• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  2 mening
 • Commentaren (0)

Hoe het woord nemen in het openbaar?

Hoe het woord nemen in het openbaar?Antoine Ehrhard is zowel toneelspeler opgeleid volgens de Amerikaanse methodes van de Actor's Studio als psychotherapeut die gebruikmaakt van de Gestalttherapie. Hij gaf ons een aantal raadgevingen die nuttig kunnen zijn voor wie het woord moet nemen in het openbaar. Dankzij de twee opleidingen die hij genoot, is hij bijzonder goed geplaatst om mensen te helpen die voor een publiek moeten spreken, studenten die een mondeling examen moeten afleggen, directeurs die hun werknemers moeten toespreken... Dit zijn zijn raadgevingen...

In het openbaar spreken met zijn lichaam...


"Men spreekt niet alleen met zijn stem, men drukt zich in feite uit met heel zijn lichaam." Wie goed wil spreken, mag geen spanningen voelen, noch in het middenrif, noch in de buik.

Voordat men het woord neemt, is de ademhaling belangrijk


Breng eerst uw ademhaling tot rust door ze te verlengen. Adem langer in en langer uit dan gewoonlijk. Laat u min of meer leiden door het ritme van uw zenuwachtigheid. U moet zich daarbij steeds gemakkelijk voelen. Adem 3 tot 15 minuten op deze manier.

Artikel gepubliceerd door op 01/03/2010

Bronnen: Hartelijk dank aan Antoine Ehrhard, psychotherapeut in Parijs.

Vindt u het artikel interessant?