• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Humeurige bejaarden : is dat normaal ?

Humeurige bejaarden : is dat normaal ?Grootvader die humeurig, kregelig en cynisch wordt... iedereen kan er wel verhalen over vertellen. Maar opgelet, soms zit er een echte ziekte achter : een depressie.

Een depressie bij bejaarden kan vreemde vormen aannemen

Wantrouwen, kwaadwilligheid, prikkelbaarheid, tegenwerking, agressiviteit kunnen symptomen zijn van een depressie. In de psychogeriatrie spreken we van een “vijandige” depressie in tegenstelling tot de “klassieke” depressie bij volwassenen, die wordt gekenmerkt door droefheid, schuldgevoelens en zelfminachting.De vijandigheid weerspiegelt een complexe houding die het gevolg is van “een groot wantrouwen ten aanzien van de motivaties van anderen” en leidt tot onvriendelijk gedrag, zolang de patiënt op zijn hoede is. Maar die vijandigheid kan ook een echte karaktertrek zijn, zonder daarom pathologisch te zijn. Maar dan weet de omgeving dat reeds lang…

Opgelet als de persoonlijkheid ineens verandert

Woede-uitbarstingen voor onbenullige dingen, gepruil bij de minste tegenwerking, nieuwe en niet-aflatende verwijten, enz. kunnen het dagelijks leven zeer moeilijk maken.Het ergste is nog dat dit gedrag zich vooral richt tot de personen die gevoelsmatig het dichtst bij de patiënt staan. De omgeving staat dan volledig machteloos, vooral als de bejaarde weigert te eten, zijn geneesmiddelen te nemen, zich te wassen of zijn urine op te houden.

Artikel gepubliceerd door op 11/02/2003

Bronnen: Rageau J.P. La dépression hostile. Supplément, 2002; 22: 23.

Vindt u het artikel interessant?