• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Hoge bloeddruk: op elke leeftijd behandelen!

Hoge bloeddruk: op elke leeftijd behandelen!Op het laatste congres van de Europese Vereniging voor Hypertensie (European Society of Hypertension) werd eens te meer beklemtoond dat hoge bloeddruk steeds moet worden behandeld, ongeacht de leeftijd, onder meer gezien het verband tussen hoge bloeddruk en dementie.

Dementie is een echt probleem voor de volksgezondheid. Men onderscheidt twee belangrijke vormen van dementie: de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie. Sommige mensen vertonen beide vormen tegelijkertijd.Hoge bloeddruk speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van vasculaire dementie. Hypertensie is ook de belangrijkste risicofactor van cerebrovasculaire accidenten (CVA) of beroerte of “trombose”. De beroerte kan massaal en fataal zijn. 64% van de patiënten die een beroerte overleven, blijft levenslang gehandicapt en 50% heeft dagelijks hulp nodig.

Zware gevolgen

Op het congres van de Europese Vereniging voor Hypertensie in Praag werden de resultaten van een grootschalige studie (SCOPE*) voorgesteld. De studie werd uitgevoerd bij bijna 5.000 patiënten van gemiddeld 76 jaar uit 15 landen (waaronder België). Het is nog niet zo lang dat hypertensie ook bij bejaarden wordt behandeld. Vroeger dachten de artsen dat de bloedtoevoer naar de hersenen zou verminderen als ze de bloeddruk bij bejaarden zouden verlagen, wat dementie in de hand zou kunnen werken. Maar nu weten we dat het net andersom is. Een hoge bloeddruk die niet wordt behandeld, veroorzaakt kleine bloedingen in de hersenen en deze zouden verantwoordelijk zijn voor de vasculaire dementie.In België hebben 2 miljoen personen hoge bloeddruk, hetzij ongeveer 20% van de bevolking. 50% van de 60-plussers heeft een hoge bloeddruk.

Zo vroeg mogelijk

Op basis van de evolutie van de levensverwachting zal 31,1% van de bevolking in het jaar 2040 ouder zijn dan 60 jaar (tegen 21,9% nu). SCOPE is de eerste studie die aantoont dat bejaarde patiënten met een licht verhoogde bloeddruk baat vinden bij een behandeling met een bloeddrukverlagend middel. De behandeling vermindert niet alleen de incidentie van niet-dodelijk CVA, maar verkleint ook het risico op dementie. Het is dus vooral de levenskwaliteit die erop vooruitgaat.

Dat betekent dus dat het nooit te laat is om hypertensie te laten verzorgen en dat hypertensie zo vroeg mogelijk moet worden behandeld.
*SCOPE: Study on COgnition and Prognosis in the Elderly: Onderzoek naar de cognitieve functies en de prognose bij bejaarden.

Artikel gepubliceerd door op 09/07/2002

Bronnen: SCOPE-studie, Praag, juni 2002 Persconferentie AstraZeneca, 2 juli 2002.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten