• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Het percentage tumoren in Tarciennes is abnormaal hoog...

Het percentage tumoren in Tarciennes is abnormaal hoog...Sinds Mellery hechten de gezondheidsautoriteiten veel belang aan de impact die het milieu kan hebben op de gezondheid. In Tarciennes (Henegouwen) werd nu een hoog aantal gevallen van kanker vastgesteld.

Ter herinnering, twee verpleegsters hebben enkele maanden geleden een abnormaal hoog aantal gevallen van kanker vastgesteld in de wijk Lumsonry van Tarciennes, die dichtbij een stortplaats ligt. De wijk telde in 1989 300 inwoners, maar vandaag 6.000. Het aantal tumoren leek er hoog te zijn, en dat was nog meer het geval bij vrij zeldzame kankers, zoals leukemie (bloedkanker) bijv.

Sinds 14 jaar !

Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid heeft onlangs een eerste rapport daaromtrent gepubliceerd. Eerste vaststelling : “Bij analyse van de inventaris van tumoren blijkt dat de distributie volgens de duur van het verblijf niet uniform is.”De specialisten van Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid stellen vast dat :

 • 81,6% van de tumoren voorkwam bij de mensen die sinds 1989 in de wijk wonen ;
 • 10,5% van de tumoren voorkwam bij de mensen die er tussen 1991 en 1993 zijn gaan wonen ;
 • 7,9% van de tumoren werd vastgesteld bij de mensen die er zich tussen 1997 en 2000 zijn gaan vestigen.
Bij de mensen die er tussen 1994 en 1996 of in 2001 zijn gaan wonen, werd geen enkel geval van kanker vastgesteld. Dat is vreemd, temeer daar het percentage kankers aldaar 1,5 tot 2 maal hoger is dan het Europese gemiddelde. Bovendien werd enkel bij vrouwen een stijging van het aantal tumoren vastgesteld. Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid stelt echter dat een en ander nog door een grondiger analyse moet worden bevestigd.

Oorzaak niet bekend ?

Dit neemt niet weg dat het aantal gevallen van leukemie 10 maal hoger is dan wat men theoretisch zou verwachten. Maar de frequentie van borstkanker blijkt niet verhoogd te zijn.Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van die plotse stijging van het aantal kankergevallen. Onderzoek uitgevoerd door het Laboratorium voor Arbeidstoxicologie en Milieu van de Universiteit van Luik wijst niet op een vervuiling die momenteel erg genoeg is om die toename te verklaren. Men vermoedt dat de oorzaak te vinden is in een acute blootstelling aan benzeen gedurende een korte periode in 1989, maar dit kon nog niet worden bewezen.

Artikel gepubliceerd door op 11/02/2003

Bronnen: Agrégats de cancers dans le quartier de Lumsonry, Commune de Tarciennes, ISP, 2003. http://www.iph.fgov.be/epidemio/epifr/tarciennes/pdf (enkel in het Frans).

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten