Hyperactieve kinderen zouden kampen met ijzertekort

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 04/01/2005 - 00h00
-A +A

Franse artsen hebben vastgesteld dat kinderen met het hyperactiviteitssyndroom minder ijzer in hun bloed hebben dan normaal. Dat wijst erop dat ijzersupplementen de symptomen bij deze jonge patiënten zouden kunnen verminderen.

PUB

Waarom die interesse voor ijzer?

Het is bekend dat ijzertekort de overdracht van zenuwprikkels in het dopaminerge systeem kan verstoren, wat kan bijdragen tot hyperactief gedrag.

Bij deze studie werden 43 kinderen van 4 tot 14 jaar met ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactief gedrag) gerekruteerd. De auteurs evalueerden de ernst van de stoornissen en bepaalden hun ferritinegehalte. Daaruit bleek dat 84 % van de hyperactieve kinderen en 18 % van de kinderen in de controlegroep een lage ferritineconcentratie in hun bloed hadden, zonder dat er evenwel sprake was van bloedarmoede. Een analyse wijst uit dat er een correlatie bestaat tussen de laagste waarden enerzijds en de zwaarste symptomen en de ernstigste cognitieve stoornissen anderzijds.

Sinds die ontdekking is er een experiment aan de gang waarbij kinderen met ADHD als gevolg van een te laag ferritinegehalte ijzersulfaatsupplementen krijgen toegediend. Het is daarbij de bedoeling na te gaan of hun gezondheidstoestand kan verbeteren en of ze eventueel andere behandelingen kunnen vermijden. De resultaten worden verwacht in de loop van 2005. Als blijkt dat dergelijke supplementen inderdaad doeltreffend zijn, zouden ze kunnen leiden tot een therapieaanpassing bij ADHD-patiënten.

Schrijf u gratis in op de newsletter van e-gezondheid !

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 04/01/2005 - 00h00 Konofal E. et coll., Arch. Pediatr Adolesc, 158 : 1113-1115, 2004.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB
Lees ook
Meer artikels