• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Hoge bloeddruk: om er het hoofd bij te verliezen...

Hoge bloeddruk: om er het hoofd bij te verliezen... Met de jaren hebben ons geheugen en onze intellectuele vermogens de natuurlijke neiging om af te nemen. Hoge bloeddruk (arteriële hypertensie) zou dit proces versnellen. Een uitstekend argument om deze kwaal - waaraan meer dan 60 % van alle 60-plussers lijdt - doeltreffender te bestrijden…

Hoge bloeddruk neemt toe met de leeftijd, waardoor 60 % van alle 60-plussers ermee kampt. Ook al wordt hypertensie vaak als een sluipmoordenaar beschouwd, toch blijft ze nog altijd sterk onderbehandeld en vooral slecht behandeld. Bijna 40 % van de bejaarde hypertensiepatiënten blijft te hoge cijfers vertonen, ook als ze geneesmiddelen voorgeschreven krijgen. De studie werd uitgevoerd bij een groep oud-strijders die neuropsychologische tests hadden ondergaan. Het ging om meer dan 350 mannen van gemiddeld 67 jaar en zonder dementie. Hypertensie gold vanaf cijfers boven 140/90mmHg. Zo stellen we vast dat personen met slecht gecontroleerde arteriële hypertensie (AH) minder goed scoren op beide soorten tests dan leeftijdsgenoten met een normale bloeddruk. De verbale vlotheid (woorden vinden die tot een bepaalde categorie behoren) ligt 2,4 keer lager bij slecht behandelde hypertensiepatiënten. Bovendien functioneert hun kortetermijngeheugen (onmiddellijk een lijst woorden uit het hoofd opzeggen) 1,3 keer minder. 80-plussers met slecht behandelde hypertensie vinden dan ook zeven woorden minder in een bepaalde categorie en herinneren zich gemiddeld anderhalf woord minder na het doornemen van een lijst. Deze resultaten bewijzen dat bij een hoog aantal bejaarden met een niet-genormaliseerde hoge bloeddruk de intellectuele functies versneld achteruit zullen gaan. Ook al neemt hypertensie toe met de leeftijd en wordt ze ook moeilijker te behandelen, het is essentieel om het probleem grondig aan te pakken. Het moet opgespoord (bloeddrukmeting bij elk doktersbezoek), doeltreffend behandeld en regelmatig opgevolgd worden. En de patiënt moet zich nauwgezet aan het voorschrift van de arts (innamefrequentie en -dosis van de geneesmiddelen) en aan de opgelegde leef- en voedingstips houden. Tot slot nog dit: hoge bloeddruk is ook een bekende risicofactor voor dementie...

Artikel gepubliceerd door op 20/12/2005

Bronnen: Brady C.B. et coll., Neuropsychology, 19 (6) : 770-7, 2005.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten