• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Hypochondrie, een ingebeelde ziekte ?

Hypochondrie, een ingebeelde ziekte ?Als u voortdurend ongerust bent over uw gezondheid, als u bij de kleinste verwonding denkt dat u gangreen gaat krijgen, als u veel artsen raadpleegt die u toch niet kunnen geruststellen, en erger nog, die u zeggen dat u 'niets mankeert', is de kans groot dat u aan hypochondrie lijdt.

We kennen allemaal wel iemand die zich over het minste zorgen maakt, die bij het minste lichamelijk symptoom, de minste roodheid van de huid, het kleinste puistje dadelijk aan het ergste denkt.

Snel, medisch advies !

Die mensen kunnen niet worden gerustgesteld door hun naaste omgeving en raadplegen dan artsen om een advies, een diagnose of een behandeling te vragen. De arts vindt geen afwijkingen bij klinisch onderzoek, maar om de patiënt gerust te stellen en te verzorgen, vraagt hij dan aanvullende onderzoeken aan. En meestal eindigt de raadpleging met een voor de patiënt ondraaglijk verdict: "U mankeert niets!", "uw bloedonderzoek is normaal", "de röntgenfoto's tonen geen afwijkingen".

'U mankeert niets !'

De patiënt vindt dan dat de arts incompetent is en wendt zich tot andere vermaarde artsen. Maar de vele bezoeken aan specialisten leveren evenmin iets op en er komt nooit een duidelijke diagnose."De psychiater Michel Lejoyeux noemt hem in zijn boek "Vaincre la peur de la maladie*", "mensen die geobsedeerd zijn door hun gezondheid". Ze filteren de medische informatie die ze krijgen en ze onthouden enkel de onrustwekkende gegevens. Zo bijv. Fred, die gehoord heeft dat zijn symptomen in zeldzame gevallen wijzen op een neurologische aandoening. Sindsdien is hij ervan overtuigd dat de artsen die hij raadpleegt, dat niet weten en de fatale diagnose missen.

Artikel gepubliceerd door op 27/02/2003

Bronnen: Vaincre sa peur de la maladie. Michel Lejoyeux. Editions de la Martinière, avril 2002.

Vindt u het artikel interessant?