel stoornissen in de werking van de organen op.
Men spreekt in het algemeen van een lage bloeddruk of hypotensie indien de bovendruk lager is dan 80 mm kwikdruk of deze 20 mm onder het normale systolische niveau van de patiënt is gedaald. Een lage bloeddruk kan men vinden bij ernstige, slopende ziekten, kinderen, bepaalde aandoeningen van de bijnieren, hartzwakte en als gevolg van ernstige bloedingen die met shock gepaard gaan.
Er is sprake van een orthostatische hypotensie (orthos = recht of rechtop) indien een aanzienlijke daling van de bloeddruk optreedt (eventueel flauwvallen) wanneer iemand rechtop gaat staan. Zo'n situatie kan zich bij sommige mensen onder normale omstandigheden voordoen, maar ook worden veroorzaakt door bepDalde geneesmiddelen of aandoeningen van het centraal zenuwstelsel.
Indien de lage bloeddruk aanleiding geeft tot ziekteverschijnselen, zal de arts deze bestrijden met bloeddrukverhogende middelen en ook de patiënt een aantal leefregels aanraden. Veel bloeddrukverhogende middelen hebben slechts een korte werking. Er zijn geneesmiddelen waarvan het actieve bestanddeel pas in het lichaam wordt afgesplitst, waardoor de werkzaamheid wordt verlengd. De bloeddruk kan snel dalen bij shock. Hieronder wordt een ziektebeeld verstaan met de volgende symptomen of verschijnselen:
- bleke, koude, klamme huid;
- snelle, nauwelijks voelbare pols;
- lage bloeddruk;
- dorstgevoel;
- weinig urineproductie;
- bewustzijnsveranderingen.
Dit syndroom wordt veroorzaakt door een bepaalde vorm van circulatiestoornis, waarbij de doorbloeding van de weefsels per tijdseenheid dusdanig is afgenomen, dat door de hieruit voortvloeiende stoornis een tekort aan zuurstof in weefsels en cellen optreedt.

Oorspronkelijk gepubliceerd op 01/04/2003 - 00h00 en geüpdatet op 26/05/2003 - 00h00
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB
Lees ook
Wat weet u over lage bloeddruk? Geüpdatet op 09/03/2010 - 00h00

Lage bloeddruk of hypotensie is op zich niet gevaarlijk, zolang er geen ziekte achter schuilgaat of u niet duizelig bent. Een lage bloeddruk is in bepaalde situaties trouwens heel normaal. Maar wat weet u eigenlijk over lage bloeddruk?

Ik heb een lage bloeddruk: 10/6 Gepubliceerd op 01/03/2017 - 17h17

Een lage bloeddruk hoeft niet echt verontrustend te zijn. Het nadeel van een " lage bloeddruk " is het risico van duizeligheid, sufheid of flauwte. Maar het is duidelijk dat een raadpleging zich opdringt als deze symptomen vaak voorkomen.

Hoe herkent u ijzertekort en bloedarmoede? Gepubliceerd op 26/01/2015 - 17h43

Vrouwen krijgen makkelijk ijzertekort , vooral in hun vruchtbare jaren. Dat is vaak te wijten aan het bloedverlies tijdens de maandstonden. Maar soms ligt de oorzaak bij de voeding of bij bloedingen in het maag-darmkanaal. De tekenen die duidelijk wi...

Verhoogde bloeddruk en snurken gaan hand in hand Gepubliceerd op 23/06/2014 - 11h07

Indien u ondanks een behandeling nog last hebt van hoge bloeddruk, dan is het mogelijk dat u ook lijdt aan het slaapapneusyndroom. Verhoogde bloeddruk en slaapapneu zijn inderdaad aan elkaar gerelateerde aandoeningen. Beide moeten tijdig opgespoord w...

Meer artikels